ANNONSE

Bihuleoperasjon

Bihuleoperasjon kan være nødvendig dersom du rammes av tilbakevendende bihulebetennelser som følge av blokkeringer i åpningen fra bihulene til nesen. Operasjonen kan også redusere snorking og bedre luktesansen for enkelte.

De vanligste operasjonsmetodene for behandling av kroniske bihulebetennelser er FESS, ballongdilatasjon, operasjon av neseseptum og såkalt shaver operasjon.

Bihuleoperasjon
Illustrasjon: Bihuleoperasjon
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Bihuleoperasjon»

Hva er bihuleoperasjon?

Bihuleoperasjon er et kirurgisk inngrep på bihulene. Operasjonen utføres for å bedre drenasjen fra bihulene dersom du er plaget av gjentagende episoder med bihulebetennelse eller dersom du har kronisk bihulebetennelse.

Bihulene er luftflylte rom i ansiktsskjelettet som ligger i pannen, kinnbena og bak øynene. Innsiden av bihulene er kledd med samme slimhinne (overflate) som innsiden av nesen. Denne slimhinnen produserer slim som fukter bihulene. Normalt dreneres slimet fra bihulene ut gjennom åpninger som fører til innsiden av nesen. Dersom disse åpningene blokkeres, øker trykket i bihulene og det oppstår en grobunn for oppvekst av virus og bakterier. En slik tilstand øker risikoen for utvikling av bihulebetennelse.

Noen er plaget av stadig gjentagende bihulebetennelser. Dersom tilstanden varer lengre enn tre måneder, kalles den for kronisk bihulebetennelser. Slike tilfeller kan skyldes permanente blokkeringer i åpningene fra bihulene, slik som skjev neseskillevegg og nesepolypper.

Ved bihuleoperasjon kan kirurgen (Øre Nese Hals legen) fjerne eventuelle blokkeringer i bihulene, og slik redusere risikoen for nye episoder med bihulebetennelse.

Hvorfor bihuleoperasjon?

Den kanskje viktigste hensikten med bihuleoperasjon er å redusere risikoen for bihulebetennelser. Bihuleoperasjonen kan bedre drenering av snørr og væske fra bihulene, og slik redusere risikoen for tilbakevendende bihulebetennelser.

Det finnes også flere andre potensielle problemer som bihuleoperasjon kan hjelpe mot.

  • Snorking. Snorking oppstår som følge av vibrasjoner i vevet i nesen, den myke ganen, bakre del av tungen og drøvelen. Dersom du plages av nesetetthet som følge av nesepolypper eller hevelse i slimhinnene som følge av bihulebetennelser, kan snorkingen forverres. Snorking kan også skyldes spesielle anatomiske forhold. Bihuleoperasjon kan derfor redusere snorking både som følge av polypper, bihulebetennelser og enkelte anatomiske varianter.
  • Dårlig luktesans. Kronisk bihulebetennelse og økt produksjon av illeluktende snørr kan i enkelte tilfeller redusere luktesansen. Bihuleoperasjon kan derfor i enkelte tilfeller bedre luktesansen.
  • Snørr og tetthet i nesen. Snørr og tetthet i nesen forverres gjerne ved betennelse i bihulene og halsen (halsbetennelse). Bihuleoperasjon kan redusere forekomsten av bihulebetennelse, bedre luftpassasjen i nesen og redusere snørrproduksjonen.

Ulike metoder for bihuleoperasjon

Det finnes flere ulike typer bihuleoperasjon. Hvilken operasjonsmetode som benyttes, er avhengig av dine plager og av kompetanse og preferanse hos kirurgen.

FESS og ballongdilatasjon

Den klart vanligste bihuleoperasjonen er FESS (functional endoscopic sinus surgery). Et inngrep som derimot har øket i popularitet de seneste årene er såkalt ballongdilatasjon. Tradisjonelt er det disse to inngrepene (FESS og ballongdilatasjon) som omtales som "bihuleoperasjon".

Andre operasjoner

I noen tilfeller, dersom det er spesifikke årsaker til nedsatt bihuledrenasje, slik som skjev neseskillevegg eller polypper i nesen, kan andre inngrep være tilstrekkelig.

I tillegg til ballongdilatasjon og FESS kan derfor følgende andre operasjoner være aktuelle for å bedre bihuledrenasjen:

FESS (functional endoscopic sinus surgery)

Den tradisjonelle operasjonsmetoden hvor legen ønsker å redusere risikoen for bihulebetennelse kalles Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS).

Hvordan foregår operasjonen?

FESS gjøres gjerne i narkose, det vil si at du sover under inngrepet.

Kirurgen opererer ved hjelp av et en tynn tube (endoskop) som inneholder en linse eller kamera og små verktøy. Kirurgen fører endoskopet inn gjennom det ene neseboret ditt og kommer slik til åpningen til bihulene uten å lage snitt eller hull i huden. Inngrepet etterlater derfor ingen synlige arr.

Ved hjelp av de små verktøyene kan kirurgen fjerne polypper, bein (som ved skjev neseskillevegg) eller annet vev som blokkerer drenasjeveien mellom bihulene og nesen. Selve operasjonen tar vanligvis 1-2 timer.

Etter opeasjonen

FESS gjøres vanligvis poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem allerede samme dag. Det er vanlig at kirurgen har lagt inn en eller flere tamponger i neseborene på slutten av inngrepet. Tampongene skal vanligvis ligge inne inntil første kontroll hos legen, gjerne etter 2-5 dager.

For å unngå at blodrester og produkter fra såret skal hope seg opp og fungere som grobunn for bakterier, anbefales det vanligvis at du skyller nesen med saltvann daglig de første 2-3 ukene etter inngrepet. Saltvannsløsningen kan du lage selv ved å koke opp 1 liter vann med 1 spiseskje salt, og avkjøle vannet romtemperatur (kroppstemperatur) før du skyller. Vanligvis anbefales det at du skyller nesen 4 ganger daglig. Du kan med fordel benytte et skyllehorn, noe du gjerne får med fra klinikken som behandlet deg eller du kan kjøpe det på apoteket.

Kirurgen vil vanligvis sykmelde deg i 1-2 uker etter inngrepet, noe avhengig av hvor stort inngrepet har vært og av hvilket yrke du har.

(Tjenester / behandlinger)

Ballongdilatasjon av bihulene

Ballongdilatasjon er mulig den mest skånsomme bihuleoperasjonen. Under inngrepet fører kirurgen en ballong inn til åpningen av bihulene, før han eller hun blåser opp ballongen og slik utvider bihuleåpningen. Inngrepet gjøres i lokalbedøvelse. Effekten av behandlingen er at åpningen og drenasjen fra bihulene blir større, slik at de lettere kan drenere ut slim, væske og eventuelle bakterier eller virus.

Etter ballongdilatasjon er det vanlig at du kan gå på jobb allerede påfølgende dag. Man anbefaler vanligvis at du skyller bihulene med saltvann i ca 2 uker etter operasjonen, men dette må du avklare med behandlende lege.

(Litteratur)

Andre operasjoner som kan bedre bihuledrenasjen

I tillegg til FESS og ballongdilatasjon, kan operasjon av nesepolypper og behandling av skjev neseskillevegg bedre bihuledrenasjen.

Operasjon av nesepolypper

Dersom hovedårsaken til bihulebetennelsen er nesepolypper som blokkerer utførselsgangen til bihulene, kan det være at kirurgen kan fjerne polyppene med et mindre inngrep som kalles shaver teknikk. Operasjonen gjøres gjerne i lokalbedøvelse. Under inngrepet vil kirurgen bryten ed polyppene og suge dem ut.

Shaver operasjon er ikke egnet dersom det finnes andre årsaker til nedsatt bihuledrenasje enn nesepolypper.

Opearsjon av skjev neseskillevegg

Hos enkelte kan årsaken til nedsatt drenasje og gjentatte bihulebetennelser være skjevhet i neseskilleveggen (neseseptum). I slike tilfeller kan kirurgen rette opp skjevheten i neseskilleveggen, også kalt septumplastikk.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilken operasjonsmetode er den beste?

Hvilken operasjonsmetode som er best for deg baserer seg på individuell vurdering og kartlegging før operasjonen.

Fordelen med ballongdilatasjon er at det er en svært trygg operasjonsmetode med svært lav risiko for bivirkninger og kort tilhelingstid. Ulempen er at den ikke egner seg til alle tilfeller, noe avhengig av pasienten sin anatomi.

Fordelen med FESS operasjonen er at den har vært utprøvd og forsket på i mange år. Den er også egnet til behandling av de fleste tilfeller med kroniske bihuleplager. Ulempen er at det er et litt større inngrep med noe høyere risiko for bivirkninger enn ved blant annet ballongdilatasjon. Risikoen er likevel fremdeles svært lav.

Operasjon av neseskilleveggen er først og fremst egnet dersom man mistenker at skjev neseskillevegg er årsaken til dine plager.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE