Urolog

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

Urolog er lege som er spesialist innen urologi. Urologen har vanlig legeutdannelse og ytterligere spesialisering innen generell kirurgi og innen urologi.

Urologer har spesialkompetanse innen utredning og behandling av sykdommer i mannlige kjønnsorganer og tilstander i nyrer og urinveier som kan behandles med operasjon.

Fagfeltet til urologen, altså urologi, spenner over et vidt spekter av sykdommer og tilstander i mannlige kjønnsorganer og i nyrer, urinledere og urinblære.

Urologen kan behandle slike sykdommer både konservativt (uten operasjon) og kirurgisk (med operasjon).

Hvilke sykdommer og tilstander undersøkes og behandles hos urolog?

Urologen er legespesialist med spesialkompetanse innen utredning og behandling av sykdommer og tilstander i urinveiene og ved mannlige kjønnsorganer slik som prostata, penis og testikler.

Det er vanlig å gjennomgå utredning og behandling hos urolog dersom man trenger spesialistvurdering ved plager som:

Hvilke utdanning har urologen?

Urologen er lege med videre spesialisering innen urolog. For å bli lege kreves 6 års utdanning. Etter endt legeutdanning følger ytterligere 1,5 års turnustjeneste.

Spesialisering innen urologi krever godkjenning innen generell kirurgi og i tillegg 3 års tjeneste innen urologi. For å bli godkjent generell kirurg kreves 6 års tjeneste ved generell kirurgisk avdeling. Inntil 2,5 av disse 6 årene kan gjennomføres innen spesialisering innen en undergren av kirurgi, slik som urologi (eller plastisk kirurgi, gastrokirurgi etc).

Blod i urinen Brokktilstander i pungen Nyrestein Prostata Sterilisering menn Ultralyd undersøkelse, Urolog Urinblæren Urolog, konsultasjon
Hjem