ANNONSE

Hovne mandler

Hovne mandler er en tilstand hvor mandlene i halsen (tonsillene) er forstørret. Hovne mandler er vanlig ved halsbetennelse. Tilstanden kan også ses i fravær av betennelse, og kalles da for tonsillehypertrofi.

Tonsillehypertrofi er vanligst hos barn, og går vanligvis over etter som barnet vokser. I noen ganger er det nødvendig med operasjon for å fjerne mandlene.

Hovne mandler
Illustrasjon: Hovne mandler
Sist oppdatert: 25. Apr. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Allmennlege»

Hva er hovne mandler?
Illustrasjon: Hva er hovne mandler?

Hva er hovne mandler?

Mandlene i halsen kalles for tonsillene på fagspråket. Det finnes én på hver side i bakre del av svelget. Vevet i mandlene består av samme vev som i lymfeknutene, funksjonen er som for lymfeknutene å bekjempe mikroorganismer som bakterier og virus. Mandlene er på mange måter første linje i forsvaret i svelget og halsen.

Hovne mandler er en tilstand hvor mandlene fremstår større enn normalt. Hovne eller forstørrede mandler skyldes vanligvis en av to årsaker;

 1. pågående halsbetennelse (tonsillitt)
 2. kronisk forstørrede mandler (tonsillehypertrofi).

Halsbetennelse

Halsbetennelse er en tilstand hvor mandlene og vevet omkring mandlene er betent som følge av infeksjon med enten virus eller bakterier. Aller hyppigst forårsakes halsbetennelse infeksjon med forkjølelsesvirus.

Typiske symptomer ved halsbetennelse er sår hals, feber, hodepine og forkjølelsessymptomer som rennende nese og hoste. Dersom halsbetennelsen skyldes infeksjon med bakterier, er det vanlig med høy feber og hovne lymfeknuter på halsen.

Tonsillehypertrofi

Tonsillehypertrofi er en tilstand hvor mandlene er forstørrede, også når du ikke har halsbetennelse. Vedvarende hovne mandler er vanligst hos små barn (2-6 år), men kan også ses hos eldre barn og voksne i noen tilfeller. Vanligvis vil mandlene derimot bli gradvis mindre etter som barnet blir eldre.

Kronisk forstørrede mandler trenger ikke gi symptomer eller plager. I noen tilfeller kan de hovne mandlene gjøre forholdene i svelget såpass trange at de påvirker søvnen. Hos små barn kan mandlene også komme i veien i forbindelse med matinntak. Personer med tonsillehypertrofi er dessuten gjerne hyppigere plaget av halsbetennelse enn resten av befolkningen.

Behandling av hovne mandler

Hovne mandler som skyldes halsbetennelse går oftest tilbake av seg selv innen 3 dager. Dersom betennelsen skyldes infeksjon med bakterier, slik som streptokokker, bør du derimot få behandling med antibiotika.

Hovne mandler i fravær av betennelse, trenger i mange tilfeller ingen behandling. Dersom de store mandlene derimot medfører plager som søvnvansker, gjentagende halsbetennelser, dårlig ånde eller kraftig snorking, kan det være aktuelt å fjerne mandlene ved operasjon.

Hva er årsaken til hovne mandler?

Årsaken til hovne mandler er avhengig av om mandlene bare er hovne (tonsillehypertrofi) eller om de er hovne og betente (halsbetennelse).

Årsaker til hovne mandler ved tonsillehypertrofi

Risikofaktorer for å utvikle tonsillehypertrofi inkluderer:

 • Alder. De fleste med kronisk hovne mandler er barn mellom 2-6 år. Årsaken til dette er tildels av barn har mer aktivt lymfevev i halsen enn voksne, dette gjelder også lymfevevet i mandlene på halsen. I tillegg er svelget hos barn mindre enn hos voksne, dette gjør at mandler som ser normalt store ut hos voksne, kan fremstå store i svelget på et barn.
 • Tilbakevendende halsbetennelser. Ved halsbetennelse vil lymfevevet i mandlene bli stimulert til å produsere antistoffer som skal bekjempe viruset eller bakterien som angriper kroppen. Tilbakevendende halsbetennelser vil gi derfor kunne stimulere mandlene til å vokse.
 • Arv. Dersom det er flere i familien som har eller har hatt hovne mandler, er det større risiko for at også du utvikler denne tilstanden.

