ANNONSE

Prostataoperasjon

Prostataoperasjon av forstørret prostata (BPH) er en god behandling dersom du har betydelige plager som ikke blir bedre av egenbehandling eller medisiner.

Blant de vanligste inngrepene er TUR-P, robotassistert operasjon og urolift.

Prostataoperasjon
Illustrasjon: Prostataoperasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Prostataoperasjon»

Når er det aktuelt med prostataoperasjon?

Prostataoperasjon kan være en effektiv og nyttig behandling dersom du har moderate til alvorlige vannlatingsplager som følge av forstørret prostata (BPH). Spesielt gjelder dette dersom du ikke har tilstrekkelig effekt av annen behandling, slik som egentrening og medisiner.

Prostataoperasjon vil også være førstealternativet dersom du utvikler komplikasjoner som følge av forstørret prostata, slik som nyresvikt, gjentagende urinveisinfeksjoner og manglende evne til å tømme urinblæren helt.

Prostataoperasjon er også en vanlig behandling av prostatakreft, men da benyttes andre operasjonsmetoder. Se her for mer informasjon om prostataoperasjon ved prostatakreft.

Hvilken type prostataoperasjon finnes?

Det finnes i dag en rekke ulike operasjonsmuligheter dersom du er plaget av symptomer som følge av forstørret prostata.

Hvilke operasjon som passer best for deg, er avhengig av både din helsetilstand og av hvor sterke symptomer du har. I tillegg vil valg av operasjonsmetode være avhengig av utstyr og kompetanse på klinikken som behandler deg. Hvilken metode som er best for deg avgjøres i samråd mellom deg og legen.

Blant de vanligste operasjonsmetodene inkluderer:

Andre operasjonsmetoder inkluderer:

  • Prostataoperasjon med mikrobølger (TUMT)
  • TUIP
  • Åpen operasjon
(Tjenester / behandlinger)

TUR-P (TransUrethral Reseksjon av Prostata)

TUR-P er i dag den mest anvendte operasjonsmetoden ved forstørret prostata.

Kirurgen (urologen) vil under operasjonen fjerne prostatavev som blokkerer passasjen av urin gjennom urinrøret.

De aller fleste som behandles vil oppleve reduserte vannlatingsplager.

(Tjenester / behandlinger)

Urolift - Innsetting av implantater

Et nytt behandlingstilbud ved prostataforstørrelse er urolift hvor kirurgen legger inn implantater som hindrer at prostata klemmer sammen urinrøret, slik bedres også urinpassasjen.

Urolift gir betydelig lavere risiko for seksuelle bivirkninger sammenlignet med vanlige operasjoner av prostata som TUR-P og åpen operasjon.

(Tjenester / behandlinger)

Robotassistert kirurgi (da Vinci)

Såkalt robotassistert kirurgi eller da Vinci, er en ny operasjonsmetode ved forstørret prostata.

Behandlingen har vist seg nyttig spesielt når prostata er mye forstørret.

(Tjenester / behandlinger)

Laseroperasjon av prostata

Ved HoLEP eller Holmiumlaser behandling fører kirurgen inn et instrument gjennom urinrøret og opp til prostata. Kirurgen benytter så laserbehandling til å brenne bort uønsket prostatavev som har hatt en negativ effekt på urinpassasjen gjennom urinrøret.

Effekten av laserbehandling er like god som TUR-P på kort sikt, men med færre bivirkninger og kortere tilhelingstid. Men i likhet med TUIP vil de som behandles med laser oftere trenge en ny behandling enn de som behandles med TUR-P.

(Tjenester / behandlinger)

TUMT (TransUrethral Microwave Therapy)

TUMT er en operasjon hvor kirurgen fjerner prostatavevet ved hjelp av mikrobølger. I likhet med TUR-P gjøres også TUMT ved hjelp av en sonde som kirurgen fører inn mot prostata via urinrøret.

I motsetning til ved TUR-P gjøres behandlingen poliklinisk, det vil si at du gjerne kan reise hjem samme dag. Oftest kan du gå på jobb allerede 1-2 dager etter operasjonen.

Effekten av TUMT er bedre enn ved behandling med medisin, men sannsynlig noe mindre enn ved TUR-P operasjon.

TUIP (TransUrethral Incision of the Prostate)

Som ved TUR-P vil kirurgen føre inn et såkalt resektoskop inn gjennom urinrøret. I enden av resektoskopet finnes det en oppvarmet wire som brukes til å lage små snitt i området der blæren møter prostatakjertelen. Behandling med TUIP gjør at det lettere kan passere urin inn mot urinrøret.

Man kan oftest reise hjem samme dag som operasjonen.

Korttidseffekten av TUIP er tilnærmet lik som ved TUR-P. I tillegg er det lavere risiko for manglende utløsning ved orgasme. Ulempen er at flere må ha et nytt inngrep etter TUIP enn etter TUR-P.

Åpen prostataoperasjon

Vanlig åpen operasjon hvor kirurgen fjerner deler eller hele prostatakjertelen via snitt i huden i nedre del av magen er ikke så mye i bruk som tidligere.

Dette er en større operasjon hvor man gjerne må være innlagt på sykehus i nærmere en uke etter behandlingen.

ANNONSE