ANNONSE

Fjerne tatovering

Å fjerne tatovering er blitt en svært vanlig behandling de seneste årene. Den klart mest avendte metoden for tatoveringsfjerning er laser. Laserbehandling er oftest både effektiv og gir sjelden varige bivirkninger.

Andre behandlingsmuligheter er operasjon, dermabrasjon og radiofrekvens.

Fjerne tatovering
Illustrasjon: Fjerne tatovering
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fjerne tatovering»

Hvorfor fjerne tatovering?

Tatoveringer har blitt stadig vanligere i den vestlige verden, også i Norge. Så mange som 40 % av personer født etter 1978 har en eller flere tatoveringer. Samtidig viser forskning at ca 25 % (1 av 4) senere vil angre på at de fikk tatoveringen(e).

De som angrer på tatoveringen gjør dette ofte som følge av tatoveringens

 • utseende
 • beliggenhet
 • størrelse

Ofte er det derimot slik at man etter hvert rett og slett ikke lenger ønsker å ha en tatovering på kroppen i det hele tatt.

En tatovering er tradisjonelt ansett å være permanent. Nyere teknologi har derimot gjort at mulighetene for å fjerne en tatovering du "angrer på" nå er både tilgjengelig og god.

Blant de ulike teknologene er laserbehandling den aller mest anvendte metoden.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke metoder finnes det for å fjerne tatovering?

Det finnes i prinsippet fire ulike metoder for å fjerne en uønsket tatovering:

 • laser
 • dermabrasjon
 • operasjon
 • radiofrekvens

Fjerne tatovering med laser

Laserbehandling av tatoveringer har vært tilgjengelig på markedet de siste ca. 20 årene og har i senere tid blitt den klart mest anvendte metoden til å fjerne uønskede tatoveringer. Teknologien er i stadig utvikling og laserbehandlingen gir mindre risiko for arrdannelser enn ved dermabrasjon og operasjon. I likhet med dermabrasjon vil man derimot ikke alltid kunne forvente å fjerne tatoveringen fullstendig med laser, men man vil kunne gjøre tatoveringen betydelig mindre synlig.

Fjerne tatovering ved dermabrasjon

Ved dermabrasjon sliper man ned det ytterste hudlaget (epidermis) og det midterste hudlaget (dermis). I motsetning til ved operasjon vil man ikke kunne fjerne tatoveringen fullstendig ved dermabrasjon, men man vil kunne gjøre den mye mindre synlig.

Siden man sliper ned det ytterste og midtre hudlaget er det en risiko for arrdannelse ved denne behandlingen. I tillegg etterlater man huden uten det ytre beskyttende laget like etter behandlingen, noe som gjør at huden føles annerledes og øm den første tiden. Man er også mer utsatt for infeksjon i det behandlede området, inntil huden er fullstendig tilhelet.

Fjerne tatovering med operasjon

Å fjerne tatovering med operasjon er i realiteten den eneste metoden som fullstendig kan fjerne en tatovering for godt. En operasjon er derimot selvsagt et større inngrep enn laserbehandling og dermabrasjon, og vil alltid etterlate seg et arr i huden. Operasjon er dessuten ikke egnet til å fjerne større tatoveringer siden man da vil få problemer med å lukke såret (hvis man ikke benytter såkalt hudgrafting).

Ved behandling av små tatoveringer kan operasjon likevel være et egnet alternativ, siden man bare trenger én behandlingssekvens for å fjerne huden hvor tatoveringen befinner seg.

Mer om laserbehandling i resten av artikkelen

Siden laserbehandling er den absolutt mest anvendte metoden, og som gir best resultat i de aller fleste tilfeller, omhandler resten av artikkelen viktige ting du bør vite om fjerning av tatovering med laser.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan fjerner laser tatoveringen?

Tatoveringen har avsatt fargepigmenter i det midterste hudlaget ditt, også kalt lærhuden eller dermis. Fargene er godt synlige gjennom det ytterste hudlaget (hornhuden eller epidermis). For å kunne fjerne tatoveringspigmentene er det nødvendig at en behandling kommer gjennom det ytre hudlaget og inn til det midtre hudlaget hvor tatoveringen befinner seg. Dette er generelt ikke noe problemer med laserbehandling, siden laserlyset penetrerer hornhuden.

Laseren sender ut lys med en bestemt bølgelengde, denne bølgelengden måles i nanometer (nm). Stoffer i omgivelsene tar opp (absorberer) lys med ulike bølgelengder i forskjellig grad, dette gjelder også de ulike pigmentene i tatoveringen din.

