ANNONSE

Skulderoperasjon

Skulderoperasjon kan være en effektiv behandling ved skuldersmerter som ikke blir bra etter annen behandling, ved instabilitet i skulderen og ved akutte skader.

Blant de vanligste tilstandene å behandle med operasjon er avrivning eller betennelser i sener, slitasjegikt, skade på leddleppen, frozen shoulder og leddgikt.

Skulderoperasjon gjøres av ortopedisk kirurg. De fleste skulderoperasjoner gjøres med såkalt kikkhullsoperasjon hvor kirurgen opererer gjennom små snitt i huden.

Skulderoperasjon
Illustrasjon: Skulderoperasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Skulderoperasjon»

Hvilke sykdommer og skader kan behandles med skulderoperasjon?

Skulderen er det aller mest bevegelige leddet i kroppen. Dette gjør at skulderen og armen er fleksibel og kan utøve en rekke kompliserte oppgaver i hverdagen. Den store bevegeligheten kommer derimot ikke helt uten en bakside, skuldersmerter er en av de vanligste plagene i muskel og skjelettsystemet.

Både kroniske skuldersmerter og akutte skader mot skulderen er relativt vanlig forekommende. Kroniske plager og akutte skader uten brudd kan som regel kan behandles uten operasjon, også kalt konservativ behandling. Dersom konservativ behandling med avlastning, tøyeøvelser, opptrening, fysioterapi og betennelsesdempende medisiner ikke gir tilfredsstilende resultater, kan derimot operasjon være den mest egnede behandlingen.

Det finnes mange sykdommer og skader i skulderen som egner seg til kirurgisk behandling, blant de vanligste å operere er:

Hvordan utføres operasjonen?

Skulderoperasjon er et svært vanlig inngrep som oftest gjøres poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem samme dag. Varigheten av inngrepet og metoden som benyttes avhenger av hvilken tilstand som behandles.

Skulderoperasjon utføres av spesialist i ortopedi

Skulderoperasjon utføres av kirurgen som er spesialist i utredning og behandling av skader og sykdommer i muskel og skjelettsystemet - ortoped.

De fleste operasjonene utføres med kikkhullsteknikk

De aller fleste sykdommer og tilstander i skulderen opereres med artroskopi, også kalt kikkhullsoperasjon. Ved kikkhullsoperasjon opererer kirurgen ved hjelp av et lite kamera og små instrumenter som føres inn i skulderen gjennom veldig små snitt i huden (vanligvis 3-4 snitt). En viktig fordel med denne metoden er at tilhelingstiden etter operasjonen er kortere enn ved vanlig åpen operasjon hvor det lages større snitt i huden.

I noen tilfeller kreves større innsyn enn hva kirurgen får ved kikkhullsteknikk, i noen tilfeller kan det derfor være at man må endre teknikk til vanlig åpen operasjon underveis. Innsetting av skulderprotese gjøres alltid som åpen operasjon.

De fleste inngrep gjøres i narkose

Det fleste skulderoperasjoner krever at du ligger i en lett narkose, det vil si at du sover under inngrepet. Ved noen inngrep kombinerer man lokalbedøvelse med narkose for å oppnå optimal smertelindring.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke komplikasjoner kan oppstå ved skulderoperasjon?

Skulderoperasjoner er trygge inngrep med generelt lav risiko for alvorlige bivirkninger. Ingen operasjoner er derimot helt risikofri, her er skulderoperasjoner ikke noe unntak.

Blant de vanligste komplikasjonene etter opersjon i skulderen er:

  • Infeksjon. Enhver behandling hvor man går inn i kroppen med instrumenter innebærer en viss risiko for infeksjon. Metodene som benyttes ved skulderoperasjoner gjør at risikoen for infeksjon derimot er lav.
  • Blødning. Risikoen for større blødning i forbindelse med skulderoperasjon er lav.
  • Nerveskade. Risikoen for å skade større nerver i eller komring skulderen er lav.
  • Komplikasjoner i forbindelse med bedøvelsen. Enhver bedøvelse innebærer en lav risiko for allergiske reaksjoner og andre bivirkninger. Dersom du er frisk fra tidligere og har god helse er risikoen derimot svært lav.

Avrevet sene i skulderen (rotator cuff rutpur)

Skulderleddet holdes i stor grad på plass av fire muskler og deres sener, også kalt rotatorkappen eller rotator cuffen.

Skader på rotator cuffen med rift eller avrivning av senene er en relativt vanlig tilstand som kan skyldes enten kroniske forhold eller akutte skader mot skulderen. Tilstander som øker risikoen for skader på rotator cuffen er kronisk senebetennelse og tranghet i skulderleddet (impingement).

