ANNONSE

Skulderprotese

Skulderprotese er en behandling hvor kirurgen setter inn et nytt og kunstig ledd i skulderen.

Denne behandlingen kan være aktuell etter kompliserte brudd i skulderen, ved leddgikt som har ødelagt skulderleddet og ved slitasjegikt i skulderen (artrose).

Skulderprotese
Illustrasjon: Skulderprotese
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Skulderprotese»

Hvorfor sette inn skulderprotese?

Skulderprotese er en behandling hvor kirurgen (ortopeden) erstatter det gamle skulderleddet med et nytt og kunstig ledd. Behandlingen er mest aktuelt ved:

 • kompliserte bruddskader
 • lengevarende leddgikt
 • uttalte slitasjegikt

Kompliserte bruddskader

Ved akutt skade mot skulderen som gjør at leddhodet i skulderen (caput humerus) knuses i flere små biter, kan det være vanskelig å reparere bruddskadene på vanlig måte hvor kirurgen fester de løse bitene ved hjelp skruer.

I slike tilfeller kan det i være mer gunstig å bytte ut leddhodet på overarmsbeinet med et nytt kunstig leddhode, altså å sette inn en skulderprotese.

Leddgikt som ødelegger skulderleddet

Personer som har leddgikt kan i mange tilfeller etter hvert utvikle betydelige skulderplager som ikke lar seg godt behandle med smertestillende medisiner og opptrening. Dette gjelder spesielt dersom betennelsesforandringen i forbindelse med leddgikten ødelegger overflaten i skulderleddet. I slike tilfeller kan et nytt kunstig skulderledd ofte redusere plagene og bedre funksjonen i leddet.

Slitasjegikt (artrose) i skulderen

Slitasjegikt er ikke like vanlig i skulderen som i knær, hofter og fingre, men ved betydelig slitasjegikt i skulderen kan utskifting av skulderleddet og innsetting av protese være en god behandling.

(Tjenester / behandlinger)

Kan skulderprotese være en egnet behandling for deg?

Avgjørelsen på om behandling med skulderprotese er egnet for deg, bør gjøres i samråd med spesialist i ortopedi. De viktigste årsakene til å vurdere skulderprotese er dersom du har:

 • betydelige skuldersmerter som påvirker daglige aktiviteter som når du skal kle på deg eller vaske deg.
 • moderate skuldersmerter selv når du hviler skuldren. Spesielt dersom du har smerter om natten.
 • nedsatt bevegelighet og/eller styrke i skulderleddet.
 • forsøkt annen behandling (fysioterapi og injeksjon i leddet) uten tilstrekkelig effekt.
(Tjenester / behandlinger)

Hvilke resultater kan man forvente ved innsetting av skulderprotese?

Innsetting av skulderprotese har oftest først og fremst en god smertestillende effekt og i noe mindre grad effekt på bevegeligheten og funksjonen i skulderleddet.

De aller fleste opplever god smertelindrende effekt av skulderprotesen uavhengig av om årsaken til operasjonen er brudd, slitasjegikt eller leddgikt. Spesielt god effekt ses i tilfeller hvor man setter inn skulderprotese hos yngre personer som behandles for komplisert brudd. Det er derimot svært viktig at operasjonen gjøres relativt raskt etter skaden, dersom man venter for lenge viser det seg at resultatet ofte blir dårligere.

Protese som settes inn hos pasienter som har slitasjegikt i skulderen oppnår betydelig bedring fra smertene i ca. 90-90 % av tilfellene. Hos pasienter som opereres som følge av leddgikt i skulderen, oppnår ca. 90 % god smertekontroll etter operasjonen.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan foregår operasjonen?

Innsetting av skulderprotese gjøres gjerne i narkose, eventuelt i kombinasjon med bedøvelse av nervene i skulderleddet. Det vil si at du sover under inngrepet. Det er vanlig at du får antibiotika i forbindelse med operasjonen for å forebygge mot infeksjon med bakterier.

Innsetting av skulderprotese gjøres med vanlig åpen operasjon (ikke med kikkhullsteknikk som mange andre skulderoperasjoner). Operasjonen tar vanligvis 1-2 timer.

(Tjenester / behandlinger)

Hva kan du forvente etter operasjonen?

Vanligvis avlastes skulderen med fatle de første ukene etter operasjonen. Det er viktig med tidlig gjennopptrening med både aktive og passive skulderbevegelser for å sikre god bevegelighet i skulderleddet og økt muskelstyrke. Du vil derfor gjerne få henvisning til fysioterapeut som kan veilede deg i opptreningsfasen og sikre at du gjenvinner funksjonen i skulderen raskest mulig.

Hvilke del av skulderen skiftes ut med protesen?

Skulderleddet består av leddet mellom overarmen og skulderbladet. Kulen på overarmsbenet passer som hånd i handske mot den grunne skålen på skulderbladet.

Hemiprotese

Ved kompliserte overarmsbrudd hvor overarmshodet er knust i flere små biter, er det vanlig å erstatte overarmshodet med et nytt, kunstig overarmshode, mens leddskålen på skulderbladet ikke trenger å skiftes ut. Dette er den vanligste formen for skulderprotese.

Totalprotese

I noen tilfeller bytter man ut hele skulderleddet, det vil si at man erstatter både overarmshodet og leddskålen på skulderbladet.

Komplikasjoner ved innsetting av skulderprotese

Alvorlige komplikasjoner ved skulderoperasjon er uvanlig, men ingen operasjon er helt uten risiko. Noen av de minst uvanlige komplikasjonene ved innsetting av skulderprotese er:

 • Infeksjon med bakterier.
 • Proteseløsning. En tilstand hvor deler av protesen løsner etter operasjonen. I så fall må det foretas en ny operasjon for å feste eller skifte ut delene i protesen.
 • Manglende effekt av protesen.
 • Skade på nerver eller blodkar.
ANNONSE