ANNONSE

Urinblære

Urinblæren er en tøyelig sekk som ligger i nedre del av magen (bekkenet). Funksjonen til urinblæren er å lagre og tømme urinen som produseres i nyrene.

Vanlige sykdommer i urinblæren er urinblærekreft, hyperaktiv blære, inkontinens, polypper og utposninger.

Urinblære
Illustrasjon: Urinblære
Sist oppdatert: 19. Apr. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er urinblæren?

Urinblæren er en elastisk sekk som ligger i bekkenet bak skambeinet (symfysen). Veggen i urinblæren er dannet av muskulatur som kalles detrusor. Muskellaget er tøyelig og elastisk, noe som gjør at blæren kan øke i volum og romme over 500 ml urin. Samtidig kan urinblæren trekke seg sammen og tømme all væsken i forbindelse med vannlating.

Urinblæren fylles av urin fra de to urinlederne som forbinder urinblæren med høyre og venstre nyre. Utgangen på urinblæren ligger på undersiden av blæren, også kalt blærebunnen eller trigonum. Her tømmer urinblæren innholdet sitt til urinrøret og videre ut gjennom urinrørsåpningen.

Åpningen fra urinblæren til urinrøret kontrolleres av to lukkemuskler, en som styres av kroppen selv (det autonome nervesystemet) og en som styres av viljen. Under vannlatningen slapper begge disse lukkemusklene av samtidig som muskulaturen i urinblæreveggen (detrusor) trekker seg sammen. Dette samspillet er avgjørende for normal vannlatning.

Behandling av inkontinens

Når bør du få undersøket urinblæren?

Ved symptomer som kan indikere en forstyrrelse eller sykdom i urinblæren, bør du kontakte lege for nærmere utredning. Dette gjelder dersom du opplever:

  • Svak urinstråle
  • Følelse av at du ikke klarer å tømme urinblæren helt
  • Hyppig vannlating, både ved vannlatning mange ganger daglig eller flere ganger om natten
  • Smerter ved vannlatning
  • Blod i urinen
  • Lekkasje fra urinblæren (inkontinens)
  • Symptomer på urinveisinfeksjon slik som svie ved vannlatning og/eller feber
(Litteratur)

Vanlige sykdommer i urinblæren

Vanlige tilstander og sykdommer som involverer urinblæren er inkontinens, vannlatningsplager ved forstørret prostata, urinveisinfeksjon, utposninger og urinblærekreft.

Undersøkelse av urinblæren

Ved utredning av sykdom og plager fra urinveiene hos urolog, er undersøkelser av urinblæren ofte en sentral og viktig del av utredningen.

Blant undersøkelsene som kan gi nyttig informasjon om tilstanden til urinblæren er spesielt cystoskopi, flowmetri og cystometri. I tillegg er bildediagnostiske undersøkelser som ultralyd av urinblæren hos røntgenlege eller hos urolog ofte brukt.

Cystoskopi

Ved cystoskopi fører urologen et tynt fiberoptisk rør med kamera inn i urinblæren via urinrøret. På denne måten kan urologen se innsiden av urinblæren og slik påvise evetuelle sykdommer som polypper, kreft i urinblæren og utposninger på urinblæren.

Cystometri

Cystometri er en undersøkelse hvor urologen kan vurdere hvor godt urinblæren lagerer urin og tømer urin. Ved cystometri måler man trykket i urinblæren både mens urinblærer fyller seg og tømmer seg.

Flowmetri

Ved flowmetri måler urologen hvor mye urin blæren klarer å lagre og hvor raskt den klarer å tømme seg. Undersøkelsen er spesielt nyttig dersom du har treg stråle, og dersom du føler at du ikke klarer å tømme blæren fullstendig.

Ultralyd urinblære

Ultralyd av urinbælren er en rask og ufarlig undersøkelse som benyttes til å se urinblæren. Ved ultralyd av urinblæren kan legen måle volumet av urinblæren både før og etter vannlatning, samtidig kan man påvise sykdommer som polypper, kreftsvulster og utposninger (divertikler) i urinblæren.

ANNONSE