ANNONSE

Biopsi prostata

Biopsi fra prostata er en undersøkelse hvor legen (urologen) henter ut små vevsprøver fra prostata slik at disse kan undersøkes nærmere i et mikroskop.

Undersøkelsen gjøres dersom legen har mistanke om eller ønsker å utelukke prostatakreft.

Biopsi prostata
Illustrasjon: Biopsi prostata
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Biopsi prostata»

Se også her for flere tilbydere av prostatabiopsi

Hva er biopsi av prostata?

En biopsi er en undersøkelse hvor legen henter ut en eller flere vevsprøver fra kroppen. Ved å hente ut vevsprøver kan man analysere cellene og vevet nærmere i et mikroskop.

Hensikten med vevsprøve er å påvise eller utelukke sykdom, vevsprøve er en av de sikreste metodene siden legen (patologen) kan vurdere hver enkelt celle i vevet som er hentet ut av kroppen. Spesielt er vevsprøver mye brukt for å påvise eller utelukke kreft.

En vevsprøve eller biopsi av prostata er en undersøkelse som først og fremst gjøres dersom legen ønsker å utelukke eller påvise prostatakreft.

Prostatabiopsi gjøres i de fleste tilfeller ved hjelp av en tynn nål via endetarmen (transrektalt).

Når er det aktuelt å utføre prostatabiopsi?

Vevsprøve av prostatakjertelen gjøres først og fremst dersom legen har en viss mistanke om at det kan ha utviklet seg kreft i kjertelen.

Mistanke om prostatakreft reises oftest ved unormale funn under prostataundersøkelse hos legen. Spesielt gjelder dette dersom det er blitt påvist forhøyet PSA (Prostata Spesifikt Antigen) eller dersom legen har kjent forandringer på prostatakjertelen ved undersøkelse via endetarmen.

Den vanligste årsaken til utredning av prostatakreft i Norge i dag er forhøyet PSA.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan utføres prostatabiopsi?

Biopsi av prostata kan utføres på flere ulike måter, men den klart mest benyttede metoden er såkalt transrektal prostatabiopsi. Andre metoder for prostatabiopsi er gjennom urinrøret eller gjennom huden bak pungen (perineum).

Transrektal prostatabiopsi

Transrektal prostatabiopsi innebærer at legen (urologen) henter ut vevsprøven ved hjelp av en tynn nål gjennom endetarmen.

Under selve prøvetakningen er det vanlig at du får lokalbedøvelse slik at prosedyren gir minst mulig ubehag.

Vanligvis henter urologen ut minst 10-12 vevsprøver for å være sikrest mulig på at man får med seg prøver fra eventuelle kreftsvulster i kjertelen.

Etter prostatabiopsi

  • Det er ikke uvanlig å føle et lett ubehag i underlivet de første dagene etter vevsprøven.
  • Blod i urinen kan forekomme de første 4-5 dagene.
  • Blod i sæden kan forekomme inntil ca 1 måned etter prosedyren.
(Litteratur)

Komplikasjoner ved vevsprøve av prostata

Prostatabiopsi har generelt en lav risiko for komplikasjoner, men alle prosedyrer gir en viss risiko. Komplikasjonene som kan forekomme etter prostatabiopsi er:

  • Infeksjon med bakterier. Dersom du utvikler feber eller frostbyger etter biopsi av prostata, bør du kontakte lege straks. For å redusere risikoen for infeksjon er det vanlig at legen gir deg antibiotika før vevsprøven tas.
  • Blødning i urinrøret eller i blæren. Blod i urinen etter vevsprøve av prostata er ikke uvanlig. I noen tilfeller kan større koagler tette urinvenene og hindre deg i å late vannet, i så fall bør du kontakte lege.
  • Allergi. Allergisk reaksjon på bedøvelsen er sjelden.
(Tjenester / behandlinger)

Hvor sikker er en prostatabiopsi?

Prostatabiopsi er en sikrere metode enn PSA-test og undersøkelse av prostatakjertelen med fingeren. Likevel er ikke prostatabiopsi en 100 % sikker metode, man antar at biopsien kan misse inntil ca 1 av 5 tilfeller av prostatakreft.

Dette skyldes at det ikke alltid er enkelt å hente ut vevsprøve fra akkurat den delen av prostatakjertelen hvor kreftcellene befinner seg, spesielt gjelder dette dersom det bare finnes små lokaliserte ansamlinger av kreftceller.

Ultralydveiledet eller MR veiledet vevsprøve av prostata?

Urologen vil hente ut vevsprøve fra de områdene av kjertelen som ser mistenkelige ut, oftest ved hjelp av ultralyd av prostatakjertelen. MR veiledet prostatabiopsi er noe sikrere siden MR av prostata er mer nøyaktig til å plukke ut områder av prostatakjertelen som kan inneholde kreftceller.

Ultralydveiledet prostatabiopsi

I de aller fleste tilfeller utføres prostatabiopsien ultralydveiledet. Det vil si at urologen undersøker prostatakjertelen med ultralyd via endetarmen mens han eller hun tar vevsprøven. På den måten kan legen se eksakt hvor man henter ut vevsprøven fra.

MR veiledet prostatabiopsi (Koelis biopsi)

En ny teknologi som tilbys av enkelte klinikker er såkalt MR veiledet prostatabiopsi som også kalles for Koelis biopsi.

Ved MR veiledet prostatabiopsi benyttes et avansert datasystem som smelter sammen MR bilder av prostatakjertelen som er tatt rett i forveien, med ultralydbilder av prostatakjertelen som tas under selve prøvetakingen.

Hensikten med MR veiledet prostatabiopsi er å hente ut vevsprøver fra de områdene av prostatakjertelen som MR undersøkelsen mistenker kan inneholde kreft.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE