ANNONSE

Polypper i nesen

Polypper i nesen er godartede utvekster eller hevelser i slimhinnen inne i nesen eller i bihulene.

Nesepolypper som gir symptomer som nesetetthet eller bihulebetennelser, bør behandles med nesespray eller operasjon.

Polypper i nesen
Illustrasjon: Polypper i nesen
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er polypper i nesen?

Polypper i nesen er utvekster eller hevelser som danner seg i slimhinnen på innsiden av nesen eller inne i bihulene. I motsetning til polypper i tykktarmen og i urinblæren, er nesepolypper en helt godartet tilstand, det vil si at de ikke kan utvikle seg til kreft.

Polyppene er typisk dråpeformede og gråbleke på farge. Dersom de er svært store, får de gjerne en mer avrundet kuleform. De som utvikler tilstanden har ofte flere nesepolypper, gjerne på begge sider i nesen og i bihulene. Tilstanden er sjelden hos barn.

Få eller små polypper gir gjerne ingen symptomer, men dersom polyppene øker i størrelse eller antall, kan de medføre plager som nesetetthet, nedsatt luktesans, neseblødning og tilbakevendende bihulebetennelser.

Diagnosen stilles gjerne hos øre nese hals spesialist, (ØNH lege). Grunnpilaren i behandling av nesepolypper er steroidespray. I noen tilfeller er det nødvendig med operasjon hvor kirurgen fjerner polyppene via et inngrep gjennom neseborene.

(Litteratur)

Årsaker til polypper i nesen

Utløsende årsak til nesepolypper er i de fleste tilfeller en betennelsestilstand i den indre overflaten (slimhinnen) i nesen og i bihulene. Legene vet derimot ikke helt sikkert hvorfor noen utvikler slik kronisk betennelse, eller hvorfor noen utvikler nesepolypper som følge av betennelsen mens andre ikke gjør det.

Nesepolypper kan oppstå i alle aldre, men er aller vanligst hos unge og middelaldrende voksne. De fleste som utvikler tilstanden har flere polypper på begge sider i nesen og/eller i bihulene.

Risikofaktorer for å utvikle polypper i nesen inkluderer:

 • Allergi. Allergi i de øvre luftveiene vil kunne medføre en kronisk betennelsestilstand i slimhinnen i nesen og bihulene, som øker risiko for utvikling av polypper.
 • Astma. Astma er en sykdom med irritasjon og betennelse i de øvre luftveiene.
 • Bihulebetennelse. Kronisk bihulebetennelse gir en vedvarende irritasjon i slimhinnen som stimulerer dannelse av polypper.
 • Cystisk fibrose. Cystisk fibrose er en sykdom hvor kjertlene i kroppen produserer et unormalt tykt sekret.

Hvilke symptomer gir nesepolypper?

Ikke alle nesepolypper gir symptomer eller plager, men dersom polyppene er store nok eller mange nok, kan de gi opphav til symptomer plager som:

 • Nesetetthet. Polyppene kan blokkere luftpassasjen gjennom nesen og gjøre det vanskelig å puste med nesen. Noen opplever derfor at de må man puste med munnen for å få nok luft.
 • Rennende nese. Kronisk rennende nese er et typisk symptom på nesepolypper
 • Nedsatt luktesans. Enkelte opplever nedsatt luktesans dersom polyppene blokkerer luftpassasjen i nesen.
 • Snorking. Polypper som blokkerer luftpassasjen kan medføre snorking eller søvnapne om natten.
 • Bihulebetennelse. Dersom polyppene i nesen tetter igjen utførselsgangen til en av bihulene, vil det kunne oppstå betennelse og infeksjon i bihulene. Nesepolypper kan derfor være årsak til både akutt bihulebetennelse og kronisk bihulebetennelse.
 • Neseblod. Enkelte ganger kan det oppstå mindre neseblødninger fra polyppene.

Når bør du oppsøke lege?

Nesepolypper er en godartet tilstand som ikke kan gi opphav til kreft. Dersom du har vedvarende plager som nesetetthet, nedsatt luktesans, snorking eller søvnapne, bør du likevel kontakte lege for nærmere utredning, og for eventuell behandling.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen?

Legen vil gjennom samtale og enkel undersøkelse av nesen og svelget ofte kunne fatte mistanke om tilstanden. Ved undersøkelse kan legen i mange tilfeller påvise polyppene som gråbleke dråpeformede oppfyllinger på innsiden av nesen. Ved tvil om diagnosen, eller ved manglende effekt av behandling, vil du med fordel kunne undersøkes og behandles hos spesialist i øre nese hals medisin (ØNH-spesialist).

ØNH-spesialisten kan gjerne påvise nesepolyppene på innsiden av nesehulen ved hjelp av et endoskop (et fiberoptisk rør med kamera i den ene enden). Ved mistanke om polypper i bihulene vil du gjerne henvises til CT av bihulene for nærmere kartlegging. CT undersøkelsen kan påvise polyppene i nesen, samt komplikasjoner som kronisk bihulebetennelse.

(Tjenester / behandlinger)

Komplikasjoner til nesepolypper

Selv om nesepolypper er helt godartede utvekster, kan de utløse andre sykdommer dersom de ikke behandles. Dette skyldes at polyppene kan blokkere normal luftgjennomstrømming i nesen og normal drenasje av snørr fra bihulene. De viktigste komplikasjonene som kan oppstå som følge av polypper i nesen er:

 • Søvnapne. Søvnapne er en sykdom hvor det oppstår hyppige og langvarige pustestopp om natten. Tilstanden medfører nedsatt søvnkvalitet og kan øke risikoen for diabetes og hjerte og karsykdom.
 • Bihulebetennelse. Dersom polyppene blokkerer drenasjen fra bihulene, øker risikoen for bihulebetennelse.
 • Astma. Kronisk betennelse og irritasjon i de øvre luftveiene kan forverre symptomene ved astma.
(Litteratur)

Behandling av polypper i nesen

Nesepolypper er ingen farlig tilstand, men kan hos enkelte medføre plager som nesetetthet, snorking og nedsatt luktesans. Polypper som gir plager bør derfor behandles.

De viktigste behandlingen mot nesepolypper er betennelsesdempende medisiner og operasjon. I tillegg er egenbehandling og behandling av utløsende årsaker viktig.

Steroider i nesespray og nesedråper

Nesespray eller nesedråper med steroider kan være en effektiv behandling mot polypper i nesen, siden steroidene reduserer betennelsen i nesen, og gjør at polyppene krymper. I noen tilfeller tilbakedannes polyppene fullstendig ved hjelp av steroidebehandlingen.

I utvlagte tilfeller kan steroider i nesedråper være mer egnet i startfasen, siden nesedråpene gjerne har kraftigere effekt. Risikoen for bivirkninger er derimot også noe større med nesedråpene. Vanlige bivirkninger av steroidbehandlingen er sår hals, neseblødninger og irritasjon i nesen.

Som nevnt over kan polypper i nesen ha en tendens til å komme tilbake etter tidligere behandling, ofte anbefaler man derfor kontinuerlig behandling selv etter at symptomene har gitt seg. Slik reduserer du risikoen for at nye polypper dannes og vokser seg så store at de gir deg plager.

Steroider i tablettform

Steroider i tablettform er enda mer effektive enn steroider i nesespray og nesedråper, og kan derfor være aktuelt ved manglende effekt av annen behandling. Eventuelt kan man kombinere tablettbehandling med nesespray.

Steroider i tablettform gir derimot risiko for enkelte uheldige bivirkninger og må bare brukes få dager, gjerne bare 5-10 dager. Bivirkningene av tablettene inkluderer blant annet benskjørhet, diabetes, høyt blodtrykk og vektøkning, men disse bivirkningene ses bare ved langvarig bruk.

Operasjon av polypper i nesen

Dersom annen behandling ikke fører frem, vil kirurgisk behandling kunne være nødvendig. Operasjon av nesepolypper er et relativt lite inngrep som gjøres poliklinisk, det vil si at du kan reise hjem samme dag.

Selve operasjonen gjøres endoskopisk, med samme utstyret som ØNH-spesialisten undersøker nesen, det vil si ved hjelp av et tynt fiberoptisk rør med et kamera i den ene enden. Ved behandling vil legen benytte små instrumenter som føres inn i nesehulen gjennom endoskopet. Siden kirurgen oprerer gjennom neseborene, etterlater inngrepet ingen synlige arr.

Operasjonen gjøres gjerne i narkose, det vil si at du sover under inngrepet. Det er vanlig at du observeres et par timer etter behandlingen før du kan reise hjem.

Bivirkninger etter operasjonen inkluderer:

 • skorpedannelse på innsiden av nesen de første ukene
 • neseblødning
 • infeksjon
 • bivirkninger av narkosen

Effekten av operasjonene er oftest god, men som ved annen behandling av nesepolypper viser det seg at risikoen for tilbakevendende polypper er relativt høy. Man vil derfor generelt anbefale forebyggende behandling med steroidespray også etter operasjonen.

Egenbehandling og behandling av utløsende årsaker

I tillegg til behandling som fjerner polyppene, bør man forsøke å behandle eller fjerne utløsende årsak som allergiske tilstander og kronisk bihulebetennelse. Dersom luftfuktigheten hjemme er lav, bør du også vurdere installasjon av luftfukter, siden tørr luft kan irritere luftveiene. Hensikten er å redusere risikoen for at polyppene skal komme tilbake etter endt behandling.

ANNONSE