ANNONSE

Frozen shoulder, operasjon

Operasjon av frozen shoulder (frossen skulder) kan være en effektiv behandling som reduserer plagene dine og forkorter sykdomsforløpet. Operasjon vurderes likevel først og fremst dersom annen behandling ikke fører frem.

Frozen shoulder, operasjon
Illustrasjon: Frozen shoulder, operasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Frozen shoulder, operasjon»

Operasjon ved frozen shoulder

De aller fleste som rammes av frozen shoulder opplever faktisk at plagene går over av seg selv i løpet av en periode på 6 måneder til 3 år. I noen tilfeller kan derimot plagene vedvare i flere år, til tross for ikke-kirurgisk behandling (behandling uten operasjon).

Operasjon av tilstanden frozen shoulder medfører oftest at plagene forsvinner i løpet noen uker til måneder. Kirurgisk behandling er derimot først og fremst aktuelt i de tilfellene hvor annen behandling ikke fører frem.

Det finnes ulike kirurgiske metoder for behandling av frozen shoulder, de vanligste er:

  • kapselløsning
  • manipulasjon i narkose
  • injeksjon av saltvann

Kapselløsning

En mye brukt operasjonsmetode ved frozen shoulder er såkalt kapselløsning. Dette er et inngrep hvor kirurgen (ortopeden) spalter opp den betente leddkapselen som begrenser bevegeligheten i skulderleddet. I samme seanse fjernes eventuelt arrvev i skulderen. Inngrepet gjøres arthroskopisk, det vil si som kikkhullsoperasjon, hvor ortopeden går inn i skulderen med et lite kamera og små instrumenter gjennom mindre snitt i huden.

Etter kapselløsning er det viktig med oppfølgende fysioterapi og tøyeøvelser for å sikre at bevegeligheten i skulderleddet ikke reduseres igjen.

Manipulasjon av skulderleddet i narkose

Mange opplever at det er vanskelig å gjennopprette bevegeligheten i skulderen ved tøyeøvelser fordi det er smertefullt og stivt å tøye og strekke i skulderen. I slike tilfeller kan det hjelpe dersom ortopeden strekker og tøyer skulderen din mens du ligger i narkose, for å gjenvinne bevegeligheten i skulderen.

Ved manipulasjon i narkose kjenner du ingen smerter overhodet. Oftest setter man injeksjon med lokalbedøvelse og kortison i skulderleddet i samme seanse, slik at du heller ikke opplever smerter i etterkant. Det er viktig med oppfølgende fysioterapi etter behandlingen.

De mest anvendte metodene i dag er kapselløsning, eventuelt i kombinasjon med manipulasjon av skulderleddet. Ved å kombinere de to teknikkene antar man at effekten blir bedre.

Utvidelse av leddkapselen ved hjelp av saltvann

En tredje måte ortopeden kan behandle frozen shoulder på er ved å sprøyte inn saltvann i skulderleddet, gjerne sammen med lokalbedøvelse og kortison slik at behandlingen ikke blir smertefull. Saltvannet gjør at kapselen strekkes og hensikten er at bevegeligheten i skulderleddet skal bedres.

Alt du trenger å vite om frozen shoulder

Etter operasjonen

Etter operasjonen, uavhengig av metode, er det viktig med strekke- og tøyeøvelser for å sikre at bevegeligheten i skulderen ikke innskrenkes på nytt. Det er derfor vanlig at du henvises til fysioterapeut som kan veilede deg den første tiden i etterkant.

Tilhelingstiden etter operasjon for frozen shoulderer vanligvis ca. 6 uker til 3 måneder. Resultatene er generelt svært gode. De aller fleste opplever at smertene forsvinner i stor grad eller fullstendig. Hos de aller fleste blir også bevegeligheten betydelig bedre. I noen tilfeller ser man derimot at lettere stivhet i skulderen kan vedvare. En av de viktigste faktorene for operasjonsresultatet er hvor nøye du følger opptreningsprogrammet i etterkant.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE