ANNONSE

Fysioterapeut

Fysioterapi er en nyttig behandlingsform av sykdommer og plager som rammer muskel og skjelettsystemet i kroppen.

Fysioterapeut
Illustrasjon: Fysioterapeut
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fysioterapeut»

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi utføres av autorisert helsepersonell som har spesialkompentanse innen utredning og behandling av sykdommer og plager i muskel og skjelettsystemet.

Vanlige tilstander som både utredes og behandles hos fysioterapeut er skuldersmerter, knesmerter og senebetennelser, samt opptrening etter skade eller operasjon. Aktiv deltagelse hos deg som behandles står sentralt innen fysioterapi.

Fysioterapeuter er offentlig godkjent helsepersonell som har et selvstendig vurderingsansvar og behandlingsansvar i pasientsituasjoner.

Hvilke tilstander utreder og behandler fysioterapeuten?

Fysioterapeuter har spesialkompetanse i utredning og behandling av sykdommer og plager som først og fremst påvirker muskel og skjelettsystemet i kroppen. Fysioterapeuten vil derimot også ha fokus på å se helheten i enhver pasientsituasjon, dersom andre faktorer enn muskel og skjelettsystemet har medvirkende effekt på dine plager.

Under finner du vanlige tilstander og problemstillinger hvor utredning og behandling hos fysioterapeut kan hjelpe:

 • Opptrening etter operasjon som blant annet hofteoperasjon eller kneoperasjon
 • Skuldersmerter
 • Ryggsmerter
 • Nakkesmerter
 • Osteoporose (benskjørhet)
 • Idrettsskader
 • Senebetennelse som tennisalbue, og helsmerter som ved akillessenebetennelse og plantar fascitt
 • Hoftesmerter
 • Knesmerter
 • Frozen shoulder (frossen skulder)
 • Opptrening etter hjerte og lunge sykdom
 • Forbedre balanse og forebygge mot fall
 • Opptrening etter hjerneslag
 • Forebygge mot operasjon
 • Reduserte smerter ved kroniske smertetilstander

Hva skjer ved utredning og behandling hos fysioterapeut?

Samtale

Fysioteraputen vil ved første konsultasjon gjøre seg kjent med deg og dine plager gjennom samtale, også kalt sykehistorie. Dersom du har henvisning til utredning og behandling vil denne være sentral i den inledende samtalen. Dersom du ikke har henvisning er det lurt at du på forhånd har tenkt godt gjennom hvilke plager du ønsker utredet og behandlet, hvor lenge du har hatt dem og hva som er med på å utløse eller forverre plagene.

Undersøkelse

Etter samtalen vil fysioterapeuten gjøre en fysisk undersøkelse av deg for å bedre kartlegge funksjonsnivået ditt og alvorligheten ved sykdommen eller skaden som skal behandles. Fysioterapeuten vil i mange tilfeller kunne stille en korrekt diagnose på bakgrunn av samtale og vanlig klinisk undersøkelse. I enkelte tilfeller vil fysioterapeuten også undersøke deg med ultralyd for å stille en sikrere diagnose. I andre tilfeller vil man anbefale videre utredning med bildediagnostikk hos røntgenlege, blant annet røntgen, ultralyd og MR.

Behandling

Etter at fysioteraputen har gjort en vurdering av hva som er årsaken til dine plager vil han eller hun igangsette en målrettet behandlingsplan. Målsetningen med behandlingen er å bedre dine symptomer eller plager. I tillegg til ulike behandlingsteknikker er din aktive deltagelse i behandlingen alltid sentral i enhver konsultasjon hos fysioterapeut.

Hvilke behandling får du hos fysioterapeuten?

Fysioterapeuten har inngående kjennskap til anatomi og sykdomsprosesser i muskel og skjelettsystemet i kroppen. Terapeuten kan derfor bidra i både diagnostikk, behandling og forebygging av en rekke sykdommer i kroppen.

Det er vanlig å benytte ulike behandlingsteknikker og metoder for å oppnå ønsket effekt, men sentralt i terapien er din egen aktive deltagelse. Fysioterapeuten har også fokus på å legge til rette i omgivelsene for best mulig funksjon hos den som behandles.

Under finner du vanlige behandlingsteknikker og metoder innen fysioterapi:

Under kan du lese mer om de vanligste behandlingsteknikkene hos fysioterapeut!

Elektroterapi

Elektroterapi er en behandlingsform som ofte benyttes innen fysioterapi til behandling av smertetilstander og betennelsestilstander i muskel og skjelettsystemet. Vanlige plager hvor elektroterapi kan inngå i behandlingen er ved ryggsmerter, senebetennelser, muskelsvakhet og akutte og kroniske betennelsestilstander.

Elektroterapi er en fellesbetegnelse for flere behandlingsformer som benytter elektrisk strøm, inkludert ultralydbehandling, strømbehandling, elektromagnetiske felt, infrarød laser, transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) og akupunkturlignende TENS.

Behandlingen benyttes ofte i kombinasjon med andre behandlingsteknikker hos fysioterapeuten.

(Litteratur)

Medisinsk akupunktur

Akupunktur hos fysioterapeut kalles også for medisinsk akupunktur og utføres av terapeut med spesiell kompetanse innen nålebehandling av muskel og skjelettsystemet.

Nålebehandlingen er best egnet ved smertetilstander i muskel og skjelettsystemet slik som ryggsmerter, knesmerter og nakkesmerter, men benyttes også til behandling av blant annet migrene og hodepine.

Fysioterapeuten kombinerer kunnskap om kroppens anatomi og fysiologi med effektene av nålebehandlingen.

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling er en effektiv terapi ved senebetennelser og kroniske smerter i sener og muskulatur.

Behandlingen tilbys enten alene eller i kombinasjon med andre behandlingsformer. Effekten oppnås ofte allerede etter én eller noen få behandlingssekvenser.

(Tjenester / behandlinger)

Bløtvevsbehandling

Bløtdvevsbehandling er en terapiform hvor fysioterapeuten bruker hendene sine til å behandle muskulatur, sener og ledd i kroppen din. Bløtvevsbehandling benyttes ofte i kombinasjon med andre terapiformer.

Vanlige former for bløtvevsbehandling er triggerpunktsmassasje, klassisk massasje, bindevevsmassasje og idrettsmassasje.

Såletilpasning

Såletilpasning gir deg spesialtilpassede, støtdempende såler som kan bedre belastningen av fot, kne, hofte og rygg. Behandlingen kan derfor være en viktig tilpasning både for å forebygge mot- og behandle smerter, betennelser og feilbelastninger i føtter, knær, hofte og rygg.

(Tjenester / behandlinger)

Kinesiotape

Kinesiotape er en behandling som benyttes ved en rekke idrettsskader og ulike former for muskelsmerter.

Hensikten med kinesiotape er å bedre leddsansen, sirkulasjon og lymfedrenasje i delen av kroppen som behandles. Terapien benyttes både som forebygging og som behandling.

(Tjenester / behandlinger)

Fysioterapeut med videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi er en videreutdanning for fysioterapeuter. Behandlingsformen hjelper deg som pasient å bli kjent med hvordan ytre belastninger og stress kan påvirke kroppen din, og være utspringet til kroniske smertetilstander, økt anspendthet og plager med pusten.

Behandlingen kan hjelpe deg med å takle ytre stimuli, og lærer deg gunstige bevegelsesmønste, pusteteknikker og metoder for avspenning. Dette kan gi deg økt mestring og redusere dine plager.

(Tjenester / behandlinger)

Fysioterapeut med videreutdanning innen manuellterapi

Manuellterapeuter er eksperter i utredning og behandling av sykdommer og plager i muskel- skjelett- og nervesystemet. Utdanningen i manuellterapi er en toårig mastergrad for fysioterapeuter ved Universitetet i Bergen.

I tillegg til å ha videreutdanning i diagnostisering og behandling av sykdommer i muskel og skjelettsystemet, er manuellterapeuter også primærkontakter, det vil si at de kan undersøke og behandle deg uten at du er henvist fra lege. Manuellterapeuter har i tillegg henvisningsrett og sykemeldingsrett.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilken utdanning og bakgrunn har fysioterapeuten?

Fysioterapi bygger på naturvitenskapelig kunnskap innen anatomi, fysiologi og patologi. Alle fysioterapeuter er autorisert helsepersonell som har et selvstendig vurderingsansvar i pasientsituasjoner.

Selve utdanningen er et treårig bachelor studie. Etter endt studie gjennomgår fysioterapeuten 6 måneder turnustjeneste i spesialisthelsetjenesten og 6 måneder i kommunehelsetjenesten, totalt 1 år turnustjeneste.

Etter endt utdanning og turnustjeneste har også fysioterapeuten mulighet til videreutdanning innen følgende spesialistgrener:

 • Allmenn fysioterapi
 • Barne- og ungdomsfysioterapi
 • Geriatrisk fysioterapi
 • Helse- og miljøarbeid
 • Hjerte- og lungefysioterapi
 • Idrettsfysioterapi
 • Kvinnehelse
 • Manuellterapi
 • Nevrologisk fysioterapi
 • Onkologisk fysioterapi
 • Ortopedisk fysioterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Reumatologisk fysioterapi

Spesialisering innen manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi kombinerer videreutdanning på universitet eller høyskole, i tillegg til relevant praksis og erfaring. Videreutdanning innen manuellterapi inkluderer 2 år med spesialisering, mens psokomotorisk fysioterapi innebærer et studium på 60 studiepoeng.

Hvor finner du fysioterapeuten?

Kommunehelsetjenesten

Fysioterapeuter arbeider i kommunehelsetjenesten, enten som private fysioterapeuter eller med avtale med kommunen (med refusjon). Fysioterapeuten behandler har en viktig rolle rolle i alt fra opptrening etter operasjon til rehabilitering og behandling etter skader, samt ved utredning og behandling av smertetilstander i muskel og skjelettsystemet..

På sykehus

Fysioterapeuter har en viktig rolle også innen spesialisthelsetjenesten og på sykehus. Fysioterapeuter bidrar her til opptrening under eller etter behandling og kan gjøre selvstendige pasientvurderinger.

Barnehage, skolehelsetjeneste, sykehjem

Fysioterapeuter har en rolle på behandlingsinstituasjoner som sykehjem og i stillinger som er tilknyttet barnehage og skolehelsetjeneste.

I arbeidslivet

Fysioterapeuter kan også bidra i arbeidslivet ved helsefremmende tiltak på arbeidsplassen, både på gruppenivå og for enkeltindivider.

Priser for tjenester hos fysioterapi

Ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut uten driftsavtale betaler man gjerne en fast pris for hver konsultasjon som helhet. Fysioterapeuten har gjerne en fast pris på konsultasjon og prisen avtales på forhånd.

Ved fysioterapi hos fysioterapeut med driftsavtale betaler du egenandel etter gjeldende takster for 2016 og 2017. For første konsultasjon og behandling er denne prisen normalt 170,- nok

ANNONSE