GRÅ STÆR

Grå stær (katarakt) er en øyesykdom hvor linsen er blitt mindre lysgjennomtrengelig. Grå stær er den vanligste årsaken til dårlig syn i den vestlige verden.

Typiske symptomer ved grå stær er gradvis dårligere syn og opplevelse av tåkesyn eller uklart syn som forverrer seg over tid. 

Grå stær er i sjeldne tilfeller medfødt, men rammer i all hovedsak mennesker i forbindelse med normal aldring.

Hovedbehandlingen ved grå stær er operasjon hvor man erstatter den uklare linsen med en ny, plastikk linse.

Grå stær symptomer

Øyelinsen ligger like bak pupillen (det svarte hullet i midten av øyet) og slipper lyset videre inn til netthinnen. I tillegg til å slippe lyset gjennom er linsens viktigste funksjon å bryte lyset slik at det samles i ett punkt på netthinnen og dermed gjøre at man ser klart eller skarpt.

Grå stær utvikler seg normalt gradvis over flere år, noe som gjør at tilstanden ofte ikke oppdages av pasienten selv i starten. Oftest rammes begge øynene, men ikke alltid i samme grad.

Grå stær kan gjøre at man blir mer nærsynt, i tidlig fase av sykdommen vil mange derfor oppleve å ikke trenge lesebriller. Ved videre utvikling vil man gjerne oppleve at synet blir tåkete og uklart.

Andre symptomer ved grå stær kan være

  • Vansker med å se godt i skarpt lys, som ute i sollys
  • Noen opplever dobbeltsyn
  • Farger kan oppfattes som mindre klare
  • Noen opplever en halo (lyssirkel) omkring lyskilder

Grå stær gir ikke symptomer som øyesmerter eller rødt øye.

Grå stær årsaker

De aller fleste tilfeller av grå strær skyldes aldering. Grå stær hos barn er sjelden, men ses i noen tilfeller, da gjerne som følge av arv eller at mor har hatt røde hunder under svangerskapet. Grå stær kan også oppstå etter øyeskade.

De fleste som er 65 år eller eldre har en eller annen grad av grå stær. Grå stær er altså svært vanlig, og kan nærmest ses på som en normal del av aldringsprosessen, i likhet med rynker og grått hår.

Årsaken(e) til at linsen blir uklar etter som man blir eldre er ikke godt kjent. Man kjenner derimot enkelte faktorer som øker risikoen for utvikling av grå stær:

  • Diabetes 
  • Enkelte medisiner, som kortikosteroider
  • Skade eller operasjon på øyet
  • Tilfeller av grå stær i familien

Røyking og eksponering for mye sollys kan mulig også øke risikoen for grå stær

Når bør man kontakte lege eller optiker?

Dersom du opplever redusert syn eller har mistanke om at du har grå stær bør du kontakte optiker eller lege for videre undersøkelser og utredning.

Grå stær utredning og diagnose

Grå stær vil gjerne mistenkes på bakgrunn av dine symptomer.

Legen eller optiker vil gjerne utføre en synstest for å kartlegge hvor påvirket synet ditt er.

Man vil så undersøke linsen med et oftalmoskop som er et slags forstørrelsesglass med en lyskilde. Ved hjelp av oftalmoskopet vil man kunne avsløre partiene i linsen som ikke slipper gjennom lyset like godt. Dersom tilstanden er så uttalt at det er aktuelt å operere vil du henvises videre til øyelege.

Grå stær behandling

Den eneste egentlige behandlingen for grå stær er operasjon. Operasjon er derimot ikke nødvendig hos langt de fleste som utvikler grå stær, bare et fåtall vil ha behov for kirurgisk behandling. 

Grå stær operasjon

Operasjon ved grå stær innebærer at kirurgen bytter ut den gamle linsen som er blitt uklar av grå stær, med en ny plastikk linse. Operasjonen gjøres gjerne i lokalbedøvelse og tar sjelden mer enn 20 minutter. Du kan vanligvis gå hjem samme dag.

Ulike linser ved grå stær operasjon

De aller fleste som rammes av grå stær trenger ingen behandling, men for de som trenger behandling er den eneste effektive måten kirurgisk behandling.

Man erstatter da øyets naturlige linse med en ny, kunstig linse. Trygdens satser inkluderer innsetting av en standard enstyrke linse (monofokal) dersom behandlingstilbyder har refusjon (offentlig avtale) og pasienten har henvisning fra lege. Hos behandlingstilbyder uten refusjon betaler pasienten hele beløpet selv. Styrken på linsen tilpasses individuelt slik at mange klarer seg uten avstandsbrille etter operasjonen. Man trenger dermed ofte kun en lesebrille.

Det finnes imidlertid også flerstyrke linser (bifokale og multifokale linser) som kan settes inn hos egnede pasienter. De fleste av pasientene som får slike linser vil se godt både på kort og lang avstand og kunne klare seg helt uten briller etter behandling. Bifokale og multifokale linser dekkes imidlertid ikke av det offentlige selv ved behandling hos øyelege med offentlig avtale, pasienten må derfor evt. betale et ekstra mellomlegg på ca 6 000 kroner om man ønsker slike linser.

Pasienter med skjeve hornhinner (astigmatisme) vil kunne ha glede av linser som også korrigerer noe av- eller hele denne skjevheten (toriske linser). Skal man ha toriske linser blir det et ytterligere pristillegg uavhengig om man skal ha monofokal torisk linse eller multifokal torisk linse. Pristillegg torisk linse hos behandler med refusjon/offentlig avtale: ca 3 000 - 6 000 nok

Pristillegg til egenandel ved multifokal linse hos behandler med refusjon/offentlig avtale: ca 6 000 nok

Pristillegg til egenandel ved multifokal og torisk linse hos behandler med refusjon/offentlig avtale: ca 12 000 nok

Hva kan du gjøre selv?

Hos langt de fleste som rammes av grå stær er det ikke behov for operasjon. De fleste vil klare seg fint i hverdagen uten behandling. Noen kan hjelpes av litt sterkere briller og litt sterkere leselys.

I tillegg finnes hjelpemiddel som filtrer som fjerner det sterkeste lyset fra datamaskiner og telefoner. Noen har også nytte av lupe for å lese avisen.

Forebygge grå stær

Grå stær er på mange måter en del av normal aldringsprosess. Diabetes er derimot en sykdom som øker risikoen for utvikling av grå stær. Sunn livsstil med mosjon og sunt kosthold kan hjelpe deg å unngå diabetes og slik redusere risikoen for å utvikle grå stær.

En annen risikofaktor for å utvikle grå stær er dersom du utsettes for mye sterkt sollys. Dersom du er på fjellet i sterk sol vil det derfor være lurt å bruke solbriller.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider