ANNONSE

Prostataundersøkelse

Prostataundersøkelse kan utføres dersom du har symptomer på sykdom i prostata, eller som en rutineundersøkelse for å fange eventuell prostatakreft på et tidlig stadium.

Undersøkelse av prostata kan inkludere blodprøve (PSA), fingerundersøkelse, ultralyd, vevsprøve og MR undersøkelse.

Prostataundersøkelse
Illustrasjon: Prostataundersøkelse
Sist oppdatert: 18. Apr. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Prostataundersøkelse»

Når bør du få undersøkt prostata?

De viktigste årsakene til prostataundersøkelse hos legen inkluderer:

 • dersom du har nyoppståtte symptomer fra prostata
 • dersom du har flere i familien som tidligere har hatt prostatakreft
 • dersom du er frisk og bare ønsker å sjekke prostata

Dersom du har symptomer som på prostatakreft

Undersøkelse av prostata, spesielt med blodprøven PSA og ved undersøkelse av prostatakjertelen med en finger i endetarmen, gjøres spesielt dersom du har utviklet symptomer som kan gi en viss mistanke om kreftsykdom.

Prostatakreft gir ofte få eller ingen symptomer i tidlig fase. Symptomer på prostatakreft inkluderer blant annet:

 • hyppig vannlating
 • blod i urinen
 • tynn og svak urinstråle
 • følelsen av å ikke kunne tømme urinblæren fullstendig
 • smerter i ryggen

De aller fleste menn som opplever disse symptomene har derimot ikke kreft i prostata. Vannlatingsplagene ses svært ofte ved godartet prostataforstørrelse, også kalt BPH. Selv om prostatakreft er den vanligste kreftsykdommen hos menn, er godartet prostataforstørrelse mye vanligere. Det er derimot lurt å kontakte legen for videre utredning dersom du opplever vedvarende plager.

Dersom du har flere i familien med kreftsykdom

Dersom du har tre eller flere slektninger som har hatt prostatakreft, eller dersom du har to slektninger som har fått prostatakreft før de er fylt 60 år, kan det være lurt at du får undersøkt prostata regelmessig hos lege. Det samme gjelder dersom du har fått påvist brystkreftgenet (BRCA-2), eller dersom kvinner i familien din har hatt brystkreft eller eggstokkreft.

Dersom du er frisk og bare ønsker å sjekke deg

Mange ønsker å gjennomføre regelmessig sjekk av prostata selv om de hverken har symptomer som kan gi mistanke om sykdom eller har økt forekomst av kreft i familien.

Fordelen med regelmessig undersøkelse av prostata er du får muligheten til å fange eventuell kreftsykdom på et tidligere stadium, også før du får symptomer. Hensikten er å behandle eventuell kreftsykdom før den har utviklet seg langt, hvor prognosen er bedre og behandlingen er enklere.

Ulempen med undersøkelse av prostata når du ikke har symptomer, er at dersom PSA prøven eller undersøkelse av prostatakjertelen med fingeren ikke er helt normal, vil du måtte følges opp videre. Enten vil legen kontrollere PSA prøven på nytt etter viss tid, eller du vil henvises til videre utredning med vevsprøve eller MR av prostata. Dersom videre utredning er normal, eller dersom man har oppdaget kreftsykdom som egentlig ikke trenger behandling, vil undersøkelsen ha iverksatt utredning og eventuell behandling som ikke var nødvendig. Du kan lese mer om fordeler og ulemper med prostataundersøkelse med PSA her!

Hvilken lege utfører prostataundersøkelse?

Undersøkelse av prostata gjøres først og fremst hos allmennlege og av spesialist (urolog). De fleste som skal få undersøkt prostata gjør dette hos allmennlegen (privat allmennlege eller fastlegen). Allmennlegen undersøker prostata med fingeren, blodprøve og urinprøve.

Eventuell videre utredning etter funn ved prostataundersøkelse hos allmennlegen, gjøres hos urolog. Urologen utfører i tillegg ultralyd av prostata (transrektal ultralyd) og tar eventuelt vevsprøve fra prostata. Det kan også være aktuelt å henvise deg videre til MR av prostata.

Dersom du ønsker undersøkelse hos spesialist uten å først gå til allmennlegen, må dette gjerne gjøres hos privat urolog, du trenger i så fall ikke henvisning, men må dekke hele konsultasjonen selv.

Hvordan utføres prostataundersøkelse?

Rutineundersøkelse av prostata hos allmennlegen inkluderer gjerne undersøkelse av kjertelen ved palpasjon (med finger), blodprøve (PSA) og eventuelt urinprøve. Dersom undersøkelsen utføres hos urolog, er det vanlig å utføre ultralyd av prostata i tillegg.

Undersøkelse av prostatakjertelen med finger i endetarmen

Vanlig klinisk undersøkelse av prostatakjertelen utføres ved at legen kjenner på prostata med en finger via endetarmen. På denne måten vil legen kunne få et inntrykk av størrelsen til prostata. I tillegg vil legen kunne kjenne om kjertelen har regelmessig og jevn overflate, og om det er områder som kjennes unormalt harde. Uregelmessig overflate og hardere partier kan gi en viss mistanke om prostatakreft, mens en glatt og myk prostata er typisk for en normal prostatakjertel.

Undersøkelsen utføres ved at du ligger på siden med buksene nede. Legen legger litt gele utenpå hansken før han eller hun stikker en finger inn gjennom endetarmen. Prostatakjertelen ligger like foran endetarmen og legen kan kjenne avgrensningen og overflaten av kjertelen gjennom fremveggen av endetarmen.

Selve undersøkelsen kan oppleves som noe ubehagelig, men den er normalt ikke smertefull.

PSA test

PSA er en forkortelse for Prostata Spesifikt Antigen, dette er et protein som produseres både i normalt prostatavev og i de fleste typer av kreftceller i prostata.

PSA testen er en blodprøve som måler PSA verdiene i blodet. PSA verdien vil stige i de aller fleste tilfeller dersom man har prostatakreft, men ikke alltid. PSA verdien kan også stige som følge av andre tilstander enn prostatakreft.

Fordeler med PSA test

 • Fordelen med PSA testen er at den kan bidra til at man kan oppdage kreft i prostata på et tidlig stadium. PSA testen kan oppdage prostatakreft også før du har fått symptomer.
 • Tidlig diagnose kan gjøre overlevelsen bedre og behandlingen enklere.

Ulemper med PSA test

 • PSA testen kan være forhøyet selv om du ikke har kreft i prostata. Det er ikke uvanlig at PSA verdien stiger dersom du har godartet prostata forstørrelse (BPH) og ved betennelse i prostata (prostatitt).
 • PSA testen kan gjøre at man oppdager kreftsykdom i prostata som er lite aggressiv og ikke trenger noen aktiv behandling. Dette kan medføre unødvendig bekymring og eventuelt unødvendig behandling.
 • Normal PSA vil ikke kunne gi en fullstendig garanti for at du ikke har prostatakreft.

Ultralyd av prostata

Dersom prostataundersøkelsen utføres hos spesialist (urolog) utføres gjerne også samtidig en ultralydundersøkelse av prostata. Ultralydundersøkelse av prostata gjøres ikke rutinemessig hos fastlege eller privat allmennlege.

Urologen utfører ultralydundersøkelsen via endetarmen, såkalt transrektal ultralydundersøkelse. Ultralydundersøkelsen gir et sikrere mål på størrelsen av prostatakjertelen og kan benyttes til å se etter områder i kjertelen som ser unormale ut som eventuelt trenger videre utredning. Spesielt benyttes ultralyd av prostata som veiledning når legen skal ta biopsi av prostata.

(Litteratur)

Videre utredning av prostata

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å hente ut en vevsprøve fra prostata, såkalt prostatabiopsi. Dette er en undersøkelse som med relativt høy sikkerhet kan både påvise og utelukke prostatakreft, og samtidig si noe om kreften er aggressiv og om den bør behandles eller ikke.

MR prostata er den mest nøyaktige bildediagnostiske undersøkelsen av prostatakjertelen og kan bidra til å veilede hvor man bør ta vevsprøver ifra.

ANNONSE