FRAKSJONERT ERBIUM YAG LASER

Fraksjonert Er:YAG laser er en ablativ laser som bruker fraksjonsteknologi.

Fraksjonert erbium yag laser er sammen med fraksjonert CO2 laser den kraftigste og mest effektive laseren for behandling av rynker og for skin resurfacing og til behandling av arr.

Hva er en fraksjonert ablativ er:yag laser?

Laser er lys som inneholder bare en enkelt bølgelengde, i motsetning til lyset som omgir oss til daglig som inneholder mange ulike bølgeølegnder.

Ablative lasere er lasere som ikke bare behandler de dypere lagene i huden, men som også behandler hudoverflaten, såkalt ablativ skin resurfacing. Ablative lasere gir derfor en betydelig mer merkbar effekt enn ikke ablative lasere, men samtidig er tilhelingstiden og sannsynligheten for bivirkninger også større.

Fraksjonerte lasere sender ut laserstrålen i mange oppdelte små laserstråler, i steden for en samlet laser stråle som treffer hele hudflaten. Dette gjør at ca 70 % av hudoverflaten "spares" ved laserbehandlingen. Fraksjonsteknologien gjør slik at man kan oppnå bedre resultater med betydelig færre bivirkninger.

Ablativ eller nonablativ, fraksjonert eller ufraksjonert?

  • Ablative ufraksjonerte lasere gjør ofte at man må være borte fra jobb i 2-3 uker etter behandlingen og gir ofte rødhet og ubehag som varer noen måneder etter dette. Man trenger vanligvis bare en enkelt behandling for ønsket resultat.
  • Ablative fraksjonerte lasere gjør at man er tilhelet allerede etter ca 1 uke etter behandlingen. Man trenger vanligvis bare en enkelt behandling for ønsket resultat.
  • Nonablative lasere gir kortere tilhelingstid, oftest bare noen få dager. Man trenger derimot ofte flere behandlinger, vanligvis 4-6 behandlinger med noen uker mellom hver behandlingssekvens. 

Hvordan virker fraksjonerte erbium yag lasere?

Laseren sender ut lys med bare en enkelt bøltelengde. Ved de fraksjonerte er:yag laserne produseres tusenvis av enkeltstående små laserstråler i steden for en samlet laser stråle. Dette gjør at store deler av huden som laserbehandles "spares", dermed oppnår man kortere tilhelingstid og færre bivirkniner.

De fraksjonerte er:yag laserne er ablative, det vil si at de varmer opp vannet i det ytterste hudlaget (epidermis) som gjør at dette hudlages etter hvert skaller av og skiftes ut. Dette gjør de ablative laserne svært effektive og resulterer i store kosmetiske forbedringer.

I tillegg til å behandle det ytterste hudlaget, behandler også er:yag laseren det midterste hudlaget (dermis), hvor laseren stimulerer til økt produksjon av kollagen og elastin. Dette gir en hudoppstrammende og hudforyngende effekt.

De fraksjonerte er:yag laserne er derfor blant de aller mest effektive laserne til behandling av rynker, for skin resurfacing og behandling av arr.

Ablative fraksjonerte lasere

Ablative fraksjonerte lasere er den nyeste av laserne på markedet og ble først tatt i bruk i 2007.

De ablative fraksjonerte laserne har betydelig mindre bivirkninger og risiko for arrdannelser enn de anblative ufraksjonerte laserne, men risikoen for arrforandringer og pigmentendringer er ikke helt eliminert.

Grunnen til at de ablative fraksjonerte laserne gir færre bivirkninger og redusert risiko for komplikasjoner som arrdannelser og pigmentforandringer er bruk av den fraksjonerte laserteknologien hvor laserstrålen deles inn i mange små enkeltstråler som gjør at bare en mindre del av huden behandles på samme tid. Personer med svært mørk hudtype som afro amerikanere bør likevel ikke bruke denne behandlingen som følge av økt risiko for pigmentforandringer.

De viktigste bruksområdene for ablative fraksjonerte lasere er behandling av rynker og slapphet i huden, men de benyttes også til å behandle arr etter acner og pigmentforandringer.

Før behandlingen

  • Det er viktig å unngå soling av hudområdet som skal behandles.
  • Før selve behandlingen startes får man gjerne lokalbedøvelse. Dette gis oftest i form av en bedøvende krem som smøres på huden (Embla krem). Lokalbedøvelsen gjør at de færreste opplever annet enn mildt ubehag under behandlingen.

Etter behandlingen

Mange opplever kløe, rødhet og lett hevelse i huden den første uken etter behandlingen. Det er da viktig å tilføre huden rikelig med fettholdig krem for å unngå uttørking.

De første 2-4 månedene etter behandlingen er det viktig med god solbeskyttende behandling.

Hvilke typer fraksjonerte ablative Er:YAG lasere finnes på markedet?

  • ProFractional fra Sciton

Hvor mange behandlinger trengs for ønsket effekt?

Antall behandlinger som trengs for ønsket resultat varierer selvsagt av hva man behandles for og hvor uttalte forandringer man skal behandle. I tillegg er antall behandlinger avhengig av din hud.

Vanligvis vil klinikken anbefale ca 1-3 behandlinger for best mulig effekt. Mindre rynker, furer og uregelmessigheter i huden vil gjerne bli betydelig bedre allerede kort tid etter første behandling. Den oppstrammende effekten dypere i huden, som skyldes økt kollagen produksjon, tar derimot flere måneder.

Ablative fraksjonerte CO2 laser

Effekten og mekanismen er den samme som ved fraksjonert er:yag laser, men CO2 laseren avgir mer varme og energi i huden og mange mender derfor CO2 laserne gir større effekt enn Erbium laserne på huden, men samtidig noe mer bivirkninger og tilhelingstid.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider