ANNONSE

Avrevet sene skulder, operasjon

Ved avrevet sene i skulderen kan operasjon hvor kirurgen reparerer seneskaden (rotator cuff sutur) ofte være den beste behandlingen.

Skulderleddet holdes i stor grad på plass av fire muskler og deres sener, også kalt rotator cuffen. Skader på rotator cuffen hvor det oppstår rifter i senen (rotator cuff ruptur) er en relativt vanlig tilstand som kan skyldes enten kronisk slitasje eller akutt skulderskade.

Avrevet sene skulder, operasjon
Illustrasjon: Avrevet sene skulder, operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Avrevet sene skulder, operasjon»

Hva er rotator cuffen?

Skulderleddet dannes mellom kulen på overarmsbenet (humerus) og leddskålen på skulderbladet (scapula). Selve leddskålen (glenoid) er svært grunn sammenlignet med andre ledd, noe som gjør skulderen til det mest bevegelige og fleksible leddet i kroppen vår. Dette er en stor fordel når vi skal benytte skulderen og armen til daglige aktiviteter. Ulempen er at leddet blir mindre stabilt enn andre ledd. Faktisk holdes skulderleddet i stor grad på plass av en kappe med muskler og sener som kalles for rotator cuffen (eller rotator kappen).

Musklene og senene i rotator cuffen er:

  • Suprapinatus - holder overarmen på plass og bidrar til å løfte armen.
  • Subscapularis - stabiliserer overarmen mot skulderbladet og bidrar til å rotere armen innover.
  • Infraspinatus - bidrar til å rotere armen din utover og å ekstendere armen bakover.
  • Teres minor - den minste musklene i rotator cuffen. Bidrar i rotasjon av overarmen.

Den store bevegeligheten og fleksibiliteten i skulderleddet kommer ikke uten en pris. Skulderleddet og rotator cuffen er hyppig utsatt for både skader, betennelser og instabilitet. Tilstander som øker risikoen for skader på rotator cuffen er kronisk senebetennelse og tranghet i skulderleddet som gjør at senene i rotator cuffen kommer i klem (impingement).

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan opereres rotator cuffen?

Den klart hyppigste skaden på rotator cuffen er såkalt supraspinatus ruptur, altså en avrivning av senen som holder overarmen på plass og som hjelper til med å løfte armen over hodet. Hensikten med operasjonen er å sy sammen og reparere den skadde senen.

I tillegg til å reparere den skadde senen, vil ortopeden gjerne samtidig fjerne løse biter av sener, slimposer og betennelsesvev i skulderleddet. Dersom det er trange forhold i skulderen (impingement) som gjør at sener og slimposer kommer i klem, vil ortopeden gjerne samtidig bedre plassforholdene ved å høvøle bort plasskrevende beinutspring.

De aller fleste skulderoperasjoner hvor hensikten er å reparere seneskader gjøres artroskopisk (kikkhullsoperasjon). Ved kikkhullsoperasjon opererer kirurgen ved hjelp av små instrumenter og kamera som føres inn i kroppen gjennom små snitt i huden. I noen tilfeller vil derimot kirurgen velge åpen kirurgi, hvor han eller hun må lages større snitt i huden.

Skulderoperasjon gjøres i hovedsak i narkose, det vil si at du sover under inngrepet. Du kan vanligvis reise hjem samme dag.

(Tjenester / behandlinger)

Kikkhullsoperasjon av skulderen er generelt en trygg behandling med lav risiko for alvorlige bivirkninger. Ingen operasjon er derimot helt uten risiko, dersom du vurderer denne behandlingen bør du derfor vite om de vanligste komplikasjonene.

  • Infeksjon. Enhver operasjon innebærer en lav risiko for infeksjon.
  • Komplikasjoner under bedøvelsen. I sjeldne tilfeller kan det oppstå allergisk reaksjon eller andre bivirkninger av bedøvelsen.
  • Smerter i skulderen. I sjeldne tilfeller kan det oppstå langvarige smerter i skulderen etter operasjonen.

Hvorfor oppstår rotator cuff ruptur?

Rotator cuff ruptur inndeles vanligvis etter årsaken til skaden. Avrevet sene oppstår gjerne enten i forbindelse med akutt skade eller som følge av kronisk slitasje i skulderen.

Avrevet sene ved kronisk slitasje

De fleste tilfeller av skade på senene i skulderen skyldes såkalt kroniske degenerative forandringer hvor senene gradvis slites ned over lengre tid. Ved slike kroniske seneskader har man ofte hatt skulderplager i mange år før det oppstår en avrivning i senen. Vanlige symptomer er smerter eller svakhet i skulderen når man forsøker å løfte armen over hodet. Avrevet sene i forbindelse med kronsik slitasje forekommer vanlgivis hos litt eldre personer.

Avrevet sene etter akutt skade

Senene i rotator cuffen kan derimot også rives over uten at de er skadet eller betente fra tidligere, dersom det oppstår en tilstrekkelig kraftig skade. Akutt skulderskade som medfører en avrevet sene forekommer gjerne hos yngre personer. Ofte skyldes skaden fall mot skulderen eller at armen blir hengende igjen i forbindelse med en brå bevegelse. Vanlige symptomer er akutte smerter og svakhet i skulderen etter skaden.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen rotator cuff ruptur?

Kronisk cuff ruptur

Dersom du har skulderplager som ikke går over, kan skade på rotator cuffen være årsaken. Helsepersonell som allmennlege, ortoped (spesialist) eller fysioterapeut kan undersøke skulderen din for å forsøke å finne årsaken til skulderplagene. Ved mistanke om skade på senen vil man ofte ønske å gjøre en MR undersøkelse av skulderen.

MR undersøkelse av skulderen kan fremstille både bein og bløtdeler i skulderen, inkludert senene (rotator cuffen). Dersom det er skade på rotator cuffen vil MR undersøkelsen vise en defekt eller "et hakk" i senen.

Akutt cuff ruptur

Ved akutt skade mot skulderen er det lurt å kontakte lege for å utelukke at skulderen er kommet ut av ledd (skulderluksasjon) eller at det har oppstått et brudd i skulderen. Legen vil gjerne henvise deg til røntgen av skulderen som kan utelukke både brudd og skulderluksasjon.

Dersom man har utelukket skulderluksasjon og brudd i skulderen, men skulderplagene ikke går over kan det skyldes en skade på senene i skulderen. I slike tilfeller kan MR av skulderen eller ultralyd av skulderen kunne påvise seneskaden.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE