ANNONSE

Behandling av nyrestein

Behandling av nyrestein kan i de fleste tilfeller gjøres hjemme ved hjelp av gode råd og medisiner fra lege.

I noen tilfeller er det derimot nødvendig med behandling på sykehus for å få kontroll på smertene eller for å fjerne steinen.

Behandling av nyrestein
Illustrasjon: Behandling av nyrestein
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Behandling av nyrestein»

Ingen informasjon tilgjengelig...

Behandling av nyrestein hjemme eller på sykehus?

Behandling av nyrestein kan i de fleste tilfeller gjøres hjemme ved hjelp av gode råd og smertestillende medisiner fra lege. Viktige momenter i denne behandlingen er smertestillende medisiner i kombinasjon med inntak av rikelig væske.

I noen tilfeller er det derimot nødvendig med videre utredning og behandling på sykehus. Dette gjelder spesielt dersom man ikke får smertene under kontroll ved hjelp av smertestillende medisiner, dersom du har feber eller urinveisinfeksjon samtidig med nyresteinsanfallet, eller dersom nyresteinen ikke passerer ut av kroppen på egen hånd.

Under finner du mer informasjon om behandling av nyrestein på sykehus. Se her for mer informasjon om symptomer, utredning og behandling av nyrestein utenfor sykehus.

(Litteratur)
Behandling av nyrestein som ikke kommer ut selv
Illustrasjon: Behandling av nyrestein som ikke kommer ut selv

Behandling av nyrestein som ikke kommer ut selv

Enkelte nyresteiner, spesielt de som er større enn 1 cm, kommer ikke alltid ut på egen hånd.

Dersom steinen setter seg fast i den ene urinlederen, vil du kunne oppleve vedvarende smerter eller ubehag på denne siden av magen. Siden urinlederen skal frakte urinen fra nyren til urinblæren, vil en innkilt stein i den ene urinlederen kunne stenge for passasje av urin fra denne nyren. Dette vil gjøre at urinen fra nyren hoper seg opp og samlesystemet til nyren vil kunne utvide seg, en tilstand som kalles hydronefrose. Dersom denne tilstanden vedvarer over dager og uker, vil nyren kunne ta skade, derfor må steiner som ikke kommer ut selv behandles.

Behandlingen av nyresteiner som ikke kommer ut av seg selv gjøres enten ved sjokkbølgebehandling, ureteroskopi eller operasjon.

Sjokkbølgebehandling (ESWL)

Sjokkbølgebehandling er den vanligste behandlingsmetoden for nyresteiner som ikke kommer ut av seg selv.

Ved sjokkbølgebehandling benyttes ultralydbølger (som er mer høyfrekvente og kraftigere enn de som brukes til vanlig ultralyd diagnostikk) til å bryte opp steinen i mindre biter slik at den kan passere ut av kroppen med urinen.

Selve behandlingen kan være litt ubehagelig, så det er vanlig at du får lokalbedøvelse eller smertestillende medisiner under inngrepet.

Sjokkbølgebehandlingen har opp til 99 % suksess ved behandling av steiner opp til 2 cm, men det kan i noen tilfeller være nødvendig med flere behandlinger for å bryte ned litt større steiner.

Risikoen for bivirkninger er liten, men urinveisinfeksjon kan forekomme. Enkelte opplever også en liten blødning i urinveiene.

Ureteroskopi

Dersom steinen setter seg fast i urinlederen mellom nyren og urinblæren, kan det være nødvendig med en såkalt ureteroskopi.

Ved ureteroskopi vil kirurgen (urologen) føre et tynt teleskop inn urinrøret, gjennom urinblæren og videre inn i urinlederen helt opp til steinen. Legen vil så enten fjerne steinen med et instrument eller bryte ned steinen med laser eller sjokkbølger.

Selve behandlingen gjøres gjerne med narkose, det vil si at du sover under inngrepet.

Behandlingen er suksessfull i ca 50-80 % av tilfellene for steiner opp til ca 1,5 cm.

Operasjon med perkutan nefrolitiotomi (PCNL)

I enkelte tilfeller, blant annet ved svært store steiner eller steiner som ligger vanskelig til for annen behandling, kan det være nødvendig å fjerne nyresteinen ved operasjon.

Behandlingen skjer under narkose, det vil si at du sover under inngrepet. Kirurgen lager et lite snitt i huden din på ryggen og fører inn et tynt rør inn i nyren og fjerner steinen enten ved å dra den ut eller ved å bryte den ned til mindre deler ved hjelp av laser.

Behandlingen har god effekt også ved behandling av større steiner.

ANNONSE