Årsaker til hovne mandler ved halsbetennelse

Halsbetennelse er en betennelse i mandlene og i vevet omkring mandlene. Halsbetennelse skyldes infeksjon med:

 • Virus. Den aller vanligste årsaken til halsbetennelse er infeksjon med virus, aller vanligst forkjølelsesvirus eller influensavirus. I mer sjeldne tilfeller kan halsbetennelse skyldes infeksjon med EBV viruset som gir kyssesyken.
 • Bakterier. I noe under 40 % av tilfellene vil en akutt halsbetennelse skyldes infeksjon med bakterier. Aller vanligst er infeksjon med streptokokker.
(Litteratur)

Hvilke symptomer er vanlige ved hovne mandler?

Mange som har hovne mandler i fravær av infeksjon har ingen symptomer eller plager. De vanligste symptomene på forstørrede mandler uten pågående infeksjon inkluderer:

 • Snorking
 • Søvnapne
 • Utmattethet og søvnighet
 • Grøtete stemme
 • Vansker med inntak av mat
 • Kronisk ørebetennelse
 • Tilbakevendende bihulebetennelser
 • Tilbakevendende halsbetennelser

Ved forstørrede mandler som følge av infeksjon (halsbetennelse), er det vanlig å ha ett eller flere av symptomene over, i tillegg til:

 • Halssmerter
 • Feber
 • Hodepine
 • Tett nese
 • Forstørrede lymfeknuter på halsen

Hvordan stilles diagnosen?

Hovne mandler som skyldes akutt halsbetennelse trenger vanligvis ingen utredning hos lege, etter som tilstanden gjerne går tilbake av seg selv innen 3 dager. Dersom du ikke blir bedre etter 3 dager, eller dersom du har økende plager eller mistanke om at infeksjonen kan skyldes bakteirer, bør du derimot kontakte lege.

Legen stiller diagnosen på bakgrunn av samtale og undersøkelse av halsen. Legen kan også teste om infeksjonen skyldes bakterier eller virus ved hjelp av hurtigtester og eventuelt blodprøve.

Dersom du har forstørrede mandler i fravær av tegn på infeksjon, vil legen likevel i noen tilfeller ønske å ta prøve fra mandlene for å se etter tegn til bakterier eller virus som bakenforliggende årsak. Dersom du har betydelige plager som følge av de forstørrede mandlene, slik som ødelagt nattesøvnen eller vansker med matinntak, kan det være aktuelt med utredning hos øre nese hals spesialist og eventuelt søvnregistrering.

Behandling av hovne mandler

Behandlingen av hovne mandler er avhengig av årsaken til tilstanden.

Behandling av hovne mandler som følge av halsbetennelse

Hovne mandler som skyldes halsbetennelse kan i de fleste tilfeller behandles hjemme med egenbehandling. De viktigste elementene i egenbehandling er:

 • Hvile
 • Rikelig med væskeinntak
 • Reseptfrie smertestillende medisiner
 • Pastiller eller varm drikke for lindring

Dersom infeksjonen skyldes bakterier, bør du få behandling med antibiotika. Antibiotikakuren kan forkorte sykdomsforløpet, men er først og fremst viktig for å unngå komplikasjoner til halsbetennelsen.

Se her for mer om behandling av halsbetennelse.

Behandling av hovne mandler i fravær av infeksjon

De fleste som har forstørrede mandler i fravær av infeksjon, har ingen symptomer eller plager i hverdagen. Forskning har vist at personer med forstørrede mandler rammes noe hyppigere av halsbetennelse enn resten av befolkningen, men dette er ikke en god nok grunn alene til å iverksette behandling.

Dersom de hovne mandlene derimot medfører større og kroniske plager, kan det være aktuelt med behandling, det vil si operasjon hvor kirurgen fjerner mandlene. De vanligste årsakene til å fjerne forstørrede mandler er dersom du har:

 • Tilbakevendende halsbetennelser flere ganger (3-4 ganger) de siste par årene
 • Hatt komplikasjoner som halsbyll (abscess)
 • Vansker med å få i deg tilstrekkelig med næring
 • Vansker med å få tilstrekkelig god søvn
(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE