ANNONSE

Halsbyll (peritonsillær abscess)

Halsbyll eller peritonsillær abscess er en relativt sjelden komplikasjon til halsbetennelse hvor det har oppstått en byll (abscess) i vevet omkring den ene mandelen (tonsillen).

Typiske symptomer ved halsbyll er forverring av halssmertene, svelgvansker, sykdomsfølelse og vansker med å åpne munnen ordentlig. Tilstanden må ofte behandles ved operasjon hvor legen stikker hull på byllen.

Halsbyll (peritonsillær abscess)
Illustrasjon: Halsbyll (peritonsillær abscess)
Sist oppdatert: 31. Okt. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er halsbyll?

Halsbetennelse er en svært vanlig betennelse som skyldes infeksjon i mandlene (tonsillene) og omgivende vev i svelget. De aller fleste tilfeller skyldes virus, men bakteriell halsbetennelse er heller ikke uvanlig.

Ved spesielt hissig bakteriell halsbetennelse kan det i noen tilfeller utvikle seg en komplikasjon som kalles for peritonsillær abscess. Abscess er den medisinske termen for pusslomme eller byll, mens peritonsillær betyr at byllen ligger omkring en av tonsillene (mandlene) - derav navnet peritonsillær abscess.

Typiske symptomer på halsbyll er en rask forverring av smertene og plagene under en pågående halsbetennelse. Ofte vil smertene også bli mer isolert til den siden av svelget hvor halsbyllen utvikler seg.

Dersom du har mistanke om utvikling av halsbyll, må du kontakte lege. Tilstanden behandles i de fleste tilfeller ved et lite kirurigisk inngrep hvor legen stikker hull på byllen for å tømme ut pusset av bakterier og dødt vev. Inngrepet gjøres hos spesialist (øre nese hals lege).

Dersom du har en eller flere episoder med halsbyll, vil legen gjerne anbefale at du fjerner mandlene (tonsillektomi).

Hva er årsaken til halsbyll?

Halsbyll kan oppstå som en komplikasjon til halsbetennelse. De aller fleste tilfeller av halsbetennelse skyldes infeksjon med virus. Det er likevel ikke sjeldent at halsbetennelse skyldes infeksjon med bakterier, aller vanligst med en bakterietype som kalles for streptokokker.

Bakteriell halsbetennelse går i de aller fleste tilfeller tilbake med antibiotikabehandling. Dersom behandlingen starter sent, eller dersom bakterien er spesielt hissig, kan infeksjonen derimot i noen tilfeller spre seg til vevet omkring mandlene og danne en pusslomme eller abscess.

Inne i denne abscessen samler det seg bakterier og dødt vev, og hit kommer ikke hverken immunforsvaret eller antibiotika ordentlig til. Antibiotikabehandling alene er derfor kun tilstrekkelig dersom halsbyllen er svært liten.

(Litteratur)

Symptomer ved halsbyll

Det mest typiske symptomet på halsbyll er dersom du allerede har halsbetennelse og opplever en rask forverring av halssmertene. Typisk vil smertene og plagene også gradvis bli mer lokalisert til den siden av halsen hvor halsbyllen utvikler seg.

Andre symptomer som kan tyde på at halsbetennelsen utvikler seg til halsbyll inkluderer:

  • Vansker med å åpne munnen ordentlig
  • Vansker med å svelge, ofte klarer man ikke å svelge sitt eget spytt og begynner derfor å sikle
  • Forverring av sykdomsfølelsen
  • Feber
  • Dårlig ånde
  • Øresmerter
  • Hodepine

Når bør du oppsøke lege?

Dersom du har symptomer som kan minne som peritonsillær abscess, bør du oppsøke lege straks for utredning og behandling. Ofte vil legen henvise deg videre til øre nese hals spesialist (ØNH spesialist).

Du bør også oppsøke lege dersom du har halsbetennelse og mistenker at den skyldes infeksjon med bakterier, i så fall trenger du antibiotikabehandling. Se her for informasjon om symptomer som tyder på bakteriell halsinfeksjon.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen peritonsillær abscess

Legen vil oftest på bakgrunn av samtale og vanlig klinisk undersøkelse kunne fatte mistanke om at du har utviklet halsbyll.

Rask forverring av sykdomsbildet under en pågående halsbetennelse vil gjøre at legen fatter mistanke om peritonsillær abscess. Ved undersøkelse av munnen og svelget vil legen i mange tilfeller kunne se halsbyllen. Dersom legen er usikker på diagnosen, eller dersom du har uttalte symptomer, vil han eller hun gjerne henvise deg videre til ØNH spesialist eller til sykehus.

I noen tilfeller vil ØNH spesialist ønske videre utredning med CT av halsen. CT undersøkelsen kan fremstille abscessen og stille en sikker diagnose.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av halsbyll

Behandling av en byll (abscess) er først og fremst avhengig av størrelsen på byllen. Dersom byllen er stor med mye innhold av bakteirer og dødt vev, vil ikke antibiotikabehandling eller kroppens eget immunforsvar klare å komme til inne i byllen og fjerne bakteriene. Dersom byllen derimot er liten, vil gjerne tilstanden kunne kureres med antibiotikabehandling.

Dersom legen påviser halsbyll, vil han eller hun i de aller fleste tilfeller anbefale drenasje av byllen for raskest og sikrest tilheling. Drenasje av peritonsillær abscess gjøres oftest med lokalbedøvelse. Inngrepet gjøres hos ØNH spesialist. Legen vil enten tømme byllen med en tynn nål, eller ved å lage et snitt i byllen med skalpell (kniv). Etter at pusslommen er tømt, vil gjerne symptomene avta raskt, siden trykket og betennelsen i vevet går tilbake. Du må derimot fullføre antibiotikakur som foreskrevet av lege etter inngrepet.

Fjerne mandlene

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å fjerne mandlene i samme seanse, også kalt tonsillektomi. Dette er spesielt aktuelt dersom det samtidig er gode grunner til å fjerne mandlene, slik som stadig tilbakevendende halsbetennelser eller søvnforstyrrelser som søvnapne. Også ved tilbakevendende episoder med halsbyll vil legen gjerne anbefale fjerning av mandlene.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan kan du forebygge halsbyll?

Den beste måten å forebygge utvikling av halsbyll på er ved å unngå å få halsbetennelse. Dette kan du gjøre ved å praktiskere god håndhygiene og ved å ikke dele glass eller bestikk med andre personer.

Dersom du får halsbetennelse som skyldes bakterier, bør du få behandling med antibiotika. Dette er en fordel ikke bare for å unngå utvikling av halsbyll, men også for å unngå andre komplikasjoner som giktfeber. Det er derimot viktig at legen bekrefter at halsbetennelsen skyldes bakterier, før du får antibiotikabehandling. Behandling med antibiotika av halsbetennelse som skyldes virus vil ikke ha annen effekt enn at du kan utvikle bivirkninger til antibiotikaen slik som diare og utslett

ANNONSE