ANNONSE

Fraksjonert co2 laser

Fraksjonert CO2 laser er en ablativ laser som bruker fraksjonsteknologi.

Fraksjonert CO2 laser er den mest benyttede av de kraftigste og mest effektive laseren for behandling av rynker, skin resurfacing og arr.

Fraksjonert co2 laser
Illustrasjon: Fraksjonert co2 laser
Sist oppdatert: 4. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er en fraksjonert ablativ CO2 laser?

Laser er lys som inneholder bare en enkelt bølgelengde, i motsetning til lyset som omgir oss til daglig som inneholder mange ulike bølgeølegnder.

Ablative lasere er lasere som ikke bare behandler de dypere lagene i huden, men som også behandler hudoverflaten, såkalt ablativ skin resurfacing. Ablative lasere gir derfor en betydelig mer merkbar effekt enn ikke ablative lasere, men samtidig er tilhelingstiden og sannsynligheten for bivirkninger også større.

Fraksjonerte lasere sender ut laserstrålen i mange oppdelte små laserstråler, i steden for en samlet laser stråle som treffer hele hudflaten. Dette gjør at ca 70 % av hudoverflaten "spares" ved laserbehandlingen. Fraksjonsteknologien gjør slik at man kan oppnå bedre resultater med betydelig færre bivirkninger.

Ablativ eller nonablativ, fraksjonert eller ufraksjonert?

 • Ablative ufraksjonerte lasere gjør ofte at man må være borte fra jobb i 2-3 uker etter behandlingen og gir ofte rødhet og ubehag som varer noen måneder etter dette. Man trenger vanligvis bare en enkelt behandling for ønsket resultat.
 • Ablative fraksjonerte lasere gjør at man er tilhelet allerede etter ca 1 uke etter behandlingen. Man trenger vanligvis bare en enkelt behandling for ønsket resultat.
 • Nonablative lasere gir kortere tilhelingstid, oftest bare noen få dager. Man trenger derimot ofte flere behandlinger, vanligvis 4-6 behandlinger med noen uker mellom hver behandlingssekvens.

Finnes det ulike typer fraksjonerte CO2 lasere?

Ja, det finnes en rekke ulike fraksjonerte albative CO2 lasere på markedet.

Resultatet av behandlingen er mulig i mindre grad avhengig av type laser som benyttes, det er derfor en fordel å vite hvilken type laser klinikken din benytter. Det er derimot vel så viktig å være klar over at en god laser i dårlige hender ikke gir noen garanti for bra resultat, hvem som utfører behandlingen har gjerne vel så mye å si for det endelige resultatet.

DEKA SmartXide DOT

DEKA Smartxide DOT laseren er en ny fraksjonert ablativ CO2 laser som av noen anses som blant de beste på markedet per dags dato. En fordel med Smartxide laseren er at den kan stilles inn og optimaliseres til hvert enkelt person og hver enkelt kroppsdel. Dette gjør at man alltid har størst mulig forutsetning til å oppnå optimalt resultat.

Deka Smartxide DOT laseren er spesielt godt egnet til behandling av

Laseren er også egnet til fjerning av pigmentflekker i huden.

Lumenis UltraPulse

Lumenis UltraPulse er blant de aller beste fraksjonerte CO2 laserne på markedet.

Lumenis UltraPulse laseren er svært godt egnet til behandling av

 • Rynker og skin resurfacing
 • Kirurgiske arr
 • Acne arr
 • Solskader
 • Strekkmerker

Laseren er også egnet til fjerning av pigmentflekker i huden.

Fraxel Repair

Fraxel Repair er en svært god fraksjonert ablativ CO2 laser som egner seg til skin resurfacing, arrbehandling og behandling av rynker.

Fraxel Repair er svært godt egnet til behandling av

 • Rynker og skin resurfacing
 • Kirurgiske arr
 • Acne arr
 • Solskader
 • Strekkmerker

Laseren er også egnet til fjerning av pigmentflekker i huden.

Alma Pixel CO2, Mixto SX Micro CO2, Ellipse Juva og Lutronic eCO2

Disse laserne er også mye benyttede fraksjonerte CO2 lasere innen kosmetisk laserbehandling. Enkelte opplever at disse laserene kan ha noe mindre styrke eller effekt enn de øvrige laserne, men det avgjørende for resultatet av behandlingen er ferdighetene til legen som utfører prosedyren!

Hvordan virker fraksjonerte CO2 lasere?

Laseren sender ut lys med bare en enkelt bøltelengde. Ved de fraksjonerte CO2 laserne produseres tusenvis av enkeltstående små laserstråler i steden for en samlet laser stråle. Dette gjør at store deler av huden som laserbehandles "spares", dermed oppnår man kortere tilhelingstid og færre bivirkniner.

De fraksjonerte CO2 laserne er ablative, det vil si at de varmer opp vannet i det ytterste hudlaget (epidermis) som gjør at dette hudlages etter hvert skaller av og skiftes ut. Dette gjør de ablative laserne svært effektive og resulterer i store kosmetiske forbedringer.

I tillegg til å behandle det ytterste hudlaget, behandler også CO2 laseren det midterste hudlaget (dermis), hvor laseren stimulerer til økt produksjon av kollagen og elastin. Dette gir en hudoppstrammende og hudforyngende effekt.

De fraksjonerte CO2 laserne er derfor blant de aller mest effektive laserne til behandling av rynker, for skin resurfacing og behandling av arr.

Ablative fraksjonerte lasere

Ablative fraksjonerte lasere er den nyeste av laserne på markedet og ble først tatt i bruk i 2007.

De ablative fraksjonerte laserne har betydelig mindre bivirkninger og risiko for arrdannelser enn de anblative ufraksjonerte laserne, men risikoen for arrforandringer og pigmentendringer er ikke helt eliminert.

Grunnen til at de ablative fraksjonerte laserne gir færre bivirkninger og redusert risiko for komplikasjoner som arrdannelser og pigmentforandringer er bruk av den fraksjonerte laserteknologien hvor laserstrålen deles inn i mange små enkeltstråler som gjør at bare en mindre del av huden behandles på samme tid. Personer med svært mørk hudtype som afro amerikanere bør likevel ikke bruke denne behandlingen som følge av økt risiko for pigmentforandringer.

De viktigste bruksområdene for ablative fraksjonerte lasere er behandling av rynker og slapphet i huden, men de benyttes også til å behandle arr etter acner og pigmentforandringer.

Før behandlingen

 • Det er viktig å unngå soling av hudområdet som skal behandles.
 • Før selve behandlingen startes får man gjerne lokalbedøvelse. Dette gis oftest i form av en bedøvende krem som smøres på huden (Embla krem). Lokalbedøvelsen gjør at de færreste opplever annet enn mildt ubehag under behandlingen.

Etter behandlingen

Mange opplever kløe, rødhet og lett hevelse i huden den første uken etter behandlingen. Det er da viktig å tilføre huden rikelig med fettholdig krem for å unngå uttørking.

De første 2-4 månedene etter behandlingen er det viktig med god solbeskyttende behandling.

Hvor mange behandlinger trengs for ønsket effekt?

Antall behandlinger som trengs for ønsket resultat varierer selvsagt av hva man behandles for og hvor uttalte forandringer man skal behandle. I tillegg er antall behandlinger avhengig av din hud.

Vanligvis vil klinikken anbefale ca 1-3 behandlinger for best mulig effekt. Mindre rynker, furer og uregelmessigheter i huden vil gjerne bli betydelig bedre allerede kort tid etter første behandling. Den oppstrammende effekten dypere i huden, som skyldes økt kollagen produksjon, tar derimot flere måneder.

Ablative Er:YAG fraksjonell laser

Effekten og mekanismen ved Er:YAG laseren er my likt som ved fraksjonerte CO2 lasere, men en relevant forskjell er at Er:YAG laseren gir en mer selektiv oppvarming av det ytterste hudlaget og dermed gir mindre varmeeffekt på omgivende vev. Dette medfører færre bivirkninger og kortere tilhelingstid, men mulig også noe mindre behandlingseffekt.

Se her for mer informasjon om Er:YAG laseren.

ANNONSE