ANNONSE

Bihulebetennelse

Bihulebetennelse er en vanlig tilstand der slimhinnene i bihulene blir betente. Typiske symptomer er hodepine, tett nese og ømhet over bihulene i pannen eller kinnene.

Årsaken er ofte en virusinfeksjon. Akutt bihulebetennelse går oftest over av seg selv i løpet av et par uker.

Dersom du har kraftige eller vedvarende plager bør du oppsøke lege. Når betennelsen varer over 3 måneder kalles den kronisk bihulebetennelse.

Bihulebetennelse
Illustrasjon: Bihulebetennelse
Sist oppdatert: 10. Apr. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
Hva er bihulebetennelse?
Illustrasjon: Hva er bihulebetennelse?

Hva er bihulebetennelse?

Bihulene er luftfylte hulrom i ansiktsskjelettet som blant annet bidrar til å varme og fukte luften vi puster inn og forme lyden i stemmen. Bihulene har utførselsganger som drenerer slim mot nesen. Innsiden av bihulene er kledd av samme type slimhinne (overflate) som i nesehulen.

Dersom slimhinnen blir irritert slik som i forbindelse med en forkjølelse eller som ledd i allergi (høysnue), kan det oppstå en hevelse som gjør at den normale drenasjen blokkeres. I så fall øker trykket i bihulene, samtidig kan bakterier eller virus lettere slå seg ned og skape en infeksjon. Dette er en tilstand som kalles for bihulebetennelse.

Akutt eller kronisk bihulebetennlse?

Bihulebetennelse inndeles i akutt bihulebetennelse og kronisk bihulebetennelse. Dersom tilstanden vedvarer lengre enn 3 måneder kalles den for kronisk bihulebetennelse, mens betennelse som varer kortere enn dette kalles for akutt.

Vanlige symptomer

Bihulebetennelse oppstår ofte i forløpet av en forkjølelse, influensa eller episode med allergi. Typiske symptomer er hodepine, smerter over bihulene, snørr fra neseboret som drenerer bihulen og nedsatt luktesans. Noen opplever også feber og sykdomsfølelse. Feber er vanligvis mindre vanlig ved kronisk bihulebetennelse enn ved akutt bihulebetennelse.

Behandling

De aller fleste bihulebetennelser skyldes infeksjon med virus og går over av seg selv, spesielt med god egenbehandling som hvile og nesespray. I noen tilfeller er behandling hos lege med steroidspray og eventuelt antibiotika nødvendig. Dersom du har uttalte eller vedvarende plager kan behandling hos spesialist (øre nese hals lege) bli nødvendig. Bihuleoperasjon kan være nyttig dersom du har medfødt tranghet i utførselsgangene fra bihulene, som blant annet kan skyldes skjev neseskillevegg.

Årsaker til bihulebetennelse

Bihulebetennelse kan oppstå dersom drenasjen fra bihulene til nesen blokkeres og dersom det oppstår en infeksjon med virus eller bakterier i bihulene.

Den vanligste årsaken til betennelse i bihulene er infeksjon i de øvre luftveiene slik som ved forkjølelse eller halsbetennelse. Slimhinnen i bihulene er av samme type som slimhinnen i nesen, i forbindelse med en forkjølelse er det derfor svært vanlig at det oppstår bihulebetennelse samtidig. Oftest vil betennelsen i bihulene derimot gå tilbake samtidig med forkjølelsen, gjerne uten at du opplever andre symptomer enn vanlige forkjølelsesplager.

Noen ganger vil derimot bihulebetennelsen vedvare og kanskje også forverre seg, samtidig som forkjølelsessymptomene begynner å gå tilbake. I disse tilfellene er gjerne den normale drenasjen av slim og snørr fra bihulene blitt blokkert som følge av betennelsen i slimhinnen under forkjølelsen. Redusert drenasje gjør at trykket i bihulene øker og det oppstår smerter omkring bihulene og hodepine. I tillegg vil stagnasjon av bihulesekret og slim gjøre at virus og bakterier mye lettere kan formere seg inne i bihulen.

De aller fleste bihulebetennelser skyldes infeksjon med virus. En sjelden gang kan betennelsen forårsakes av bakterier. Symptomer som gir mistanke om bakteriell bihulebetennelse er høy feber, sykdomsfølelse, dårlig allmennstiland og at infeksjonen ikke begynner å bli bedre etter en ukes tid. I svært sjeldne tilfeller kan bihulebetennelsen skyldes infeksjon med sopp.

Risikofaktorer for å utvikle bihulebetennelse inkluderer:

 • Allergi. Allergi som høysnue kan i likhet med forkjølelse gi hevelse og økt produksjon av slim fra slimhinnen i bihulen og nesen. Slim og hevelse kan igjen medføre nedsatt drenasje fra bihulene og gi grobunn for bihulebetennelse.
 • Nesepolypper. Nesepolypper er utvekster som vokser på innsiden av nesen og som kan stenge utførselsgangen fra bihulene.
 • Medfødt trange utførselsganger fra bihulene. Noen er født med trangere drenasjeveier fra bihulene til nesen. Dette medfører økt risiko for bihulebetennelse. En ikke uvanlig årsak til nedsatt drenasje er skjevhet i neseseptum (skjev neseskillevegg).
 • Røyking. Røyking irriterer slimhinnene i nesen og bihulene og øker risiko for infeksjon.
 • Redusert immunforsvar. Personer med nedsatt immunforsvar har økt risiko for de fleste typer infeksjoner, også bihulebetennelse.

Symptomer ved bihulebetennelse

Bihulebetennelse oppstår ofte etter øvre luftveisinfeksjon, som for eksempel etter en forkjølelse. Vanligvis er sykdommen forårsaket av virus, og kjenntegnes ved tett og rennende nese, og smerter i ansiktet. Infeksjonen er hyppigst om vinteren.

Symptomer på bihulebetennelse er:

 • tett nese
 • gult eller grønt slim fra nesen
 • smerte og ømhet rundt kinnbena, øynene og i pannen
 • hodepine
 • feber på 38 grader eller mer
 • tannverk
 • redusert luktesans
 • dårlig ånde
 • kjevesmerter

Barn som har bihulebetennelse kan være irritable, puste gjennom munnen, ha problemer med å spise og får gjerne en nasal tale. Hos yngre barn er ikke bihulene ferdig utviklet, de kan derfor få et annet sykdomsforløp enn voksne.

Smertene og trykket i ansiktet som oppstår ved bihulebetennelse er et typisk tegn, og de blir ofte verre dersom man lener seg fremover. Smertene kan være milde om morgenen og bli verre utover dagen. Vanligvis renner det slim fra nesen på samme side som der smerten sitter.

Ved virusinfeksjon går symptomene som oftest over i løpet av et par uker. Dersom bihulebetennelsen er forårsaket av en bakterieinfeksjon er allmenntilstanden ofte redusert og det er vanlig at du får høy feber.

I noen tilfeller kan bihulebetennelsen vare i over 3 måneder, tilstanden blir da regnet som kronisk bihulebetennelse.

Når bør du oppsøke lege? 

Bihulebetennelse går normalt sett over av seg selv etter et par uker. Når symptomene er milde og kortvarige, er det ikke alltid nødvendig å gå til legen.

Du bør derimot oppsøke lege dersom:

 • symptomene er sterke eller forverres
 • symptomene varer i mer enn 7-10 dager
 • du har hyppige bihulebetennelser
 • du har sykdommer som gir deg redusert immunforsvar
(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen?

Legen kan vanligvis stille diagnosen bihulebetennelse ut ifra symptomene dine og ved å undersøke innsiden av nesen din. Typiske symptomer som hodepine, smerter omkring den betente bihulen, slim fra nesen og feber gjør diagnosen svært sannsynlig. Ved undersøkelse vil legen vurdere om bihulene dine er ømme, noe som kan påvises ved å banke eller trykke forsiktig over dem.

For å skille mellom bihulebetennelse forårsaket av virus og bakterier (bakteriell og viral bihulebetennelse), kan det være nyttig for leen å og ta blodprøver som CRP og SR (blodsenkning). Ved infeksjon forårsaket av bakterier vil gjerne senkninegn være høyere enn dersom bihulebetennelsen skyldes virusinfeksjon. Det er derimot ikke alltid mulig å avklare om infeksjonen skyldes bakterier eller virus.

Ved hyppig tilbakevendende bihulebetennelser kan det være aktuelt å gjøre CT av bihulene, både for å se etter tegn til akutt bihulebetennelse og kronisk bihulebetennelse, men også for å se om man kan finne en forklaring på hvorfor nettopp du rammes av tilbakevendende bihulebetennelser. Hos enkelte kan det ha oppstått en tranghet i noen av utførselsgangene fra bihulene, som gjør at de ikke kan tømme seg normalt. Normal drenasje fra bihulene er viktig for at mikroorganismer som bakterier og virus skal følge med slim og snørr ut av bihulene i stedet for å bli værende og starte en infeksjon.

Dersom du opplever alvorlige og tilbakevendende bihulebetennelser, bør du gjerne henvises til eller oppsøke en øre-nese-hals spesialist for videre utredning.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av bihulebetennelse

De fleste som får bihulebetennelse trenger ikke å oppsøke lege, da bihulebetennelse normalt sett er forårsaket av en virusinfeksjon og går over av seg selv innen 1 ukes tid. I slike tilfeller finnes det enkle behandlinger du kan gjøre hjemme for å bedre tilstanden og redusere plagene.

Dersom symptomene er kraftige, vedvarer eller forverres, bør du derimot oppsøke lege for utredning og annen behandling. I noen tilfeller, spesielt dersom CT bilder viser at anatomien i bihulene dine er årsaken til at du får gjentatte infeksjoner, kan det være nødvendig med bihuleoperasjon.

Selvpleie og egenbehandling

Dersom du har milde symptomer som har vart i mindre enn én uke, er det ikke alltid nødvendig å oppsøke lege. I så fall kan du gjennomføre ulike tiltak hjemme for å redusere symptomene:

 • Reseptfrie smertestillende medisiner. Smertestillende som paracetamol eller ibuprofen har god effekt mot både smertene og en eventuell feber som oppstår ved bihulebetennelse.
 • Nesespray. Nesespray som du får kjøpt reseptfritt på apoteket har en avsvellende effekt på slimhinnen i bihulene og nesen. Sprayen kan derfor bedre drenasjen fra bihulene og samtidig gjøre åpne nesen og gjøre det lettere å puste. Det er derimot veldig viktig at du ikke bruker nesespray sammenhengende i mer enn ca. 7 dager, da dette kan føre til skade på slimhinnene i nesen.
 • Varme omslag. Å legge en varm klut i ansiktet over bihulene kan hjelpe på smertene og føre til at slimet fra bihulene lettere kommer ut.
 • Saltvannsblanding. Saltvann renser og åpner nesen, og reduserer rennende slim. For å rense innsiden av nesen kan du bruke hjemmelaget saltvannsløsning eller ulike løsninger som du får kjøpt på apoteket. Dersom du bruker en hjemmelaget løsning er det viktig at du lager en ny løsning hver dag. I motsetning til nesespray, kan saltvannsblanding benyttes sammenhengende over lengre tid.
 • Allergimedisin. Allergimedisiner kan være en effektiv behandling dersom utløsende årsak til bihulebetennelsen er allergi. Vanlige allergimedisiner er antihistaminer som loratadin og ceritizin.
 • Ligg med hodet høyt. Ved å ligge med hodet høyt når du sover, reduserer du hevelsen og trykket i bihulen. Redusert hevelse gir bedret drenasje og øker sjansene for at betennelsen går over.
 • Hvil deg og drikk rikelig med væske. For å styrke immunforsvaret er det viktig at du hviler deg inntil du blir frisk. Inntak av rikelig med væske (vann) er også spesielt viktig når du er syk.

Behandling fra legen

Dersom symptomene er alvorlige eller ikke blir bedre i løpet av 7-10 dager, bør du oppsøke lege. Legen kan skrive ut resept på nesedråper eller spray som inneholder sterioder. Disse reduserer betennelsen og hevelsen i slimhinnene, og kan også brukes over lengre tid enn reseptfri nesespray.

Dersom legen mistenker at bihulebetennelsen kan skyldes en bakterieinfeksjon, vil han eller hun skrive ut resept på antibiotika. Antibiotikakuren varer vanligvis i ca. 1 uke, eventuelt lenger dersom betennelsen er vedvarende. Vanlig behandling er penicillin.

Behandling hos øre nese hals spesialist

Ved langvarig bihulebetennelse og vedvarende plager, kan det være at legen henviser deg til en Øre Nese Hals spesialist.

Øre Nese Hals legen vil snakke med deg og gjøre en undersøkelse av nesen din og bihulene dine for å kartlegge plagene dine nærmere. I mange tilfeller vil legen ønske bildeundersøkelse av bihulene, det vil si CT bihuler, for å se etter potensielle årsaker til bihulebetennelsen.

Dersom du har vedvarende og betydelige plager, kan Øre Nese Hals legen stikke hull på bihulen hvor betennelsen sitter, såkalt bihulepunksjon. Dette gir ofte umiddelbar smerenedsettende effekt siden trykket i bihulen avtar. I tillegg får legen en mulighet til å påvise bakterier, virus eller sopp inne i bihulen som kan ha forårsaket betennelsen.

Legen kan også forsøke å skylle bihulene dine med saltvann. I enkelte tilfeller vil legen legge inn et dren slik at bihulen kan skylles gjentatte ganger. Hensikten med denne behandlingen er å skylle ut slim, bakterier og virus som hoper seg opp i bihulene. Behandlingen vil derfor kunne motvirke infeksjon og dempe betennelse og smerter.

Dersom plagene og eller CT undersøkelsen tilsier at du trenger videre behandling med operasjon, vil Øre Nese Hals legen henvise eller sette deg opp til operasjon.

Bihuleoperasjon

Dersom ingen av de nevnte behandlingene over gir tilstrekkelig effekt, kan det være aktuelt med bihuleoperasjon for å bedre dreneringen av slim fra bihulene.

Operasjonen gjøres av spesialist i Øre Nese Hals medisin. Før legen vurderer operasjon, vil han eller hun gjerne kartlegge bihulene nærmere med CT undersøkelse av bihulen. CT undersøkelsen kan kartlegge og påvise feilstillinger i neseskjelettet slik som skjevhet i neseskilleveggen (neseseptum), eller andre strukturer som kan hemme drenasjen av slim fra bihulene, slik som blant annet nesepolypper.

Den mest benyttede bihuleoperasjonen er såkalt FESS operasjon (Functional Endoscopic Sinus Surgery) hvor kirurgen fjerner blokkerende vev i utførselsgangen av bihulene ved hjelp av et endoskop, det vil si uten å lage snitt i huden din.

En annen mye brukt metode som er nyere på markedet er såkalt ballongdilatasjon hvor utførselsgangene til bihulene utvides ved hjelp av en ballong.

Dersom årsaken til bihuleplagene er nesepolypper, vil legen operere bort nesepolyppene.

(Tjenester / behandlinger)

Komplikasjoner til bihulebetennelse

De aller fleste tilfeller av bihulebetennelse går over av seg selv uten behandling hos lege. Også dersom du trenger behandling hos lege, blir du gjerne kvitt plagene innen 1-2 uker.

I sjeldne tilfeller kan bihulebetennelse medføre komplikasjoner, spesielt gjelder dette bihulebetennelse som skyldes infeksjon med bakterier, og hos personer med nedsatt immunforsvar. Komplikasjoner som en sjelden gang kan ses inkluderer:

 • Hjernehinnebetennelse og hjerneabscess. Dersom infeksjonen sprer seg videre fra bihulene og til hjernen eller hjernehinnene, vil det kunne utvikle seg hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse eller hjerneabscess. Dette er alvorlige og potensielt livstruende tilstander.
 • Betennelse i beinet (osteomyelitt). Dersom infeksjonen sprer seg til beinet omkring bihulene utvikles en infeksjonstilstand som kalles for osteomyelitt.
 • Infeksjon omkring øyet. Dersom infeksjonen sprer seg til vevet omkring øyet utvikles en tilstand som kalles for orbital cellulitt.

Selv om komplikasjonene over er alvorlige, er det verdt å merke seg at de er svært sjeldne. Dersom du har redusert immunforsvar eller andre sykdomer slik som diabetes, er det derimot viktig at du kontakter lege dersom du har bihulebetennelse.

(Litteratur)

Hvordan er langtidsutsiktene ved bihulebetennelse?

De fleste som får bihulebetennelse blir friske av seg selv, og opplever god effekt med smertestillende medisiner og en kort kur med nesespray. Også dersom bihulebetennelsen er forårsaket av bakterier, blir du ofte frisk selv uten behandling med antibiotika. Antibiotikabehandling kan derimot forkorte sykdomsforløpet.

Dersom du er plaget med tilbakevenende bihulebetennelser, kan du ha nytte av å bruke nesespray og sove med hodet høyt når du er forkjølet, for å forebygge en eventuell ny betennelse.

Det er viktig at de som er plaget med alvorlig og vedvarende bihulebetennelse får behandling, da infeksjonen kan føre varig skade av slimhinnene i nesen.

Hva er bihulene?

Bihulene er hule, luftfyllte områder i ansiktsskjelettet. Innsiden av bihulene er kledd med samme type slimhinne (overflate) som innsiden av nesen. Slimhinnen avgir slim som dreneres fra bihulene og til nesen.

Mennesker har vanligvis fire par med bihuler:

 • Frontalsinus. Pannebihulene befinner seg i pannen.
 • Maxillarsinus. Kjevebihulene befinner seg bak kinnene.
 • Ethmoidalsinus. Ethmoidalsinus ligger mellom og bak øynene.
 • Sphenoidalsinus. Spenoidalsinus ligger dypere, bak ethmoidalsinus.

Bihulene har trolig flere funksjoner, inkludert:

 • Varme og fukte luften vi puster inn
 • Øke kraften i stemmen når vi snakker
 • Isolasjon for omgivende organer som nerver og øyne
 • Fungere som buffer ved ansiktsskade
ANNONSE