ANNONSE

Frozen shoulder

Frozen shoulder (frossen skulder) er en tilstand med smerter og stivhet i skulderen som vanligvis varer 1-3 år.

Sykdommen skyldes at det oppstår en betennelse i leddkapselen som omgir skulderleddet. Konservativ behandling med smertestillende medisiner og spesifikke treningsøvelser er vanligste behandling. I noen tilfeller kan det være nødvendig med kortison injeksjon eller operasjon.

Frozen shoulder
Illustrasjon: Frozen shoulder
Sist oppdatert: 27. Aug. 2016
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er frozen shoulder (frossen skulder)?

Frozen shoulder, også kalt frossen skulder eller kapsulitt, er en betennelsestilstand i leddkapselen omkring skulderleddet, tilstanden kjennetegnes av smerter og redusert bevegelse i skulderen. Betennelsen skyldes ikke infeksjon med bakterier eller virus, men oppstår i de fleste tilfeller av seg selv. I noen tilfeller kan tilstanden oppstå etter en skade mot skulderen.

Betennelsen medfører at leddkapselen klistrer seg mot leddhodet i skulderen i tillegg til at det utvikler seg arrvev. Resultatet er at bevegeligheten i skulderen blir betydelig redusert, i tillegg er det vanlig at det utvikler seg tildels store smerter i skulderen.

Diagnosen stilles oftest på bakgrunn av undersøkelse hos lege eller fysioterapeut, men i enkelte tilfeller kan det være nødvendig bildeundersøkelser som MR for å sikre diagnosen.

Forzen shoulder går vanligvis over etter en periode på 1-3 år. Tilstanden behandles vanligvis med smertestillende medisiner, opptrening og eventuelt fysioterapi. I noen tilfeller er det nødvendig med injeksjoner av kortison i skulderen eller med operasjon.

Årsaker til frozen shoulder

I de aller fleste tilfeller finner man ingen spesifikk årsak til hvorfor noen utvikler frossen skulder. Dette kalles på fagspråket for idiopatisk eller primær kapsulitt.

I et fåtall av tilfellene oppstår derimot frossen skulder etter en skulderskade, slik som fall mot skulderen eller et kraftig drag eller vridning. Dette kalles for sekundær kapsulitt.

Frozen shoulder kan også utvikle seg etter at skulderen er blitt immoblisert som følge av andre sykdommer, slik som etter brudd i armen, hjerneslag eller operasjon.

I tillegg kan enkelte sykdommer øke risikoen for å utvikle frossen skulder:

Frozen shoulder er aller vanligst hos personer mellom 40-70 år. Både menn og kvinner rammes, men kvinner rammes trolig litt hyppigere enn menn.

(Litteratur)

Symptomer ved frozen shoulder

Typisk utvikler frozen shoulder seg gradvis over tid. Hovedsymptomene er gradvis økende smerter i skulderen ledsaget av stivhet og redusert bevegelighet. Det er vanlig å dele inn frossen skulder i tre stadier som kjennetegnes av ulike symptomer:

Første stadie med økende tilfrysing

I det første stadiet av frossen skulder er det vanlig at du opplever gradvis økende smerter og stivhet i skulderen. Plagene kommer ofte snikende. Spesielt kan det være smertefullt å heve armen over hodet. Det er også vanlig at smertene vedvarer i hvile og om natten. Det kan være umulig å ligge på den vonde skulderen når du skal sove. Smertene lokaliseres vanligvis til utsiden av skulderen, men kan også i noen tilfeller stråle ned mot albuen.

Vanligvis varer det første stadiet i ca. 6-9 måneder, men dette kan variere.

Andre stadie hvor skulderen er frossen

I det andre stadiet er det vanlig at smertene i skulderen avtar, derimot vil stivheten og den begrensende bevegeligheten vedvare. Den innskrenede bevegeligheten kan medføre at vanlige rutiner fremdeles er vanskelig, slik som å kle på seg klær og å løfte armen over hodet. I uttalte tilfeller kan det være vanskelig å bevege armen i det hele tatt.

Ofte varer det andre stadiet i ca. 4-6 måneder.

Tredje stadie hvor skulderen tiner opp

I tredje og siste stadiet av frossen skulder begynner etter hvert skulderen å bli mindre stiv og normal bevegelighet gjennopprettes gradvis.

Fra diagnosen stilles til skulderen har fått tilbake full bevegelighet og styrke tar vanligvis ca. 1-3 år. I tilfeller hvor frossen skulder oppstår som følge av en skulderskade, er det vanlig at plagene går over ca. dobbelt så raskt som ellers (det vil si innen ca. 6 måneder til 1,5 år i stede for 1-3 år). I noen få tilfeller kan plagene vedvare i inntil 10 år.

(Tjenester / behandlinger)

Når bør du søke lege?

Frossen skulder er ikke en livstruende sykdom, likevel kan det være lurt å kontakte lege for utredning og behandling dersom du mistenker at du kan være rammet av denne tilstanden.

Det samme gjelder uansett dersom du har nyoppståtte plager i skulderen som ikke går over av seg selv. I så fall bør du kontakte lege eller fysioterapeut for videre utredning og oppstart av behandling. Dersom du venter for lenge med å kontakte lege kan det i noen tilfeller være vanskeligere å behandle årsaken til smertene.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen frossen skulder?

Ved konsultasjon hos lege eller fysioterapeut vil man ofte langt på vei avklare årsaken til skulderplagene dine på bakgrunn av samtale hvor symptomene dine og eventuelle tidligere sykdommer kartlegges.

En spesifikk skulderundersøkelse er derimot viktig for å avklare diagnosen. Helsepersonellet vil teste bevegeligheten i skulderen din. Dette gjøres både når du selv aktivt utfører spesifikke bevegelser (aktiv bevegelse) og ved at du slapper av i skulderen mens det er helsepersonellet utfører bevegelsene (passiv bevegelse). Typisk for frozen shoulder er at både aktiv og passiv bevegelse er redusert.

I noen tilfeller kan det også være nødvendig med supplerende bildeundersøkelser for å stille diagnosen, og ikke minst for å utelukke andre årsaker til plagene. Røntgen av skulderen kan påvise tegn til brudd og slitasjeforandringer. MR av skulderen er derimot den mest nøyaktige bildeundersøkelsen av skulderen. MR kan påvise tegn til betennelse og arrdannelse i leddkapselen, men kan også påvise eller utelukke andre årsaker til smerter og nedsatt bevegelse.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av frozen shoulder

Frossen skulder vil oftest bli bra av seg selv uten behandling, men tidlig diagnose og rett behandling kan lette plagene og forkorte sykdomsforløpet betydelig. Trolig kan du unngå at skulderen blir spesielt stiv dersom du begynner behandlingen på et svært tidlig stadium.

Egenbehandling og smertestillende medisiner

I det tidlige forløpet av frossen skulder, hvor skuldersmertene er hovedplagen, vil den viktigste delen av behandlingen ofte være smertestillende medisiner som paracetamol og NSAIDs (Voltaren, Voltarol, Ibux).

Det kan være lurt å unngå bevegelser som gjør skuldersmertene verre, men det er samtidig viktig å ikke stoppe all bevegelse av skulderen for å unngå at den stivner til ytterligere. Senere, når stivheten i skulderen etter hvert blir hovedplagen, vil tøyeøvelser være en viktig del av behandlingen.

Fysioterapi

Veiledet trening hos fysioterapeut kan være nyttig for å unngå at skulderen stivner til, men for intensiv fysioterapi kan i noen tilfeller forverre tilstanden.

Blant de viktigste elementene i trening hos fysioterapeuten er spesifikke tøyeøvelser som øker bevegeligheten i skulderen. I noen tilfeller benyttes varmebehandling for å øke bevegeligheten midlertidig.

Kortisoninjeksjon i skulderleddet

Ved frossen skulder kan man vurdere å sprøyte medisinen kortison inn i skulderleddet. Kortison er en svært kraftig og langevarig betennelsesdempende medisin som vil redusere skuldersmertene. Ved å redusere smertene vil man samtidig gjøre det enklere å utføre tøyeøvelser som bevarer bevegeligheten i leddet.

Operasjon

I noen utvalgte kan det være aktuelt med operasjon for å bli bra fra frossen skulder. Operasjon er derimot først og fremst aktuelt dersom tilstanden ikke går over av seg selv eller med annen behandling (se over).

De to mest anvendte operasjonsmetodene ved frossen skulder er manipulering og strekking av leddkapselen mens du ligger i narkose, og løsning av arrvevet i kapselen ved kikkhullsoperasjon. I mange tilfeller kombinerer man metodene for best resultat. De aller fleste blir kvitt plagene etter operasjon.

ANNONSE