ANNONSE

MR prostata

MR prostata er en nyttig undersøkelse for fremstilling av prostata. Spesielt er undersøkelsen verdifull ved utredning av pasienter med mistenkt prostatakreft, men hvor vevsprøvene er normale.

MR er også nyttig hos pasienter med påvist prostatakreft for å vurdere om kreften er lokalisert til prostatakjertelen eller har vokst gjennom kapselen.

MR prostata
Illustrasjon: MR prostata
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «MR prostata»

Hva er MR prostata?

MR prostata er en undersøkelse som fremstiller prostatakjertelen og omgivende vev i bekkenet bedre enn noen annen bildeundersøkelse.

Undersøkelsen gjøres først og fremst dersom legen mistanker at du har prostatakreft. MR kan lokalisere områder i prostatakjertelen hvor det finnes kreftceller og slik fungere som veiledning når legen skal ta vevsprøve fra kjertelen (prostatabiopsi). MR prostata er også et nyttig verktøy for å si noe om utbredelsen av prostatakreft og er slik med å avgjøre hvilken behandling som er mest nyttig.

Undersøkelsen gjøres ofte med kontrast for at legen skal kunne lokaliserte kreftcellene bedre.

MR ved forhøyet PSA

MR prostata kan være en nyttig undersøkelse dersom du utredes forhøyet prostataprøve, PSA. Spesielt gjelder dette dersom PSA er førhøyet og du har tatt vevsprøve som ikke påviste kreftceller. MR kan da lokalisere eventuelle områder med kreft i prostatakjertelen og dette kan brukes for mer målrettet prøvetaking.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn i Norge
Illustrasjon: Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn i Norge

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn i Norge

Prostatakreft er den valigste kreftformen blant menn i Norge. I 2013 fikk 4836 menn diagnosen prostatakreft i Norge. Forekomsten av sykdommen har vært økende, både som følge av økt diagnostikk og som følge av økt levealder.

Protatakreft gir i tidlige stadier ofte ingen symptomer. Eventuelt kan man oppleve sparsomme symptomer som svak stråle og ufullstendig tømming. Disse symptomene er derimot identiske til symptomer med den enda vanligere tilstanden godarted prostataforstørrelse (BPH - benign prostata hyperplasi).

Ved mer langtkommet sykdom kan man få blod i urinen og i sæden, smerter ved vannlating og avløpshinder i urinveiene (hydronefrose).

MR sin rolle ved utredning av prostatakreft

MR prostata er også brukt før behandling av prostatakreft, da undersøkelsen gir informasjon om prostatakreften er lokalisert kun til prostatakjertelen eller om kreften har vokst gjennom kapselen og utenfor prostata. Dette har stor innvirkning på valg av behandling da kreft som har vokst gjennom prostatakjertelen er vanskeligere å behandle.

Utredningen av prostatakreft

  • Klinisk undersøkelse hvor legen kjenner på prostatakjertelen via endetarmen. Legen får slik en oversikt over størrelsen på prostata og kan vurdere om det finnes unormalt harde områder som kan være tegn til kreft.
  • Blodprøver, spesielt PSA. PSA står for prostataspesifikt antigen og er et protein som skilles ut av cellene i prostatakjertelen. PSA stiger normalt med alderen parallellt med at prostatakjertelen vokser. De fleste kreftsvulstene i prostata produserer og frigir også PSA. PSA vil derfor stige ved prostatakreft, gjerne raskere og høyere enn normalt.
  • Ved mistanke om kreft i prostatakjertelen tar legen (urologen) vevsprøve av prostata via endetarmen. Vevsprøven tas ofte veiledet av ultralydundersøkelse av prostata, såkalt transrektal ultralyd.

MR sin rolle i utredningen av prostatakreft

  • Ved stigende PSA og normale vevsprøver kan det være indisert med MR for kunne finne eventuelt mindre områder i prostatakjertelen hvor det gjemmer seg kreftceller man ikke har funnet ved vevsprøve. Enkelte sykehus og klinikker tilbyr også MR-veiledet prostatabiopsi, også kalt KOELIS biopsi.
  • MR vil også kunne gi legen en bedre oversikt over grad av lokal utbredelse av kreften, spesielt kan undersøkelsen si noe om kreften har vokst gjennom kapselen.
  • Ved mistanke om spredning til skjelettet vil man gjøre enten skjelettscintigrafi eller MR av skjelettet for å påvise eller utelukke spredning.
(Tjenester / behandlinger)

Behandling av prostatakreft kan inndeles i følgende strategier:

  • observasjon
  • helbredende behandling
  • lindrende behandling

Hvilken behandling legene har som målsetting er avhengig av din helsetilstand og ikke minst avhengig av hvor aggressiv og utbredt kreftsykdommen er.

ANNONSE