INKONTINENS

Inkontinens eller urinlekkasje er ufrivillig vannlatning og er et svært vanlig problem, spesielt hos den eldre del av befolkningen.

Urinlekkasje kan ramme både menn og kvinner, men rammer flere kvinner enn menn. Kvinner utredes hos fastlegen sin eller annen allmennlege eller hos spesialist (gynekolog), mens spesialist hos menn er urolog.

Det finnes flere former for inkontinens, men de fleste har enten såkalt stressinkontinens eller urgeinkontinens, eller en blanding av disse.

Den viktigste behandlingen ved urinlekkasje er egenbehandling, men det finnes også muligheter for medikamentell behandling og operasjon.

Inkontinens (urinlekkasje) inndeling

Det finnes flere former for urinlekkasje, men de aller fleste som er plaget med uvrivillig vannlatning har enten såkalt stressinkontinens eller urgeinkontinens, eller en blanding av disse.

Stressinkontinens

Stressinkontinens er ufrivillig urinlekkasje som oppstår når urinblæren utsettes for ekstra trykk, vanligst i forbindelse med hosting, nysing eller tunge løft.

Urgeinkontinens

Urgeinkontinens er ufrivillig urinlekkasje som oppstår helt plutselig uten noen ytre stimuli og som skyldes økt aktivitet i blæremuskulaturen.

Inkontinens (urinlekkasje) symptomer

Symptomene ved inkontinens er avhengig av hvilken type inkontinens som plager deg. Dersom du har stressinkontinens vil du oppleve ufrivilling urinlekkasje i forbindelse med hosting, nysing, latter og tunge løft. Lekkasjen er oftest liten, men kan i noen tilfeller være litt større, spesielt dersom blæren er veldig full på forhånd.

Ved urgeinkontinens vil du typisk rammes av plutselig trange til å late vannet, helt uten forvarsel. Det vil ofte gå bare noen få sekunder fra du opplever en sterk vannlatningstrang til du må late vannet.

Noen få opplever symtpomer på både stressinkontinens og urgeinkontinens. Man vil i så fall både oppleve ufrivillig vannlatning ved hosting og nysing og oppleve plutselige episoder med sterk vannlatningstrang.

Inkontinens (urinlekkasje) årsaker

Årsakene til urinlekkasje avhenger av type. Årsakene til stressinkontinens er ofte en svakhet i lukkemekanismen, det vil si svakhet i muskulaturen i bekkenbunnen eller lukkemuskelen. Urgeinkontinens skyldes først og fremst en overaktiv urinblære, det vil si økt aktivitet i muskelen som trekker sammen urinblæren ved vannlatning, detrusormuskulaturen.

Enkelte faktorer er medvirkende årsaker til inkontinens og øker risikoen for å utvikle inkontinens

  • Overvekt gir økt trykk på blæren
  • Graviditet og vaginal fødsel
  • Økende alder (inkontinens er mye vanligere hos eldre enn yngre)

Når bør du søke lege ved inkontinens

Et stort problem ved inkontinens er at svært mange ikke ønsker å ta opp problemstillingen med legen sin og dermed lever med plagene uten å få noen form for hjelp eller behandling.

Dersom du er plaget med urininkontinens er det viktig at du tar opp problemet med lege. Det er viktig å huske på at urinlekkasje er et et veldig vanlig problem som rammer svært mange, og det finnes mange former for behandling som kan hjelpe.

Inkontinens (urinlekkasje) behandling

Generelt er den viktigste formen for behandling ved urinlekkasje egenbehandling da de fleste vil ha stor nytte av den.

I noen tilfeller kan det være aktuelt med medikamentell behandling.

Kirurgisk behandling kan være indisert i noen utvalgte tilfeller.

Dersom inkontinensen skyldes underliggende årsaker som for eksempel forstørret prostata hos menn er det vanlig å behandle underliggende årsak først.

Inkontinens egentrening

Det kan være lurt å redusere inntaket av coffein siden coffein gjør at kroppen produseres mer urin. Coffein finnes spesielt i kaffe og cola.

Vektnedgang kan hjelpe ved inkontinens dersom du er overvektig.

Svakhet i bekkenmuskulaturen er en viktig årsak til urin inkontinens. Bekkenmuskulaturen omgir urinblæren og urinrøret og brukes til å kontrollere vannlatningen. Daglige bekkenbunnsøvelser eller knipeøvelser vil kunne styrke bekkenmuskulaturen din og slik redusere plagene med inkontinens, spesielt av typen stressinkontinens.

Blæretrening er nyttig dersom du lider av urgeinkontinens. Ved blæretrening skal du gradvis øke intervallet mellom hver gang du later vannet inntil du kan oppnå et behagelig intervall mellom hver vannlatning.

Medisiner mot urgeinkontinens

Ved urgeinkontinens hvor man ikke kommer til mål med blæretrening vil medisiner som kalles antimuscariner kunne være til nytte da disse kan få blæremuskulaturen til å slappe mer av.

Stressinkontinens operasjon

TVT (tension free vaginaltape) operasjonen er aktuell ved stressinkontinens (urinlekkasje ved bevegelse) og hos pasienter som har stressinkontinens og samtidig plutselig trang til å late vannet (hastverklekkasje / urgency). 80-85 % av pasientene som behandles med TVT som følge av stressinkontinens blir symptomfrie mens ca 40 % av pasientene som behandles for samtidig urgency blir kvitt hastverklekkasjen.

Ved operasjonen legges inn ett bånd som en permanent støtte under urinrøret. Båndet strammes akkurat passelig slik at man ikke lekker ved hoste.

Urgeinkontinens operasjon

Operasjoner ved urgeinkontinens er ikke vanlig, men det finnes inngrep som kan være hjelpsomme dersom man ikke kommer til mål med egetrening og medisiner. 

Ved å injisere Botox i blæremuskulaturen vil de fleste oppleve å få reduserte plager med urgeinkontinens. Botox lammer til en viss grad blæremuskulaturen. Mange vil derimot oppleve problemer med å tømme blæren fullstendig og får da såkalt resturin.

Sakral nervestimulering er en metode som påvirker nervestimuleringen fra nervesystemet til urinblæren og kan slik være til hjelp.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider