ANNONSE

Urolog

Urolog er spesialist som kan hjelpe deg med utredning og behandling av sykdommer i nyrer og urinveier og mannlige kjønnsorganer.

Urologen er kirurg og kan behandle sykdommer i disse organene med eller uten operasjon.

Vanlige tilstander som utredes og behandles hos urolog er nyrestein, vannlatingsplager, kreft i prostata, nyrer og urinveier og forstørret prostata.

Urolog
Illustrasjon: Urolog
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Urolog»

Hvilke sykdommer utredes hos urolog?

Urologen er spesialist innen utredning og behandling av sykdommer i urinveier og mannlige kjønnsorganer, inkludert nyrer, urinblære, prostata, penis og testikler.

Utredning hos urolog kan være nyttig dersom du har:

Time hos privat urolog eller urolog med offentlig avtale?

For å få time hos urolog med offentlig avtale trenger du henvisning fra lege. I så fall betaler du kun egenandel for konsultasjonen.

For å få time hos privat urolog er det ikke nødvendig med henvisning, men du må betale for hele konsultasjonen selv. Ventetiden for time hos privat urolog er ofte kortere enn for time hos urolog med offentlig avtale.

(Tjenester / behandlinger)

Hva skjer ved konsultasjon hos urolog?

Under konsultasjonen vil urologen kartlegge plagene dine, forsøke å stille en diagnose og eventuelt iverksette best egnet behandling. Spesielt vil legen vektlegge samtale, vanlig klinisk undersøkelse av kroppen din og eventuelt tilleggsundersøkelser som cystoskopi og ultralyd.

Samtale

Urologen vil under samtale med deg (også kalt sykehistorien) kartlegge hvilke plager du har.

Legen vil gjerne vite hvor lenge du har hatt plagene, hvordan de arter seg, hva som gjør dem verre eller bedre og i hvor stor grad de påvirker deg i hverdagen. I tillegg vil han eller hun gjerne være interessert i å vite mer om den generelle helsetilstanden din og om du har sykdommer i nær familie.

Ofte vil urologen på bakgrunn av samtalen allerede kunne ha en god mistanke om hva som er årsaken til plagene dine.

Klinisk undersøkelse

Ved klinisk undersøkelse vil si at urologen gjennomfører en fysisk undersøkelse av deler av kroppen din. Hvilke del av kroppen som undersøkes og hvilke metoder legen benytter, er helt avhengig av hvilke sykdommer legen mistenker.

Ved plager som kan stamme fra prostata vil gjerne urologen undersøke prostatakjertelen med fingeren. Dersom du har plager fra pungen, vil urologen undersøke testiklene nærmere. Dersom du har en tilstand legen vurderer å operere, vil han eller hun gjerne lytte på hjertet og lungene for å vurdere om du er egnet til å gjennomgå en operasjon.

Tilleggsundersøkelser

I mange tilfeller vil urologen ønske å utføre tilleggsundersøkelser som kan bidra til å stille en sikrere diagnose.

De fleste tilleggsundersøkelser kan utføres i samme seanse som resten av konsultasjonen, men noen ganger må du få ny time for ytterligere undersøkelser.

  • Urinprøve. Ved plager fra urinveiene vil legen ofte ønske at du avlegger urinprøve. Spesielt vil legen vurdere om du har blod i urinen eller proteiner (eggehvite) i urinen.
  • Blodprøve. Blodprøven PSA tas nærmest alltid ved utredning av vannlatingsplager hos menn for å avklare om plagene kan skyldes sykdom i prostata, spesielt prostatakreft.
  • Cystometri eller flowmetri. Dersom du har vannlatningsplager eller må hyppig på toalettet, vil urologen gjerne utføre undersøkelser som sier noe om trykkforholdene i urinblæren (cystometri) og/eller hvor godt urinblæren tømmer seg (flowmetri).
  • Ultralyd av prostata. Ved mistanke om sykdom i prostata slik som forstørret prostata (BPH) eller prostatakreft, vil urologen gjerne utføre en ultralydundersøkelse av prostata via endetarmen (også kalt transrektal ultralyd undersøkelse).
  • Prostatabiopsi. Ved mistanke om prostatakreft vil urologen gjerne ta vevsprøve fra prostatakjertelen.
  • Cystoskopi. Ved mistanke om sykdom i urinblæren, vil urologen undersøke urinblæren med et lite kamera som føres inn via urinrøret, en undersøkelse som kalles cystoskopi.

Behandlinger og operasjoner hos urolog

De fleste sykdommer og tilstander i nyrer og urinveier og i mannlige kjønnsorganer kan behandles uten operasjon. I slike tilfeller vil urologen kunne komme med råd og veiledning og eventuelt utskrive medisiner som kan være til hjelp.

Urologen er derimot også spesialist i både generell kirurgi og i kirurgisk behandling av sykdommer i nyrer, urinveier og mannlige kjønnsorganer. Dersom sykdommer og tilstander i disse organene må behandles ved operasjon, utføres inngrepet av urolog.

Vanlige operasjoner som utføres hos urolog inkluderer:

Hvilke utdanning har urologen?

Urologen er lege med spesialisering innen urolog. For å bli lege kreves 6 års utdanning. Etter endt legeutdanning følger ytterligere 1,5 års turnustjeneste.

Spesialisering innen urologi krever godkjenning innen generell kirurgi og i tillegg 3 års tjeneste innen urologi. For å bli godkjent generell kirurg kreves 6 års tjeneste ved generell kirurgisk avdeling. Inntil 2,5 av disse 6 årene kan gjennomføres innen spesialisering innen en undergren av kirurgi, slik som urologi (eller plastisk kirurgi, gastrokirurgi etc).

ANNONSE