ANNONSE

Varicocele

Varicocele eller årebrokk er åreknuter som oppstår i blodårene i pungen.

Tilstanden gir vanligvis ingen plager, men kan hos noen gi tyngdefølelse i pungen. I sjeldne tilfeller kan åreknutene gi nedsatt fruktbarhet.

Varicocele
Illustrasjon: Varicocele
Sist oppdatert: 10. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er varicocele (årebrokk)?

Varicocele kalles gjerne årebrokk på norsk og er en tilstand hvor det har utviklet seg åreknuter i pungen.

Åreknuter er et nettverk av utvidede blodårer. I tillegg til i pungen er det svært vanlig med åreknuter i beina. Åreknuter er ikke en farlig tilstand.

Varicocele er svært vanlig hos menn, men kun de færreste får symptomer som følge av åreknutene. I noen tilfeller kan derimot tilstanden gi tyngdefølelse eller ubehag i pungen. Varicocele kan også gi nedsatt fruktbarhet hos enkelte menn.

I mange tilfeller oppdages tilstanden tilfeldig ved ultralydundersøkelse av testiklene. I så fall trenger du ingen behandling. Dersom du derimot har vedvarende plager i pungen, eller dersom legen samtidig påviser redusert fruktbarhet, kan det være aktuelt med operasjon.

Varicocele er sammen med hydrocele og spermatocele en form for pungbrokk.

Hva er årsaken til varicocele eller årebrokk?

I de fleste tilfeller kan man ikke peke på én enkelt årsak til hvorfor noen utvikler årebrokk mens andre ikke gjør det.

Åreknuter oppstår i blodårene som transporterer blodet fra kroppen tilbake til hjertet, altså venene. Denne transporten av blod skjer ved at såkalte veneklaffer inne i blodårene hindrer at blodet renner feil vei, det vil si tilbake til vevet fra hjertet. Dersom det oppstår skade på en eller flere slike veneklaffer, vil blodet lettere kunne samle seg opp i disse venene og gjøre at de utvides og danner åreknuter.

Aller hyppigst oppstår tilstanden på venstre halvdel av pungen, man antar at dette skyldes et noe annet forløp av blodårene (venene) som drenerer venstre testikkel enn på høyre side. Dette gir økt trykk i venene på venstre side og økt risiko for utvikling av åreknuter.

I svært sjeldne tilfeller, spesielt dersom årebrokk oppstår på høyre side av pungen, kan det være andre sykdommer som er årsaken til årebrokk. Blant annet forstørrede lymfeknuter i magen som trykker på venene kan gjøre at det oppstår åreknuter i pungen.

Symptomer ved varicocele

Varcocele er en svært vanlig tilstand som hos de aller fleste ikke medfører plager eller ubehag. Ofte oppdages faktisk årebrokk tilfeldig ved ultralydundersøkelse av testiklene som utføres av andre årsaker.

Enkelte med varicocele opplever derimot enten en slags tyngdefølelse i pungen eller ubehag i pungen som følge av åreknutene.

Man har også påvist en sammenheng mellom nedsatt fruktbarhet hos menn og åreknuter. Dette skyldes blant annet at økt mengde blod i venene omkring den ene testikkelen kan gi økt temperatur i pungen som igjen påvirker befruktningsevnen. De aller fleste med årebrokk har derimot normal befruktningsevne.

Når bør du kontakte lege?

Ved nyoppstått ubehag eller plager fra testiklene eller pungen bør du oppsøke lege for nærmere utredning og behandling. Årebrokk er ingen farlig tilstand, men det er viktig å utelukke andre årsaker til plagene slik som testikkelkreft.

Hvordan stilles diagnosen?

På bakgrunn av samtale og vanlig klinisk undersøkelse vil ofte legen kunne fatte mistanke om at du har varicocele.

For å være sikker vil legen derimot nærmest alltid måtte henvise deg til ultralyd av testikler, først og fremst for å utelukke kreft i testiklene. Ultralyd kan utelukke testikkelkreft med svært høy nøyaktighet. I tillegg kan ultralyd undersøkelsen både påvise åreknutene og angi hvor store og omfattende åreknutene er.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av varicocele

Behandling av varicocele inkluderer:

  • Ingen behandling
  • Smertestillende medisiner
  • Kirurgisk behandling

Ingen behandling

Dersom du får påvist årebrokk ved ultralydundersøkelse, trenger du i de fleste tilfeller ingen spesifikk behandling annen en å få vite at tilstanden er ufarlig. De aller fleste med varicocele opplever heller ingen symptomer eller plager som følge av åreknutene.

Smertestillende medisiner

Dersom du har betydelig ubehag i pungen, kan smertestillende medisiner forsøkes en periode. Mange opplever også bedring dersom de bruker litt strammere boksershorts for å "støtte opp" i pungen.

Kirurgisk behandling

Ved betydelige og vedvarende plager, eller dersom man mistenker at årebrokket påvirker fruktbarheten din, kan det være aktuelt med operasjon. Operasjonen gjøres enten ved å hente ut åreknutene kirurgisk, eller ved å lukke de utvidede blodårene med embolisering eller skleroterapi.

Operasjon av varicocele

Varicocele (årebrokket) kan fjernes ved operasjon.

Operasjonen kan gjøres enten med kikkhullskirurgi eller som vanlig åpen operasjon. Ved kikkhullsoperasjon vil kirurgen (urologen) operere gjennom små snitt i huden i magen, mens ved åpen operasjon lages det ett litt større snitt eller åpning.

Urologen vil under operasjonen binde av blodårene som danner åreknutene slik at de krymper inn og forsvinner.

Etter operasjonen er det vanlig at du kan reise hjem samme dag. Ofte vil du måtte være sykmeldt et par uker etter behandlingen, dette vurderes derimot individuelt.

Embolisering eller sklerosering av varicocele

En annen behandling for årebrokk er å lukke de utvidede blodårene gjennom enten embolisering eller skleroterapi.

Ved begge metodene går legen inn i blodårene ved hjelp av tynne rør i lysken. Når legen har ført disse rørene til de utvidede blodårene vil han eller hun kunne lukke dem enten ved hjelp av enten en såkalt metallcoil (embolisering) eller ved hjelp av et lim (sklerosering). Begge metodene har vist god effekt på åreknutene og du kan reise hjem samme dag.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av nedsatt fruktbarhet hos menn

Man vet at varicocele gir økt risiko for nedsatt befruktnigsevne hos menn. Enkelte studier har vist at behandling av varicocele kan bedre befruktningsevnen, men forskningen er noe uklar. Ofte vil man forsøke å behandle varicocele hos menn som opplever uønsket barnløshet.

Andre behandlinger hos menn med nedsatt barnløshet

Ved ufrivillig barnløshet som skyldes nedsatt befruktningsevne hos menn kan behandling med såkalt intracytoplasmisk spermieinjeksjon være en egnet behandling. Ved dette inngrepet henter legen ut en enkelt frisk sædcelle og benytter denne til å befrukte kvinnens egg. Behandlingen kan være nyttig spesielt dersom sædkvaliteten hos mannen ikke er optimal.

Dersom transporten av sædcellene fra testikkelen er hovedproblemet vil såkalt kirurgisk sæduttak benyttes til å hente ut egnede sædceller til befruktning.

ANNONSE