ANNONSE

AC ledd artrose

AC ledd artrose er en tilstand hvor det har utviklet seg slitasjegikt i skulderen, i leddet mellom kragebeinet og skulderbladet (AC-leddet)

Slitasjegikt er svært vanlig hos personer over 50 år. Vanlige symptomer er smerter i skulderen, spesielt ved bevegelse av armen over hodet og over brystet.

Behandling av AC ledd artrose kan gjøres med smertestillende medisiner, fysioterapi, injeksjoner i leddet og med operasjon.

AC ledd artrose
Illustrasjon: AC ledd artrose
Sist oppdatert: 19. Feb. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er slitasjegikt (artrose) i AC leddet?

Slitasjegikt, artrose på fagspråket, er en tilstand hvor brusken i leddene gradvis brytes ned. Leddbrusken har normalt en glatt overflate som gjør at bevegelsen i leddene skjer uten friksjon. Når leddbrusken brytes ned som følge av artrose, vil enhver bevegelse i leddet kunne medføre friksjon, betennelse, hevelse og smerter.

AC ledd artrose er en tilstand hvor det har utviklet seg slitasjegikt i skulderen, nærmere bestemt i AC leddet. Skulderen består egentlig av to ledd:

  • AC leddet: Leddet mellom kragebeinet (clavicula) og deler av skulderbladet (acromion).
  • Skulderleddet: Leddet som forbinder overarmsbeinet (humerus) og en annen del av skulderbladet (glenoid).
(Tjenester / behandlinger)

Hva er årsaken til AC ledd artrose?

Slitasjegikt eller artrose er en tilstand som først og fremst rammer den voksne og den eldre delen av befolkningen. Dersom man gjør røntgen eller MR av ledd i kroppen som AC leddet, knær, hofter eller fingre er det vanlig å benytte å se tegn til slitasjegikt allerede fra 30-40 års alder.

Utvikling av artrose i AC leddet og de andre leddene i kroppen er nærmest en naturlig del av aldringsprosessen hvor brusken gradvis slites ned og blir smalere. Slitasjegikt som er synlig på røngen er vanlig fra 40-50 års alder og ses hos de aller fleste over 60 år.

Tilstanden kan derimot også forekomme hos yngre personer, men skyldes da i de aller fleste tilfeller at man tidligere har vært utsatt for en skade mot skulderen og AC leddet.

(Tjenester / behandlinger)

Symptomer ved artrose i AC leddet

Forekomsten av slitasjegikt i AC leddet er svært høy i den voksne og eldre delen av befolkningen. Til tross for dette er smerter i skulderen som følge av slitasjegikt i AC leddet mindre vanlig enn ved slitasjegikt i andre ledd som fingre, knær og hofter. Mange som har slitasjegikt i AC leddet har altså ikke nødvendigvis plager som følge av tilstanden.

Typiske symptomer på slitasjegikt i skulderen er:

  • Smerter. Smertene oppstår ofte i forbindelse med eller etter belastning. Spesielt vil aktiviteter som å løfte armen over hodet eller å føre den friske armen over brystet for å klø seg på ryggen kunne fremprovosere smerter. Mange opplever også smerter om natten dersom de sover på skulderen.
  • Nedsatt bevegelighet. I noen tilfeller kan slitasjegikt i AC leddet medføre hevelse og smerter som reduserer bevegeligheten i skulderen.
  • Klikkelyd og gnisselyd. Enkelte opplever knikkelyder eller gnisselyder når de beveger den syke armen. Lydene kan oppstå dersom leddbrusken er brutt ned og selve beina kommer i kontakt med hverandre når man beveger skulderen.

Når bør du oppsøke lege?

AC ledd artrose er en vanlig tilstand, spesielt hos personer over 50 år. Slitasjegikt er derimot i seg selv ikke en farlig sykdom som krever umiddelbar utredning eller behandling. Dersom du mistenker AC ledd artrose, eller har smerter i skulderen som ikke går over, bør du likevel kontakte lege eller fysioterapeut for videre utredning og eventuelt behandling. Ved mange tilstander som gir skuldersmerter vil tidlig kontakt gjøre det enklere å oppnå tilfredsstillende behandlingseffekt.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stiller man diagnosen?

Diagnosen kan ofte stilles på bakgrunn av samtale med deg og ved vanlig klinisk undersøkelse. Ofte vil legen be deg plassere hånden til den vonde skulderen over mot den friske skulderen, da denne bevegelsen ofte vil utløse smerter dersom du har slitasjegikt i AC leddet.

Røntgenundersøkelse av AC-leddet vil ofte vise slitasjeforandringer i AC-leddet enten det er AC-leddet som er årsaken til smertene eller ikke, og gjøres eventuelt derfor først og fremst for å se etter andre årsaker til plagene. MR av skulderen vil kunne påvise både slitasjegikt og samtidig utelukke de fleste andre årsaker til skuldersmerter.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling Hvordan kan man behandle slitasjegikt (artrose) i AC leddet?

De aller fleste som har slitasjegikt i AC leddet trenger ingen spesifikk behandling da symptomene ofte er lette og ikke konstant tilstede. Noen opplever derimot betydelige smerter som kan gå ut over livskvaliteten og hindre dem i å utføre daglige aktiviteter.

Behandling av AC ledd artrose gjøres enten som såkalt konservativ behandling (uten kirurgi) eller med operasjon.

Konservativ behandling av AC-leddet

De fleste som opplever skuldersmerter som følge av artrose i AC leddet vil ha tilstrekkelig god effekt av behandling uten operasjon. Slik behandling inkluderer å unngå øvelser som fremprovoserer smertene, bruk av smertestillende medisiner, og å utføre øvelser for å opprettholde bevegelighet i skulderleddet og styrke muskulaturen.

Smertestillende og betennelsesdempende medisiner som paracet og NSAIDs (Voltaren, Voltarol, Ibux) vil ofte ha god effekt på plagene. I noen tilfeller vil derimot betennelsesdempende medisin sprøytet (injisert) direkte inn i leddet ha bedre effekt enn medisiner som tas i tablettform. Medisinen man sprøyter inn i leddet ved behandling av AC leddet er Kortison.

Opptrening, tøyeøvelser, massasje og bløtvevsbehandling hos fysioterapeut kan ha gi gode resultater hos mange.

Kirurgisk behandling av AC-leddet

I de tilfellene hvor annen behandling ikke har tilstrekkelig effekt på plagene fra artrosen i AC-leddet vil operasjon ofte være en god behandling.

Kirurgen (ortopeden) kan behandle slitasjegikten i AC-leddet på flere måter, en vanlig behandlingsmetode er å fjerne den ytterste delen av kragebeinet, det er denne delen som danner leddet mot skulderbladet (acromion).

ANNONSE