ANNONSE

Smart Lipo

Smart Lipo er en type fettfjerning med laser (laser lipolyse). Dette er en kosmetisk behandling som gir en permanent fettfjerning, og er et godt alternativ til kirurgisk fettfjerning (fettsuging) i mange tilfeller.

Smart Lipo var blant de første laserbehandlingene for fettsuging og ble FDA godkjent i 2006. Behandlingen kan benyttes på de fleste områder av kroppen, også områder hvor tradisjonell fettsuging har vært ansett som utfordrende å behandle.

Smart Lipo
Illustrasjon: Smart Lipo
Sist oppdatert: 13. Des. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

De senere årene er det kommet flere nye lasertyper på markedet for behandling av uønskede fettansamlinger, i tillegg til SmartLipo. Behandlingene utføres mer eller mindre på samme måte, har sammenlignbare resultater og kalles for samlet for laser lipolyse. Blant laser lipolyse behandlingene er:

 • CoolLipo
 • ProLipo Plus
 • LipoLite
 • LipoControl
 • LipoLife 3G

Se her for mer informasjon om erfaringer, priser og ventetider for behandling med SmartLipo og andre laser lipolyse behandlinger!

(Tjenester / behandlinger)

Hva er Smart Lipo?

Smart Lipo en en form for fettsmelting med laser (laser lipolyse). Behandlingen er designet for å smelte bort uønskede fettansamlinger på kroppen.

Vanlig fettsuging gjøres i narkose, du får sting i huden og må vanligvis sykmeldes i inntil ca. 10 dager i etterkant. Ved Smart Lipo lages ingen større snitt i huden og du kan gå på jobb samme dag eller dagen etter behandlingen. Dette skyldes at fettcellene varmes opp av laserenergien, noe som gjør at fettet omdannes til en oljeaktig væske. Denne væsken kan enkelt suges ut gjennom mye tynnere sprøyter og med lavere trykk enn ved vanlig fettsuging.

Smart Lipo og andre laser lipolyse behandlinger er en relativt ny oppfinnelse. Smart Lipo kom på markedet i 2006 og ble godkjent i USA i oktober 2006.

Hvem egner seg for behandling med Smart Lipo?

Smart Lipo er en ny og effektiv behandling som bidrar til å fjerne uønskede fettansamlinger som vanskelig lar seg slanke bort. En av fordelenene med Smart Lipo er at laseren som benyttes kommer til på alle områder av kroppen og derfor kan fjerne fettansamlinger på områder som tidligere ble ansett som utfordrende. I tillegg gir behandlingen en generell hudoppstrammende effekt i området som behandles.

En av ulempene med Smart Lipo i forhold til tradisjonell fettsuging er at behandlingen gjerne ikke kan fjerne mer enn ca 400-600 ml fett per gang. Dersom du har større fettansamlinger må du i så fall gjennomgå flere behandlinger.

Dersom du ønsker en behandling som er mer skånsom, gir kortere tilhelingstid og du kun har mindre uønskede fettansamlinger, er laser lipolyse behandlinger som Smart Lipo godt egnet for deg. Dersom du har større fettansamlinger kan det være at tradisjonell fettsuging er et bedre alternativ.

Laser lipolyse egner seg ikke til behandling av generell overvekt, men er en metode egnet til å fjerne uønskede fettansamlinger på kroppen. Dersom du har betydelig overvekt og ikke klarer å redusere denne gjennom livsstilsendringer kan slankeoperasjon være en egnet behandling.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke effekter oppnås ved Smart Lipo?

Fettfjerning

Laser lipolyse er en effektiv behandling for fettfjerning, men vanligvis kan man kun regne med å fjerne ca 400-600 ml fett per område per behandling, det vil si ca et "knytteneve" stort område med fettvev. Dette varierer derimot noe fra behandling til behandling.

Under behandlingen varmes fettcellene og fettet omdannes til en oljeaktig væske. Man kan sammen med legen bestemme om væsken skal suges ut under selve behandlingen, eller om kroppen skal rense bort fettet gjennom lymfesystemet selv. Dersom man velger å la kroppen rense bort fettet selv fremstår behandlingen som litt mer skånsom, men vanligvis tar det inntil 3-6 måneder før alt fettet er tatt opp i lymfesystemet. Dersom man velger aspirasjon oppnås effekten umiddelbart. I tilfeller hvor det er store mengder fettvev som behandles, vil man derimot anbefale å suge ut størsteparten slik at det ikke danner seg bukninger under huden.

Hudoppstramming

Laserenergien avsettes ikke bare i fettvevet, men også i bindevevet i de midtre hudlagene. Her medfører laseren mindre sårskader, noe som stimulerer kroppen til å produsere egne bindevevsproteiner (kollagen og elastin), som over de neste ukene og månedene gir en hudoppstrammende effekt. Dette gjør at laser lipolyse behandlinger gjerne gir en glatt og stram hud, samtidig som fettvevet reduseres. Denne effekten klarer man ikke å oppnå på samme måte ved tradisjonell fettsuging. Den hudoppstrammende effekten i kombinasjon med fettfjerning gjør at behandlingen også er godt egnet til reduksjon eller fjerning av cellulitter.

Koagulering av blodkar

Laseren varmer også opp de små blodkarene under huden i området som behandles. Dette gjør at små blodkar som kan bli skadet under selve behandlingen koaguleres, det vil si at blodet stivner og blødningen opphører. Denne effekten gjør at det oppstår mindre blødninger og redusert hevelse sammenlignet med tradisjonell fettsuging.

Hvordan foregår behandling med Smart Lipo?

Det er viktig at man på forhånd har hatt god dialog med legen (kirurgen) slik at begge er innforstått med hva du ønsker ut av behandlingen, og slik at du er klar over hvilke muligheter behandlingen gir deg.

Kirurgen vil gjerne markere området som skal behandles med tusj, før du får lokalbedøvelse i huden. Deretter lager man et lite snitt i huden i det bedøvede området. Snittet i huden er mye mindre enn ved tradisjonell fettsuging, vanligvis bare 1-2 mm. Det er derfor ikke behov for å sette noe sting i etterkant, og risikoen for arrdannelse er svært lav. Gjennom snittet føres laseren under huden gjennom en svært tynn sonde/rør.

Laseren er utstyrt med et rød lys som gjør at legen hele tiden kan se hvor laseren arbeider. Man vil nå føre laseren i behandlingsområdet i et vifteformet mønster for å smelte fettcellene på en jevn og sikker måte. Selve behandlingen tar alt fra 30 minutter til ca 2 timer, avhengig av hvor stort område som skal behandles.

Mange klinikker tilbyr at man suger ut en del av de smeltede fettcellene under selve behandlingen. Man benytter da et sug med lavere trykk enn ved tradisjonell fettsuging, og metoden er derfor mer skånsom. Ved å aktivt suge ut de smeltede fettcellene oppnår man umiddelbare resultater.

Alternativt kan man la være å suge ut de smeltede fettcellene, i så fall vil disse taes opp av kroppen i løpet av de neste 1-6 månedene. Slutteffekten er lik, men det tar noe lengre tid å oppnå ønsket resultat dersom man ikke benytter aktivt sug.

Hvilke bivirkninger kan oppstå ved laser lipolyse?

Smart Lipo og andre metoder for fettsuging med laser er generelt relativt skånsomme behandlinger med få bivirkninger.

Det er vanlig med lett hevelse og noe blåmerker i området som er blitt behandlet de første par dagene, noe mer uttalt dersom man i tillegg blir behandlet med aktivt sug (se over). Du trenger vanligvis ikke sykemelding, men kan gå på jobb samme dag eller dagen etter.

I tillegg er det en lav risiko for infeksjon med bakterier. Risikoen for arrdannelse er lav.

Hvilke områder kan behandles med Smart Lipo?

Smart Lipo egner seg til behandling av uønskede fettansamlinger på lokaliserte områder på kroppen, men er ikke den beste behandlingen dersom man ønsker generell vektnedgang.

Vanlige områder å behandle er:

 • hals
 • mage
 • rumpe
 • armer
 • lår
 • legger
 • ansikt
 • hake
 • rygg
 • bryst
 • innside knær

Andre metoder for fettfjerning

Den mest kjendte formen for laser lipolyse er Smart Lipo. Behandlingen er godkjent av FDA, som sier noe om at behandlingen er trygg og sikker. Andre etablerte teknikker for laser lipolyse er blant annet CoolLipo, ProLipo Plus, LipoLite, LipoControl og LipoLife 3G.

I tillegg finnes flere andre behandlinger for fettfjerning som ikke er invasive, det vil si behandlinger som foregår uten et inngrep (operasjon). Blant de mest populære er:

Den aller mest effektive behandlingsmetoden for fettfjerning er derimot fremdeles operasjon, det vil si fettsuging.

ANNONSE