ANNONSE

CT hals

CT av halsen er en røntgenundersøkelse som fremstiller halsregionen i detaljerte snittbilder.

Undersøkelsen er nyttig ved blant annet utredning og kontroll av lymfom (lymfekreft), ved utredning av kreft i munnhulen, nese og svelg og for å vurdere omfanget av struma.

CT hals
Illustrasjon: CT hals
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «CT hals»

Når er CT av halsen nyttig?

CT av halsen gir en god fremstilling av de fleste organene i halsregionen og er en mye brukt undersøkelse ved mistanke om sykdom i halsen.

Ved kul på halsen er ofte første undersøkelse ultralyd, men i enkelte tilfeller velger man å gå videre med CT eller MR for nærmere kartlegging.

CT av halsen er egnet til fremstilling av organene i halsregionen ved

  • Steiner i spyttkjertelen
  • Hovne lymfeknuter på halsen
  • Mistanke om lymfekreft
  • Kul på halsen
  • Mistanke om sykdom på mandlene eller i svelget

Hvordan utføres CT av halsen?

CT halsen er en type røntgenundersøkelse av organene i halsregionen. Undersøkelsen utføres i en CT maskin mens du ligger på en benk i en relativt åpen trommel.

CT av hals gjøres i de fleste tilfeller med intravenøs kontrast i blodårene for å bedre kunne fremstille bløtdelene i halsregionen.

CT hals uten kontrast gjøres hovedsakelig for å se etter steiner i spyttkjertlene. Dersom man gjør CT undersøkelsen med kontrast kan man overse mindre steiner da både stein og kontrast har høy tetthet ved CT underøkelse.

De fleste bildeundersøkelser inkludert MR, CT og røntgen krever at du har henvisning fra lege. Dette skyldes forskrifter fra Statens strålevern. Forskriftene betyr at du trenger henvisning for å få disse undersøkelsene, også dersom du benytter en privat klinikk.

Henvisning kan du få blant annet hos hos fastlegen, andre leger og hos kiropraktor og manuellterapeut.

Ultralyd krever derimot generelt ikke at du har henvisning, med mindre du skal ha time subsidiert av det offentlige.

CT hals med kontrast

De fleste CT undersøkelsene av halsen gjøres med kontrast siden dette gjør at legen lettere kan fange opp og vurdere sykdomsprosesser i halsregionen. Vanlige indikasjoner (årsaker) for å gjøre CT hals med kontrast er ved lymfekreft, kreftsykdom i hode- og hals området og i noen tilfeller ved struma.

Lymfekreft

CT hals med kontrast inngår som en del av undersøkelsene ved utredning av lymfekreft (lymfom) da man får en rask vurdering av lymfeknuter på halsen ved CT med kontrast.

Kreft i øre- nese- og hals regionen

CT hals med kontrast er en god undersøkelse for å se etter svulster og kreft på innsiden av munnhulen, nesen og i svelget. CT hals med kontrast gjøres ved mistanke om kreft i spyttkjertlene.

Struma

Undersøkelsen kan være aktuelt å gjøre ved struma, spesielt gjelder dette dersom legen lurer på om strumaet strekker seg nedenfor halsen og inn i brysthulen (thorax), da dette har betydning dersom man vurderer å operere strumaet. CT hals vil samtidig kunne vurdere om strumaknutene trykker på luftrøret (trachea) eller spiserøret (øsofagus), som kan være avgjørende for om legen vil anbefale operasjon eller ikke.

CT hals kan påvise spyttkjertelstein

Spyttkjertelstein er dannelse av steiner i utførselsgangene til en eller flere av spyttkjertelene som vi finner under underkjeven, i munnslimhinnen og foran ørene på hver side.

Symptomene ved spyttkjertelstein er smerter som kommer i forbindelse med måltider. Det tilkommer gjerne samtidig hevelse i området for spyttkjertelen som er rammet.

Diagnosen kan stilles ved ultralyd eller CT hals uten kontrast.

Behandlingen dersom steinen ikke passerer, er operasjon hvor man utvider spyttgangene slik at steinen lettere kan passere.

Andre undersøkelser

CT er svært godt egnet til å stille en sikker diagnose av flere sykdommer i halsregionen. Undersøkelsen er også rask og tilgjengelig ved de fleste sykehus og røntgeninstitutt i Norge.

Ulempen ved CT av halsen er som ved andre CT undersøkelser at maskinen benytter røntgenstråler for å fremstille kroppen.

Ultralyd

Ultralyd er en svært god undersøkelse av halsregionen. Ultralyd er også helt uten røntgenstråler og er enda mer tilgjengelig og raskere å utføre enn CT undersøkelse. CT kan i noen tilfeller gi bedre fremstilling av dypere strukturer på halsen enn ultralyd.

MR

MR av halsen er spesielt godt egnet til å fremstille bløtvevet i halsregionen og kan gi nyttig tilleggsinformasjon til CT i enkelte tilfeller. I tillegg er MR uten stråling. Ulempen med MR undersøkelsen er at den tar lengre tid, vanligvis ca 15-40 minutter og at den er mindre tilgjengelig enn både CT og ultralyd.

Øre Nese Hals lege

Legene som er spesialister i utredning av sykdommer i hode- og hals regionen er Øre Nese Hals leger. Legespesialisten utfører grundig klinisk undersøkelse av halsen, munnhule og ører og kan ofte stille en sikker diagnose uten videre bildediagnostikk. I mange tilfeller tar Øre Nese Hals legen også prøver fra eventuelle kuler eller hevelser på halsen. Ved behov henviser legen deg til ytterligere undersøkelser (som CT, ultralyd, MR etc.).

CT maskinen fremstiller kroppen i detaljerte snittbilder ved hjelp av røntgenstråler og en kraftig datamaskin.

CT er egentlig en forkortelse for Computer Tomografi - Computer omtaler datamaskinen eller computeren som behandler bildematerialet mens Tomografi beskriver en røntgenfotograferingsteknikk som avbilder objektet i tynne snitt.

Metoden ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus i Norge.

Undersøkelsen brukes i dag svært mye innen medisin fordi den er:

  • rask å gjennomføre - typisk avbilder maskinen hele mageregionen på bare et par sekunder
  • tilgjengelig ved de fleste sykehus i Norge og ved svært mange private bildediagnostiske sentre
  • fremstiller svært mange sykdommer på en god måte

CT brukes ved en rekke ulike situasjoner og problemstillinger. For eksempel er CT gjerne den viktigste undersøkelsen av når legen skal finne ut hvilke skader pasienter som har vært i store trafikkulykker har pådratt seg. CT er også sentral ved undersøkelse av hodet og hjernen ved utredning av demens og hjernesvulst, samt ved undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulemper ved CT undersøkelse

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Dersom indikasjonen (grunnen) for CT undersøkelsen er god er dette en god undersøkelse.

ANNONSE