Fargepimgentene i tatoveringen vil absorbere laserlyset i ulik grad, avhengig av hvilken bølgelengde laserlyset har og avhengig av hvilken farge pigmentet har. Når laserlyset tas opp av tatoveringspigmentet omdannes lyset til varmeenergi som bryter ned tatoveringspigmentet. Det nedbrudte tatoveringspigmentet blir så fjernet av kroppens immunceller, fargestoffet forsvinner og din normale hudfarge gjenvinnes.

Hvordan foregår behandlingen?

Før oppstart av behandling er det viktig at du gjør litt undersøkelser for å finne en klinikk som virker å ha erfaring og kompetanse, og som har godt utstyr til å utføre jobben.

Ved første time vil terapeuten undersøke tatoveringen din for å skreddersy en behanldingsplan. Du vil gjerne også bli informert om hvilke forventninger du kan ha til behandlingen og om potensielle bivirkninger. Ofte tar man bilder før behandlingsstart, for å kunne gjøre en objektiv sammenligning underveis og etter endt behandling. Teraputen vil under samtalen kartlegge om det finnes noen årsaker til at du ikke bør gjennomføre behandlingen (se under).

Basert på din hudtype og egenskaper ved tatoveringen, vil behandlingsplanen skreddersys til deg. Det er også vanlig at man utfører en liten testbehandling på et mindre område av tatoveringe, for å kunne predikere resultatet på hele tatoveringen.

Før selve terapien starter opp er det viktig at du ikke har utsatt huden for ultrafiolett stråling (sollys) de siste 4 ukene.

Siden laserbehandlingen kan være litt smertefull eller ubehagelig, er det vanlig at du får litt lokalbedøvelse i huden. Lokalbedøvelsen kan smøres på med en krem, eventuelt gis som sprøytebedøvelse i huden. Ofte tilbys du også avkjølende luft eller annen behandling for å gjøre seansen mest mulig behagelig for deg.

Selve behandlingsprosedyren tar vanligvis fra ca. 5 minutter til 1 time, avhengig av hvor stor tatoveringen din er.

Siden huden må få tid til å tilhele seg etter behandlingen er det vanlig å vente 4-6 uker mellom hver behandlingssekvens.

Hvor mange behandlinger er nødvendig?

Laserbehandling vil ofte ikke kunne fjerne tatoveringen fullstendig, men tatoveringen vil bli mye mindre synlig enn før behandlingen.

Antall behandlinger som er nødvendig vil variere av mange faktorer, inkludert hvor dypt tatoveringen sitter, hvilke farger den har og hvilken type laser(e) terapeuten benytter.

Den viktigste faktoren for hvor mange behandlinger som er nødvendig er derimot type tatovering. Generelt kan man si at profesjonelt påførte tatoveringer vil trenge 5-20 (gjennomsnlittlig 10) behandlinger for ønsket resultat. Amatørpåførte tatoveinger går enklere bort (se under) og trenger vanligvis bare ca. 2-6 behandlinger (gjennomsnittlig 3).

Hvor bra blir resultatet av tatoveringsfjerningen?

De aller fleste tatoveringer kan behandles med laser, hvor effektiv behandlingen er vil derimot kunne variere av en rekke faktorer som du bør kjenne til.

Tatoveringens farge(r)

Ulike fargepigmenter vil ta opp laserlyset som benyttes i ulik grad. Fargepigmentene som tar opp laserlyset i stor grad vil effektivt og raskt brytes ned, mens fargepigmenter som ikke tar opp laserlyset ikke kan fjernes like enkelt.

Generelt kan man si at mørke farger er enklest å fjerne, spesielt gjelder dette svart og blå. Lyse farger, samt neonfarger og grønn er derimot vanskeligere å fjerne med laser.

Dersom tatoveringen kun har én farge, vil man i prinsippet kunne fjerne den relativt enkelt med bare en type laser. Dersom tatoveringen har mange farger, er det ikke sikkert at det samme laserlyset vil ha tilstrekkelig god effekt på alle disse fargepigmentene. I så fall må man benytte en kombinasjon av ulike lasere med ulik bølgelengde for å fjerne tatoveringen. Tatoveringer med en eller få farger er derfor enklere å fjerne enn tatoveringer med mange ulike fargepigmenter.

Tatoveringens dybde og type

Fargepigmentene i tatoveringen sitter gjerne i lærhuden (det midterste hudlaget). Jo dypere tatoveringspigmentene sitter, jo vanskeligere er det for laserlyset å treffe dem, og jo vanskeligere blir det å fjerne tatoveringen.

Man kan i prinsippet dele inn tatoveringer i fem ulike grupper

 • profesjonelle
 • amatør
 • kosmetiske
 • traumatiske
 • medisinske

De mest vanlige tatoveringene er de profesjonelle (påført av profesjonelle aktører) og amatørtatoveringer. Sistnevnte er ofte lettere å fjerne enn profesjonelle tatoveringer, siden fargepigmentene i amatørtatoveringene ligger mer overfladisk i huden og derfor ligger lettere til for laserbehandling.

Kosmetiske tatoveringer er oftest aller enklest å fjerne, målt i antall behandlinger som er nødvendig for å fjerne dem, men de kan i noen tilfeller bli helt mørke dersom de behandles.

Tatoveringens alder

Tatoveringer har en tendens til å blekne med økende alder, eldre tatoveringer er derfor generelt lettere å behandle enn ferske tatoveringer.

Tatoveringens plassering på kroppen

Tatoveringer er lettere å behandle jo mer sentralt på kroppen de sitter. Det vil si at tatoveringer på bryst, mage og rygg er lettere å behandle enn de som sitter på hender og føtter. Tatoveringer i ansiktet er blant de aller mest utfordrende, blant annet som følge av risikoen for arrdannelse. Arr i ansiktet er naturlig nok også ekstra viktig å unngå, siden ansiktet er veldig synlig for omgivelsene.

Kvalitet på laser(ene) som benyttes, samt erfaring og kompetanse til behandler

Blant av de mest avgjørende faktorer for behandlingsresultatet er erfaringen til terapeuten som utfører behandlingen og kvaliteten på lasereren som benyttes.

Som du ser over er det svært mange faktorer som avgjør hvordan man skal gå frem for å fjerne din tatovering best mulig. For å kunne legge en god behandlingsplan som er skreddersydd din hud og din tatovering, er det derfor viktig at terapeuten din har god erfaring. Det er derfor lurt at du sjekker litt opp rundt dette før du velger behandler.

Som beskrevet over er det ikke slik at det finnes én lasertype som er perfekt for behandling av alle typer tatoveringer. Det er derimot viktig at terapeuten velger en laser som er best egnet til å fjerne nettopp din tatovering, det betyr at klinikken gjerne bør ha flere lasertyper til disposisjon.

I tillegg er det viktig at klinikken benytter lasere av høy kvalitet. Dette finner du nærmere beskrevet under.

(Tjenester / behandlinger)

Bivirkninger ved fjerning av tatovering med laser

De fleste behandlinger med laser for å fjerne tatovering forløper uten langvarige bivirkninger. Alle vil derimot oppleve midlertidige bivirkninger som går over etter dager til uker.

Vanlige bivirkninger

Under selve behandlingen er det vanlig å oppleve en sviende eller brennende følelse i huden. Dette skyldes at laseren avsetter varme i huden og gir deg en lett hudforbrenning. Ubehaget vil vanligvis reduseres ved å gi deg lokalbedøvelse før behandlingen, gjerne i form av krem eller ved hjelp av sprøyte.

Etter behandlingen er det ikke uvanlig at det oppstår hevelse, rødme og småblødninger i huden lokalt. Huden vil ofte også være øm å ta på den første tiden. Disse bivirkningene vil derimot avta etter noen dager.

Mindre vanlige bivirkniger

Hypopigmentering

Den vanligste langvarige bivirkningen av tatoveringsfjerning med laser er avbleking av huden, såkalt hypopigmentering. Risikoen for hypopigmentering er størst hos personer med mørkere hud som behandles med Ruby laseren eller Alexandrite laser.

Hyperpigmentering

En annen pigmentforandring som kan oppstå er at huden blir mørkere i området som behandles, såkalt hyperpigmentering. Hyperpigmentering skyldes at cellene i huden som produserer fargestoffet melanin kan stimuleres til økt produksjon av melanin. Hyperpigmentering er oftest midlertidig, men kan vedvare i enkelte tilfeller.

Paradoksal formøkring av tatovering

I noen tilfeller kan fargepigmentene i tatoveringen endres ved laserbehandlingen og bli mørkere enn de var opprinnelig. Blant annet kan det forekomme at rødlige tatoveringer skifter farge til svart. Formørking i tatoveringen kan være ekstra vanskelig å fjerne med videre behandling.

Blemmer i huden

Laseren avsetter mye energi i huden. I enkelte tilfeller kan behandlingen bli en for stor belastning for huden og det kan oppstå blemmer. For å unngå blemmedannelser er det viktig med tilstrekkelig intervall mellom laserbehandlingene, vanligvis minst 4-6 uker.

Arrdannele

Risikoen for arrdannelse er lavere enn ved andre former for laserbehandling som dermabrasjon og operasjon. Risikoen er størst i områder hvor man har tatovert seg flere ganger.

Infeksjon

Den behandlede huden er mer utsatt for infeksjon de første dagene etter behandling. Ved mistanke om infeksjon må man behandle med antibiotika krem eller eventuelt antibiotika i tablettform. Dersom det oppstår infeksjon øker også risikoen for senere arrdannelse.

Etter behandlingen

Du vil gjerne kunne gå på jobb samme dag som behandlingen. Siden huden er utsatt for en mild hudforbrenning, er det derimot viktig at du pleier huden ekstra godt den første tiden, og at du følger instruksene fra din terapeut.

 • Spesielt viktig er det at du holder huden ren for å unngå infeksjon. Vanligvis vil man anbefale at du benytter bandasje den første tiden, for å beskytte huden best mulig.
 • Du bør forsøke å unngå å klore og klø på huden, siden dette kan øke risikoen for både infeksjon og arrdannelse. Vær også forsiktig dersom du vasker eller bader huden. Du bør unngå bading i basseng inntil huden er tilhelet.
 • Du bør unngår at huden utsettes for sollys de første 4 ukene etter behandlingen. Dersom du skal være ute under solen, bør du beskytte huden med solfaktor. Sollyset kan nemlig forstyrre pigmenteringen i huden i området.
 • Dersom du mistenker infeksjon i huden bør du kontakte terapeuten eller lege straks.

Hvem bør ikke fjerne tatovering med laser?

I enkelte få tilfeller vil laserbehandling mot tatovering ikke være anbefalt. Dette gjelder dersom

 • du har svært sensitiv hud som har stor tendens til arrdannelse
 • du har pågående infeksjon i huden
 • du nylig har utsatt huden for ultrafiolett lys (soling), siden sollsyet stimulerer pigmentcellene i huden og gjør dem mer utsatte for laserlyset. Soling før laserbehandling øker derfor risikoen for hypopigmentering (hvitere hud).
 • du benytter enkelte medisiner, slik som isotretinoin.
(Tjenester / behandlinger)

Hvilke lasere er egnet til behandling av tatoveringer?

Laserens bølgelengde

Fargen svart er svart fordi den tar opp (absorberer) alt lys, det vil si lys med alle bølgelengder. Svart tatovering er derfor den klart enkleste å fjerne, siden den absorberer alle typer laserlys som sendes mot den. Fjerning av andre farger i tatoveringen vil være avhengig av bølgelengden til laseren.

Laserens impulslengde

Laserlyset kan sendes ut kontinuerlig eller i korte pulser. For fjerning av tatovering må man benytte såkalte pulsede lasere som sender ut laserlyset i korte pulser. Disse laserne kalles gjerne lasere med Q-switch. Laserpulsene på de fleste laserne som benyttes til å fjerne tatovering måles i antall nanosekunder. De korte pulsene er nødvendig for effektiv behandling siden tatoveringspigmentene som skal fjernes er svært små. Det siste på markedet nå er såkalte picolasere som sender ut laserlys med pulser som er tusen ganger kortere enn de tidligere brukte Q-switch laserne. Man antar at disse picosekundlaserne kan være mer effektive i behandlingen av noen typer tatoveringer, og at de kan gi redusert risiko for bivirkninger.

Seriøse produsenter

I tillegg til laserens bølgelengde og impulslengde, er det viktig å benytte lasere produsert av seriøse aktører med lang erfaring. Blant de mest kjente produsentene på markedet er PicoWay fra Syneron Candela, PicoSure fra Cynosure og Discovery PICO SERIES fra QUANTA.

Hvilke lasere virker på hvilken tatoveringsfarge?

Q-switched ruby laser (QRS) (694 nm)

Ruby laseren er egnet til å fjerne svart og mørkeblå laserpigmenter. Ruby laseren er mindre egnet til å fjerne rød, oransj og grønn.

Q-switched Nd:YAG laser (1064 nm)

1064 Nd:YAG laseren er egnet til å fjerne svarte og mørkeblå pigmenter. Siden laseren har lengre bølgelengde enn de andre laserne kommer den til dypere i huden. I er det lavere risiko for at laseren påvirker de natrulige pigmentene i huden og er derfor den anbefalte laseren ved behandling av personer med mørkere hud.

Q-switched Nd:YAG (532 nm)

YAG laseren med kortere bølgelengde er godt egnet til å rød, gul og oransje farger.

Q-switched Alexandrite laser (510 nm)

Alexandrite laseren er godt egnet til å fjerne blå, grønn og svart farge.

Picosekund laser

Picosekund laserne kommer også i ulike bølgelengder, spesiallaget for å fjerne ulike farger i tatoveringen. Forskjellen mellom picosekund laser og andre lasere som benyttes til fjerning av tatovering er at de har mye kortere bølgelengde, og derfor mulig kan fjerne laseren enda mer effektivt.

Andre lasere og IPL behandling mot tatovering

Enkelte klinikker tilbyr tatoveringsfjerning med IPL behandling eller andre lasere som ikke benytter seg av korte laserimpulser (Q-switched eller picosekund laser). Du bør i utgangspunktet styre unna disse behandlingene, siden forskningen så langt ikke har kunnet dokumentere tilfredsstillende effekt av disse metodene.

ANNONSE