Ved akutt seneruptur i forbindelse med skulderskade oppstår gjerne akutt innsettende smerter og svakhet i skulderen. Ved skade på rotator cuffen som følge av impingement eller senebetennelse, er det derimot vanlig at man har hatt smerter og nedsatt bevegelighet i skulderen over lang tid.

Mange akutte skader og svært mange tilfeller med kroniske seneskader kan behandles konservativt, det vil si med avlastning og opptrening, eventuelt under veiledning av fysioterapeut. I noen tilfeller vil derimot operasjon redusere skuldersmertene og bedre funksjonen i leddet. Operasjonen gjøres i de fleste tilfeller som kikkhullsoperasjon og du kan som regel reise hjem samme dag. Resultatene etter operasjon er som regel svært gode.

(Tjenester / behandlinger)

Senebetennelse, forkalkninger og tranghet (impingement) i skulderen

Senene som stabiliserer skulderleddet (rotator cuffen) kan bli betente som følge av overbelastning, akutt skade eller som følge av tranghet i skulderleddet (impingement).

Senebetennelse i skulderen behandles oftest med avlastning, tøyeøvelser og opptrening av skulderleddet. Ikke sjelden kan det derimot være nødvendig med operasjon for å fjerne betent vev og for å bedre plassforholdene i skulderen slik at friksjonen mot senene reduseres.

Operasjonen gjøres oftest i narkose som kikkhullskirurgi. Det er vanlig at du reiser hjem samme dag.

(Tjenester / behandlinger)

SLAP lesjon

SLAP lesjon er en skade på leddleppen (labrum) i skulderleddet. Leddleppen sin funksjon er å stabilisere skulderleddet.

I noen tilfeller kan en SLAP lesjon behandles konservativt (uten operasjon), men i de aller fleste tilfeller er kirurgi nødvendig for å reparere leddleppen.

Behandlingen gjøres gjerne som kikkhullsoperasjon. Du kan som regel reise hjem allerede samme dag.

(Tjenester / behandlinger)

Bankart operasjon

Instabilitet i skulderleddet skyldes ofte at det har oppstått en skade på leddleppen (labrum), og noen ganger er det også oppstått slapphet eller skade på leddkapselen.

Bankart operasjon er en behandling som har til hensikt å redusere instabilitet i skulderleddet og å redusere risikoen for at skulderen kommer ut av ledd (skulderluksasjon). Under operasjonen repareres riften i fremre del av leddleppen. Dersom også leddkapselen er strukket eller skadet repareres også denne.

Bankart operasjon gjøres gjerne som kikkhullskirurgi. Det er vanlig at du reiser hjem samme dag.

(Tjenester / behandlinger)

Frozen shoulder

Frozen shoulder er en vanlig skulderlidelse hvor skulderen gradvis blir smertefull og stiv. Tilstanden går vanligvis over uten operasjon etter ca 1-3 år. I mellomtiden er det viktig med spesifikke tøyeøvelser og eventuelt smertestillende medisiner. I noen tilfeller kan det derimot være nødvendig med operasjon for å bedre bevegeligheten i skulderen og for å forkorte sykdomsforløpet.

Det finnes flere operasjonsmetoder ved behandling av frozen shoulder. En benyttet metode er at kirurgen manipulerer og strekker i den stramme leddkapselen mens du ligger i narkose og ikke kan føle smerter. En annen populær metode er å spalte leddkapselen under kikkkhullsoperasjon for å øke bevegeligheten i skulderen. I noen tilfeller kombineres ulike metoder for å oppnå best resultat.

(Tjenester / behandlinger)

Skulderprotese

Skulderprotese er en behandling hvor kirurgen opererer inn et nytt og kunstig ledd som erstatning for det opprinnelige skulderleddet. Innsetting av protese i skulderleddet er ikke like vanlig som i andre ledd i kroppen som kne og hofte, men har øket noe i omfang de seneste årene.

Spesielt er behandlingen nyttig for å redusere smerter som følge av slitasjeforandringer (artrose) i skulderleddet og som følge av langtkommet leddgikt. Innsetting av protese er også en nyttig behandling ved kompliserte brudd av overarmen.

(Tjenester / behandlinger)

AC-ledd artrose

Leddet mellom skulderbladet (acromion) og kragebeinet (clavicula) kalles for AC-leddet. Slitasjeforandringer (artrose) i AC-leddet er en svært vanlig tilstand, spesielt hos den eldre delen av befolkningen.

Ved betydelige smerter som ikke lar seg behandle ved smertestillende eller betennelsesdempende medisiner, kan operasjon være en egnet behandling. En av de vanligste operasjonsmetodene er å skjære bort den ytterste delen av kragebeinet, det vil si den delen av kragebeinet som danner leddet mot skulderbladet.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE