ANNONSE

Picoway

PicoWay er en laser fra Syneron Candela som er spesialdesignet til å behandle pigmentflekker. og fjerne tatoveringer

PicoWay er en Nd:YAG laser som produserer laserlys med to bølgelengder, 1064 nm og 532 nm, som gjør at den kan behandle et bredere spekter av pigmentflekker og tatoveringer.

Picoway
Illustrasjon: Picoway
Sist oppdatert: 4. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva kan behandles med PicoWay laser?

PicoWay laseren er spesialisert til å behandle pigmentflekker i huden og til å fjerne tatoveringer. Spesielt egner laseren seg til å behandle leverflekker, aldersflekker, solflekker og fregner.

Hvordan fungerer PicoWay laseren?

PigoWay laseren er en ufraksjonert, ikke ablativ Nd:YAG laser med svært kort pulsfrekvens. At laseren er ikke ablativ eller non ablativ gjør at den gir få bivirkninger som arrdannelser eller rødme og ødemdannelse i det ytterste hudlaget.

Det at PicoWay laseren har svært kort pulsfrekvens er en viktig egenskap for best mulig effekt når laseren skal fjerne tatoveringer. PicoWay laseren tilhører en gruppe såkalte picosekund lasere som alle har svært kort pulsfrekvens på laseren og derfor best mulig kan bryte ned blekket i tatoveringen.

PicoWay laseren er en Nd:YAG laser med bølgelengde på 1064 nm og 532 nm. Laserstrålen med 1064 nm bølgelengde er god på å fjerne tatoveringer med svart og grønn farge, mens laseren med 532 nm bølgelengde er god til å fjerne rød, oransj og gule farger.

(Litteratur)

Finnes det andre såkalte Picosekund (Picosecond) lasere?

I tillegg til PicoWay er laseren PicoSure og Enlighten alle såkalte picosekund lasere med svært kort pulsfrekvens. PicoWay og Enlighten har samme bølgelengde, mens PicoSure laseren bruker laserlys med 755 nm og 532 nm.

Andre behandlinger mot pigmentflekker

Hvilke andre lasertyper brukes til fjerning av tatoveringer?

Den andre hovedgruppen av lasere som benyttes til fjerning av tatoveringer er de såkalte Q-switch laserne som også benytter korte laserpulser til å ødelgge pigmentene i tatoveringen. Q-switch laserne benytter derimot noe lengre pulser enn de såkalte picosekund laserne, de har pulslengde på henholdsvis nanosekunder og picosekunder. Ett pico sekund er en tusendedel av et nano sekund.

ANNONSE