ANNONSE

SLAP lesjon, operasjon

SLAP operasjon er en skulderoperasjon som gjøres for å behandle en såkalt SLAP lesjon.

Vevet som omgir leddskålen på skulderbladet kalles labrum eller leddleppen. SLAP lesjon er en skade på på øvre delen av leddleppen.

Tilstanden oppstår oftest som følge av akutt skade, enten ved fall på armen eller i forbindelse med idrett.

SLAP lesjon, operasjon
Illustrasjon: SLAP lesjon, operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «SLAP lesjon, operasjon»

Operasjon ved SLAP lesjon

Behandling med smertestillende medisiner og opptrening kan i noen tilfeller være tilstrekkelig, men ofte er det nødvendig med operasjon etter en SLAP skade.

Under operasjonen vil kirurgen (ortopeden) reparere skaden på leddleppen og feste den på plass på leddskålen på skulderbladet ved hjelp av festeankere.

Operasjonen gjøres gjerne i narkose med såkalt kikkhullsoperasjon hvor ortopeden opererer via små snitt i huden, gjerne 3-4 snitt.

(Tjenester / behandlinger)

Etter operasjonen

Etter operasjonen må du være forsiktig de første ukene, inntil festeankerne har grodd skikkelig til i beinet og leddleppen sitter godt på plass. Vanligvis vil du ha armen i fatle de første 4 ukene, men du vil samtidig måtte gjøre spesifikke treningsøvelser for å sikre at skulderen ikke stivner til. Du får derfor gjerne henvisning til fysioterapeut som kan veilede deg i opptreningen. De aller fleste er fullt ut restituert etter ca. 7 måneder.

(Tjenester / behandlinger)

Komplikasjoner

Kikkhullsoperasjon av skulderen er generelt en trygg behandling med lav risiko for alvorlige bivirkninger. Ingen operasjon er derimot helt uten risiko, dersom du vurderer denne behandlingen bør du derfor vite om de vanligste komplikasjonene.

 • Infeksjon. Enhver operasjon innebærer en lav risiko for infeksjon.
 • Komplikasjoner under bedøvelsen. I sjeldne tilfeller kan det oppstå allergisk reaksjon eller andre bivirkninger av bedøvelsen.
 • Smerter i skulderen. I sjeldne tilfeller kan det oppstå langvarige smerter i skulderen etter operasjonen.

Hva er SLAP lesjon?

SLAP er en forkortelse for superior labrum anterior to posterior (øvre leddleppe foran og bak). Dette er en tilstand hvor leddleppen (labrum) har fått en rift i øvre del som (i motsetning til ved Bankart, hvor leddleppens fremre del er skadet).

Leddleppen omgir leddskålen i skulderen og bidrar til stabilitet i skulderleddet.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan oppstår en SLAP skade?

Vanlige årsaker til SLAP skade er

 • Fall på utstrakt arm
 • Fall mot skulderen
 • Raskt løfting av tunge gjenstander over hodet
 • Gjentatte aktiviteter hvor armen holdes over hodet, slik som ved kasting av ball
(Tjenester / behandlinger)

Symptomer ved SLAP skade

Typiske symptomer ved skade på leddleppen er

 • Klikkdannelse og smell i skulderen ved bevegelse
 • Smerter når du løfter skulderen over hodet og ved kasteøvelser
 • Svakhet og instabilitet i skulderleddet
 • Diffuse smerter i skulderleddet
(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen?

Dersom du har nyoppståtte skuldersmerter som ikke går over av seg selv, bør du kontakte lege eller fysioterapeut for utredning og behandling.

Helsepersonellet vil gjennom samtale og en spesifikk undersøkelse av skulderen din kunne fatte mistanke om årsaken til plagene. For å stille diagnosen SLAP lesjon, må imidlertid skulderen avbildes med MR. MR undersøkelsen kan fremstille selve leddleppen og riften i denne. Samtidig kan MR vurdere de andre strukturene i skulderen, slik som slimposer, sener, brusk og ben. Undersøkelsen er derfor gjerne nødvendig dersom man vurderer behandling med operasjon.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE