ANNONSE

Halsbetennelse

Halsbetennelse er en betennelse i mandlene. Tilstanden skyldest oftest virus, men kan også skyldes bakterier (streptokokker).

Typiske symptomer er halssmerter, feber, hovne lymfeknuter på halsen og hodepine.

Bakteriell halsbetennelse krever antibiotikabehandling, mens halsbetennelse som forårsakes av virus kun trenger egenbehandling. Dersom du har tilbakevendende infeksjoner kan det være nødvendig med operasjon.

Halsbetennelse
Illustrasjon: Halsbetennelse
Sist oppdatert: 31. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
Hva er halsbetennelse?
Illustrasjon: Hva er halsbetennelse?

Hva er halsbetennelse?

Halsbetennelse er en betennelsestilstand i mandlene og i omgivende vev baktil i svelget. Mandlene er en del av immunforsvaret i kroppen, og har en sentral rolle i beskyttelse mot bakterier og virus, spesielt hos barn. Mandlene kalles tonsillene på fagspråket, halsbetennelse kalles derfor tonsilitt som betyr betennelse i mandlene.

I de aller fleste tilfeller skyldes betennelsen en infeksjon med virus slik som forkjølelsesvirus eller influensavirus. Mindre vanlig er infeksjon med viruset som gir kyssesyken, Epstein-Barr viruset (EBV). I noen tilfeller skyldes halsbetennelsen derimot infeksjon med bakterier, vanligst er infeksjon med en type bakterier som kalles streptokokker (gruppe A streptokokker). Bakterier er derimot årsaken til halsbetennelse i under 40 % av tilfellene.

Typiske symptomer på halsbetennelse er smerter og sårhet i halsen, feber og grøtete stemme. Dersom infeksjonen skyldes virus, er det vanlig med forkjølelsessymptomer som tett nese, hoste og nysing i tillegg. Dersom halsbetennelsen skyldes bakterier, er det derimot vanlig med høy feber og hovne lymfeknuter på halsen.

Behandling av halsbetennelse som skyldes virus er først og fremst egenbehandling i form av ro og hvile, og eventuelt reseptfrie smertestillende medisiner. Dersom halsinfeksjonen skyldes bakterier, bør du ha behandling med antibiotika.

Noen rammes av stadig tilbakevendende halsinfeksjoner. I slike tilfeller bør man vurdere operasjon for å fjerne mandlene. Det samme gjelder dersom du har hovne mandler uten at de er betente.

Hvilke symptomer er vanlige ved halsbetennelse?

Symptomer på halsbetennelse kan variere noe avhengig av din alder og avhengig av om infeksjonen skyldes bakterier eller virus. De vanligste symptomene inkluderer:

 • Halssmerter. Sår hals er hovedsymptomet ved halsbetennelse.
 • Feber. Feber er vanlig ved halsbetennelse, spesielt dersom infeksjonen skyldes bakterier.
 • Hoste. Hoste er vanlig ved halsbetennelse som skyldes virusinfeksjon.
 • Øresmerter. Halssmertene pleier ofte å stråle oppover mot ett eller begge ører. Øresmerter kan derimot også bety at du har utviklet ørebetennelse i tillegg.
 • Slapphet. Slapphet og sykdomsfølelse er vanlig både ved bakteriell og viral halsbetennelse.
 • Hovne lymfeknuter på halsen. Hovne lymfeknuter på halsen er mer vanlig ved infeksjon som skyldes bakterier. Ofte vil også barn få mer hovne lymfeknuter enn voksne.
 • Hovne mandler, eventuelt med hvitt belegg eller hvite prikker. Mandlene blir gjerne hovne og røde ved halsbetennelse. Dersom infeksjonen skyldes bakterier, er det vanlig at mandlene også får et hvitt belegg eller hvite prikker (pusspropper).
 • Smerter i bak øynene, i pannen eller i kinnene kan ses dersom du samtidig utvikler bihulebetennelse
 • Kvalme og oppkast. Atypiske symptomer som kvalme og oppkast kan forekomme hos små barn.
 • Hodepine
 • Grøtete stemme

Skyldes halsbetennelsen virus eller bakterier?

De fleste halsbetennelser skyldes virusinfeksjon. Dersom du har infeksjon med bakterier, bør du ha behandling med antibiotika. Det er derfor nødvendig å forsøke å skille mellom de to hovedtypene halsbetennelse.

Symptomer på halsbetennelse som skyldes virusinfeksjon

De fleste halsbetennelser skyldes virusinfeksjon. Dersom du har forkjølelsessymptomer i tillegg til halssmerter, tyder dette på at plagene dine skyldes infeksjon med et forkjølelsesvirus. Typiske forkjølelsessymptomer er hoste og tett og rennende nese. Ved undersøkelse av mandlene kan disse være røde og hovne, men uten hvitt belegg eller pusspropper.

Symptomer på bakteriell halsinfeksjon

Symptomer som tyder på at halsbetennelsen skyldes infeksjon med bakterier inkluderer:

 • Høy feber
 • Hovne lymfeknuter på halsen
 • Hvitt belegg eller hvite propper på mandlene
 • Fravær av hoste og andre forkjølelsessymptomer

Når bør du oppsøke lege?

De fleste tilfeller av halsbetennelse skyldes infeksjon med virus og vil gå over av seg selv uten behandling. Du vil derfor vanligvis ikke trenge å kontakte lege når du har halsbetennelse.

I noen tilfeller bør du derimot kontakte lege, både for å bli kvitt halsbetennelsen og for å unngå komplikasjoner. Dette gjelder spesielt dersom:

 • Symptomene vedvarer uten bedring etter 3 dager. Dette tyder på at infeksjonen kan skyldes bakterier.
 • Symptomene tyder på at du har bakteriell halsbetennelse. Blant annet høy feber, hovne lymfeknuter på halsen og hvitt belegg på mandlene tyder på bakterieinfeksjon (se over).
 • Du har betydelige plager eller dersom du har vansker med å spise eller drikke som følge av halssmertene.
 • Du utvikler kraftig hevelse på halsen.
 • Du ikke blir bedre til tross for antibiotikabehandling.
(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen?

Legen vil oftest kunne stille diagnosen på bakgrunn av samtale med deg og ved vanlig klinisk undersøkelse av halsen. Halssmerter, feber, grøtete stemme og hovne lymfeknuter på halsen gjør diagnosen halsbetennelse svært sannsynlig.

Undersøkelse av mandlene

Legen vil gjerne undersøke innsiden av svelget og halsen din. Spesielt vil legen se nøyere på mandlene. Betente mandler er gjerne hovne og røde. Dersom de har hvitt belegg eller såkalte pusspropper, indikerer dette at infeksjonen skyldes bakterier.

Tilleggsundersøkelser

Ved mistanke om bakteriell infeksjon, kan legen ta en hurtigprøve (steptest) for å bekrefte diagnosen. I noen tilfeller vil legen også ta blodprøver for å få bedre oversikt over infeksjonen. Spesielt vil hurtigsekningen (CRP) gi legen nyttig informasjon. Dersom CRP er betydelig økt (over 50), vil dette kunne gi mistanke om at infeksjonen skyldes bakterier.

Ved mistanke om kyssesyken vil legen ta blodprøve eller hurtigprøve (mono-spot) for å kunne påvise infeksjon med Epstein-Barr virus.

(Litteratur)

Behandling av halsbetennelse

Behandling av halsbetennelse avhenger av om betennelsen skyldes virus eller bakterier. Viral halsbetennelse krever vanligvis ingen behandling ut over enkle tiltak du kan gjennomføre hjemme. Bakteriell halsbetennelse bør derimot alltid behandles med antibiotika.

Behandling av halsbetennelse som skyldes virus

Det finnes ingen direkte helbredende behandling mot halsbetennelse som skyldes virus, antibiotika har ingen effekt og kan i verste fall medføre bivirkninger som utslett og diare i tillegg til resistente bakterier. Infeksjonen går derimot heldigivs over av seg selv innen 3-5 dager. Støttende behandling kan derimot være nyttig inntil symptomene avtar:

 • Smertestillende medisiner. Smertestillende medisiner som paracetamol eller ibuprofen vil kunne dempe smertene i halsen og redusere en eventuell feber.
 • Hvil og drikk rikelig med væske. Det kan være lurt å hvile og drikke rikelig med væske (vann), slik at kroppen klarer å kvitte seg med halsbetennelsen så raskt som mulig, og for å unngå komplikasjoner som bihulebetennelse eller infeksjon med bakterier i tillegg.
 • Lindrende halspastiller. Mange opplever reduserte plager av halspastiller.
 • Varm drikke. Varm drikke som te vil gjerne dempe halssmertene i en periode. Mange opplever ekstra lindring av te med honning. Du må derimot passe på å ikke gi honning til barn under 1 år.
 • Unngå røyk. Røyk irriterer slimhinnene i halsen og forverrer gjerne halssmertene.

Behandling av halsbetennelse som skyldes bakterier (streptokokker)

Behandling av halsbetennelse som skyldes bakterier inkluderer:

 • Antibiotika
 • Egenbehandling / støttende behandling
 • Eventuelt betennelsesdempende medisiner

Antibiotikabehandling

Dersom halsbetennelsen skyldes infeksjon med bakterier slik som streptokokker, vil behandling med antibiotika være nødvendig. Antibiotikabehandlingen er viktig for at du skal bli frisk fra halsbetennelsen, men også får å unngå komplikasjoner slik som utvikling av halsbyll (abscess).

Vanligvis vil legen skrive ut resept på vanlig penicillin. Antibiotikakuren mot halsbetennelse varer i de fleste tilfeller i 10 dager. Du vil gjerne føle deg mye bedre allerede etter 1-3 dager. Det er derimot svært viktig at du tar hele kuren selv om du føler deg frisk. Hvis ikke risikerer du at ikke alle bakteriene er fjernet, infeksjonen kan da komme tilbake og være vanskeligere å behandle.

Penicillin finnes både som tabletter og i flytende form (mikstur). Mikstur kan være spesielt nyttig ved behandling av små barn.

Vanlige bivirkninger som følge av antibiotikabehandling er diare og utslett i huden.

Annen behandling

Dersom du har uttalte plager, vil du i noen tilfeller i tillegg få betennelsesdempende medisiner (kortikosteroid).

I tillegg til antibiotika og eventuelt betennelsesdempende medisiner, er egenbehandling som ved virusinfeksjon viktig (se over).

Komplikasjoner ved halsbetennelse

Halsbetennelse er i de fleste tilfeller en mild infeksjon som kroppen kurerer på egen hånd, selv uten behandling.

I noen tilfelller vil det derimot kunne oppstå komplikasjoner, de vanligste finner du under:

 • Ørebetennelse. Akutt mellomørebetennelse er en betennelse med væskedannelse i mellomøret
 • Halsbyll. Peritonsillær abscess er en bylldannelse med puss som kan oppstå i en av mandlene. Tilstanden må behandles med oeprasjon.
 • Søvnapne. Søvnapne kan oppstå som følge av dårligere plassforhold i svelget. Dersom tilstanden skyldes akutt halsbetennelse, vil den vanligvis gå tilbake når betennelsen er over.
 • Bihulebetennelse. Halsbetennelse og forkjølelse gir hevelse i slimhinnen både i halsen og i bihulene. Hoven slimhinne i bihulene øker risikoen for at bihulene tettes til og utvikling av bihulebetennelse.
 • Nyrebetennelse, skarlagensfeber og giktfeber. I sjeldne tilfeller kan det oppstå komplikasjoner som nyrebetennelse (glomerulonefritt), skarlagensfeber eller giktfeber. Disse komplikasjonene oppstår først og fremst dersom du har halsbetennelse som skyldes bakterier, og ikke får behandling med antibiotika.

Fjerne mandler ved operasjon - tonsillektomi

Dersom du opplever stadig tilbakevendende halsinfeksjoner, kan det i noen tilfeller være nødvendig å fjerne mandlene gjennom operasjon (tonsillektomi). I noen tilfeller fjerner man samtidig de falske mandlene (adenotonsillektomi).

Når kan det være aktuelt å fjerne mandlene?

Fjerning av mandlene kan være aktuelt dersom du rammes av gjentatte og plagsomme halsbetennelser.

Det finnes flere kriterier for operasjon. Vanligvis vil man vurdere kirurgisk behandling i følgende tilfeller:

 • Gjentatte, kraftige halsbetennelser i minst 3-4 ganger per år i en periode på minst to år
 • Stadig gjentagende, men noe mindre kraftige halsbetennelser de siste to årene
 • Gjennomgått komplikasjon som paratonsillær abscess.
 • Vedvarende hovne og store mandler som gjør plassforholdene i svelget er trange kan medføre søvnapne eller vansker ved inntak av føde. Søvnapne ses hyppigst hos middelaldrende menn, men kan også forekomme hos barn med førstørrelse av falske mandler (adenoider).
(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE