ANNONSE

Spermatocele

Spermatocele er en cyste (et væskefylt hulrom) som har oppstått i bitestikkelen i pungen.

Tilstanden er ikke farlig og krever i de fleste tilfeller ingen behandling. Diagnosen stilles gjerne ved ultralyd av pungen.

Spermatocele
Illustrasjon: Spermatocele
Sist oppdatert: 10. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er spermatocele?

Spermatocele, også kalt sædbrokk, en væskefylt kul i bitestikkelen. Slike væskefylte hulrom kalles gjerne cyster på fagspråket. Bitestikkelen er en røraktig struktur som ligger like utenfor, men like inntil testikkelen. Funksjonen til bitestikkelen er å lagre, modne og transpoertere sædcellene som produseres i testikkelen.

Spermatocele er faktisk svært vanlig hos voksne menn, ved ultralyd undersøkelse av pungen ses ett eller flere spermatoceler hos inntil halvparten av voksne menn. Dersom cysten blir tilstrekkelig stor, kan den føles som en rundformig og glatt kul i pungen. Mange spermatoceler oppdages også tilfeldig ved ultralydundersøkelse av pungen av andre årsaker.

Vanligvis trenger tilstanden ingen behandling. Ved vedvarende plager i pungen som kan skyldes spermatocele, kan urolog fjerne cysten ved operasjon.

Spermatocele er i likhet med vannbrokk og årebrokk en form for pungbrokk.

Andre brokktilstander i pungen

Hvilke symptomer gir spermatocele?

Dersom tilstanden ikke oppdages tilfeldig på ultralyd undersøkelse av pungen, påvises de fleste cyster på bitestikkelen i forbindelse med at du eller legen oppdager en kul i pungen.

Bitestiklene ligger på oversiden og utsiden av selve testiklene. Dersom det oppstår et spermatocele på bitestikkelen, kjennes gjerne kulen ovenfor og like på utsiden testikkelen. Kulen er gjerne glatt og relativt myk.

Spermatoceler gir vanligvis ingen symtpomer ut over dette. I noen tilfeller kan derimot cysten medføre ubehag eller smerter i pungen. Noen opplever disse smertene som så plagsomme at det er nødvendig med behandling.

(Tjenester / behandlinger)

Når bør du oppsøke lege?

Ved vedvarende ubehag eller smerter i pungen eller dersom du oppdager en ny kul i pungen, bør du kontakte lege for nærmere utredning. Spermatocele er ikke farlig, men det er viktig å utelukke andre tilstander slik som testikkelkreft. Dersom du får kraftige smerter i pungen, bør du kontakte lege straks.

Hvordan stilles diagnosen?

Legen vil gjerne fatte mistanke om spermatocele på bakgrunn av samtale med deg og vanlig undersøkelse av pungen.

Ofte vil legen likevel henvise deg videre til ultralyd av pungen. Ultralyd er den sikreste måten å påvise selve spermatocele, i tillegg er metoden også svært viktig som ledd i å utelukke kreft i pungen.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av spermatocele

Spermatocele er svært vanlig forekommende hos voksne menn. Tilstanden er heldigvis ufarlig og gir i de fleste tilfeller ingen plager. Vanligvis er det derfor ikke nødvendig med behandling dersom du har fått denne diagnosen.

I noen tilfeller kan spermatocele derimot medføre ubehag eller smerter i pungen. I så fall kan det være nødvendig med lette smertestillende medisiner. Ved vedvarende plager som ikke blir bedre, kan det være nødvendig med operasjon.

Smertestillende medisiner

Smerter og ubehag i pungen kan i noen tilfeller skyldes spermatocele. Dersom du har smerter eller ubehag som plager deg i stor grad, kan det være nyttig med smertestillende og betennelsesdempende medisiner som NSAIDs (Ibux, Voltarol). I de fleste tilfeller vil smertene da gå over av seg selv.

Operasjon

Ved vedvarende plager kan det være nødvendig med operasjon. Det er verdt å merke seg at selv om ultralyd påviser et spermatocele og du har smerter i pungen, er det ikke alltid er slik at smertene i pungen faktisk forårsakes av spermatocele. Så selv om mange blir kvitt plagene etter operasjonen, har du ingen absolutt garanti for at smertene vil forsvinne selv urologen opererer bort spermatocelet.

Hvordan foregår operasjonen?

Operasjonen gjøres enten i lokalbedøvelse eller med narkose. Kirurgen (urologen) fjerner cysten gjennom et lite snitt i pungen. I noen tilfeller velger legen å operere bort hele bitestikkelen.

Behandlingen utføres gjerne poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem allerede samme dag.

Påvirker operasjonen sædproduksjonen?

I enkelte tilfeller vil operasjon av spermatocele gjøre at sædproduksjonen går ned eller nærmest opphører i den ene testikkelen. Du blir derimot ikke steril så lenge den andre testikkelen fungerer normalt.

Tapping av spermatocele med tynn nål, eventuelt med skleroterapi

Dersom du eller legen ønsker å unngå operasjon, kan legen også tappe spermatocele ved hjelp av en tynn nål. I noen tilfeller kommer da spermatocele tilbake etter en viss tid. I så fall kan man forsøke å tappe spermatocele på nytt og eventuelt sprøyte inn et stoff som gjør at cysten lukker seg, såkalt skleroterapi. Sklerotearpi kan irritere bitestikkelen og påvirke fruktbarheten i den tilhørende testikkelen.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE