ANNONSE

Manuellterapi

Manuellterapi er en toårig videreutdanning for godkjente fysioterapeuter. Manuellterapeuten er eksperter i å stille diagnose på og behandle sykdommer og plager som rammer muskel og skjelettsystemet.

Siden manuellterapeuter er primærkontakter kan de undersøke og behandle deg uten at du er henvist fra lege. De har også henvisningsrett og sykemeldingsrett.

Manuellterapi
Illustrasjon: Manuellterapi
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Manuellterapi»

Hva er manuellterapi?

Manuellterapi er utredning og behandling av sykdommer og plager i muskel- skjelett- og nervesystemet som utøves av manuellterapeut. Selve utdanningen i manuellterapi er en toårig offentlig videreutdanning for fysioterapeuter, i Norge foregår denne som et masterpgram ved Universitetet i Bergen.

Manuellterapeuter er eksperter i å diagnostisere og behandle sykdommer og plager som rammer nerve- muskel- og skjelettsystemet. Terapeuten benytter en rekke vitenskapelig dokumenterte metoder slik som nervemobilisering, leddmobilisering, bløtvevsbehandling, tøyeøvelser og manipulasjon.

Manuellterapeuter er primærkontakter, det vil si at de kan undersøke og behandle deg uten at du er henvist fra lege. Manuellterapeuter har også henvisningsrett og sykemeldingsrett, det vil si at de kan henvise deg videre til bildeundersøkelser og til spesialister, og de kan sykmelde deg i inntil 12 uker ved behov.

Hva undersøkes og behandles hos manuellterapeut?

Manuellterapeuter er fysioterapeuter med mastergrad og er eksperter i behandling og utredning av sykdommer i muskel og skjelettsystemet.

Manuellterapeuten er spesialist i utredning og behandling av sykdommer og plager som:

 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Øresus (tinnitus)
 • Kjevesmerter
 • Tennisalbue
 • Golfalbue
 • Carpal tunnel syndrom
 • Slitasjegikt i hånd og fingre
 • Ryggsmerter som lumbago og isjas
 • Bekkensmerter og bekkenløsning
 • Slitasjegikt (artrose) i hofte
 • Slimposebetennelser
 • Slitasjegikt (artrose), leddbåndsskader og andre knesmerter
 • Skade på leddbånd i ankelen og slitasjegikt i ankelen
 • Akillessenebetennelse, plantar fascitt og andre fotsmerter

De fleste manuellterapeuter er spesialister i å behandle disse tilstandene hos voksne, mens noen har spesialisert seg i behandling av nerve- muskel- og skjelettplager hos barn.

Hvordan behandler manuellterapeuten deg?

Spesialister i manuellterapi vil først undersøke deg for å finne mer ut om hva som feiler deg. Terapeuten vil vurdere nerver, ledd og muskulatur for å stille en diagnose og kunne planelgge en skreddersydd behandling for deg.

I behandlingen vil terapeuten benytte vitenskapelig dokumenterte teknikker og metoder for å gjennopprette normal funksjon, lindre smerter og forebygge skade og funksjonstap. Vanlige terapeutiske metoder innen manuellterapi er spesialiserte teknikker som:

 • bløtvevsbehandling
 • leddmobilisering
 • manipulasjon
 • muskeltøninger
 • nervemobilisering
 • massasje
 • undervisning i mestringsstrategier og kognitiv terapi

Hvordan er effekten av manuellterapi?

Undersøkelse, vurdering og behandling du får hos manuellterapeuter er vitenskapelig dokumenterte og utprøvde metoder som har vist gode resultater ved behandling sykdommer og plager i muskel og skjelettsystemet. Dersom manuellterapeuten mener du bør henvises videre til annen spesialist for best mulig behandlingseffekt, har manuellterapeuten henvisningsrett og kan videresende deg til egnet videreutredning og behandling.

Manuellterapeuten har henvisnigsrett og sykemeldingsrett

Alle manuellterapeuter har både henvisningsrett og sykemeldingsrett og har videreutdanning innen trygdemedisin.

Henvisningsrett

Dersom manuellterapeuten mener du kan ha nytte av videre utredning med bildediagnostikk som MR, ultralyd og røntgen, kan terapeuten henvise deg videre til relevante undersøkelser.

I tilfeller hvor terapeuten mener du bør utredes næremere hos legespesialister, har manuellterapeuten mulighet til å henvise deg direkte til relevant spesialitet for utredning og behandling. Du trenger altså ikke gå via fastlegen ved behov for videre utredning eller behandling.

Sykemeldingsrett

Dersom manuellterapeuten mener du har behov for sykemelding som følge av plager i muskel og skjelettsystemet kan terapeuten sykemelde deg i inntil 12 uker. Ved behov for langvarig sykemelding ut over denne perioden kan manuellterapeuten delta i såkalt dialogmøte sammen med deg, arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten.

Manuellterapeuten er primærkontakt

Dersom du har behov for utredning og behandling hos manuellterapeut trenger du ikke henvisning. Dette skyldes at spesialister i manuellterapi, i likhet med fastleger og allmennleger, er såkalte primærkontakter. Primærkontakter er helsepersonell som du kan oppsøke for utredning og behandling av helseplager uten at du har henvisning. Primærkontakten kan også henvise deg videre i spesialisthelsetjenesten ved behov for dette.

Må du betale egenandel eller full pris hos manuellterapeut?

Dersom du oppsøker og får time hos terapeut med offentlig støtte (refusjon) vil du få dekket alle kostander til utredning/behandling eller kun betale en mindre egenandel, avhengig av hva du utredes og behandles for. Siden manuellterapeuter er primærkontakter har du krav på å få dekket kostandene hos manuellterapeut både dersom du henvises til manuellterapeut eller dersom du oppsøker manuellterapeut på egenhånd, så lenge terapeuten har offentlig avtale.

Dersom du har time hos manuellterapeut uten refusjon må du betale for hele konsultasjonen selv.

Hvor jobber manuellterapeuter?

Manuellterapeuter jobber på ulike nivåer og klinikker i helsenorge. De aller fleste er selvstendig næringsdrivende og har offentlig avtale, også kalt driftsavtale eller refusjon. Dersom du utredes og behandles hos terapeut med refusjon betaler du kun en mindre egenandel.

Andre steder hvor du finner manuellterapeuter er på medisinske sentre, sykehus, private klinikker og som støtteapparat ved idrettslag. Enkelte manuellterapeuter underviser på høyskoler og universitet og driver aktivt med forskning.

Manuellterapi utdanning

Alle manuellterapeuter har autorisasjon som fysioterapeut i bunn. Fysioterapeuter er offentlig autoriserte helsepersonell som er underlagt helsepersonelloven. Manuellterapeuter har en mastergrad i form av ytterligere to års videreutdanning ved Universitet i Bergen.

Under videreutdannigen gjennomgår fysioterapeuten både praksis og studie innen utredning, vurdering og behandling av nevromuskulære og biomekaniske funksjoner i muskel og skjelettsystemet. Videreutdanningen gjør at manuellterapeuten er ekspert i behandling av sykdommer og plager i muskel og skjelettsystemet. I tillegg inngår undervisning i trygdemedisin som gjør manuellterapeuten i stand til å henvise deg til bildeundersøkelser (MR, røntgen, ultralyd, CT) og utredning hos legespesialister, og å sykemelde deg dersom terapeuten ser behov for det.

ANNONSE