ANNONSE

Kronisk bihulebetennelse

Kronisk bihulebetennelse er en betennelsestilstand i bihulene som vedvarer lengre enn 3 måneder.

Typiske symptomer er smerter i ansiktet, tykt snørr fra nesen eller i svelget, nedsatt luktesans og økt sykdomsfølelse.

Kronisk bihulebetennelse
Illustrasjon: Kronisk bihulebetennelse
Sist oppdatert: 25. Apr. 2018
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er kronisk bihulebetennelse?

Kronisk bihulebetennelse er en tilstand hvor det er oppstått en betennelse i bihulene som ikke går tilbake innen tre måneder, til tross for behandling.

Bihulebetennelse oppstår vanligvis i forløpet av en forkjølelse eller halsbetennelse. Betennelsen på innsiden av bihulene og nesen (slimhinnen) som oppstår i forbindelse med forkjølelsen, medfører hevelse og dårligere avløp av væske og slim fra bihulene. Dette resulterer i opphoping av slim i bihulene, og øker samtidig mulighetene for oppblomstring av virus eller bakterier inne i de blokkerte bihulene.

Bihulebetennelse går vanligvis tilbake av seg selv innen en periode på 1-2 uker. I noen tilfeller, spesielt dersom det finnes andre årsaker til nedsatt drenasje, som skjev neseskillevegg eller nesepolypper, kan det være at betennelsen ikke går tilbake. Dersom den vedvarer over tre måneder, kalles den for kronisk bihulebetennelse.

Typiske symptomer er smerter i ansiktsregionen, tett nese, sykdomsfølelse og tap av luktesans. Behandlingen er mye lik som ved akutt bihulebetennelse; egenbehandling, antibiotika og operasjon.

Årsaker til kronisk bihulebetennelse

Akutt bihulebetennelse går oftest over av seg selv, med eller uten behandling, innen en periode på 1-2 uker. Dersom betennelsen skyldes infeksjon med bakterier, kan det være nødvendig med antibiotikabehandling for å bli frisk.

Hos enkelte vil derimot bihulebetennelsen ikke gå tilbake, til tross for både egenbehandling og behandling hos legen. Ved såkalt kronisk bihulebetennelse finnes det vanligvis bakenforliggende årsaker som bidrar til å hindre at betennelsen går over.

Vanlige årsaker til kronsik bihulebetennelse er:

 • Nesepolypper. Polypper i nesen kan blokkere utførselsgangen fra bihulene til nesen, og slik øke risikoen for infeksjon i bihulene.
 • Skjev neseskillevegg. Skjevhet i neseskilleveggen, også kalt septumdeviasjon, er en vanlig årsak til nedsatt drenasje fra bihulene og medfølgende kronisk bihulebetennelse.
 • Allergi. Allergitilstander slik som høysnue medfører hevelse og økt væskedannelse i slimhinnen i bihuler og nese. På samme måte som i forbindelse med en forkjølelse, vil denne hevelsen kunne blokkere drenasjen fra bihulene.
 • Andre sykdommer. Andre sykdommer slik som HIV, halsbrann og cystisk fibrose kan øke risikoen for kronisk bihulebetennelse.
 • Tilbakevendende luftveisinfeksjoner. Stadig tilbakevendende øvre luftveisinfeksjoner gir hevelse i slimhinnen i bihulene som kan gi en vedvarende blokkering av bihuledrenasjen.
 • Røyking. Røyking irriterer slimhinnene i luftveiene og øker risikoen for kronisk betennelse.
(Litteratur)

Symptomer ved kronisk bihulebetennelse

Symptomene ved kronisk bihulebetennelse er mye likt symptomene ved akutt bihulebetennelse, bare at de vedvarer lengre.

De aller vanligste symptomene er:

 • Tykt snørr og slim fra nesen eller bak i halsen
 • Tetthet i nesen som gjør det vanskelig å puste
 • Smerter og ømhet omkring øynene, kinnene, nesen eller pannen
 • Redusert smak og luktesans

Andre vanlige symptomer ved kronisk bihulebetennelse inkluderer:

 • Smerter i ørene, overkjeven og tennene
 • Hoste
 • Sår hals
 • Dårlig ånde
 • Sykdomsfølelse og nedsatt allmenntilstand

I motsetning til ved akutt bihulebetennelse, er feber mye mindre vanlig ved kronisk bihulebetennelse.

Når bør du oppsøke lege?

Dersom du har vedvarende plager fra bihulene som ikke går over etter 1-2 uker, bør du kontakte lege for nærmere utredning og behandling. Det samme gjelder dersom du har stadig tilbakevendende episoder med bihulebetennelse.

Dersom du har akutt bihulebetennelse, bør du kontakte lege raskt hvis du:

 • Har kraftige eller økte plager
 • Får hevelse eller rødhet omkring øynene
 • Opplever kraftig hodepine
 • Opplever dobbeltsyn eller andre synsendringer
 • Får stivhet i nakken
(Tjenester / behandlinger)

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles på bakgrunn av samtale og vanlig undersøkelse med lege. Typiske symptomer som produksjon av tykt snørr fra nesen, nedsatt luktesans og ømhet og smerter i ansiktet gjør diagnosen svært sannsynlig.

Dersom du har kroniske og vedvarende plager, er det derimot ikke uvanlig at allmennlegen vil henvise deg videre til spesialist (Øre Nese Hals lege). Spesialisten vil undersøke innsiden av nesen din. I noen tilfeller kan det væe aktuelt å stikke hull på bihulene for å skylle ut bakterier og snørr, og samtidig ta prøve av bihuleinnholdet for å finne ut hvilken bakterie eller virus som forårsaker infeksjonen.

Ved kronisk bihulebetennelse vil legen ofte ønske å ta CT av bihulene dine. CT undersøkelsen kan påvise tegn til kronisk bihulebetennelse. Like viktig er det at CT undersøkelsen kan påvise eventuelt bakenforliggende årsaker til betennelsen, slik som skjev neseskillevegg og nesepolypper.

Ved mistanke om allergi, vil legen gjerne allergiteste deg.

(Tjenester / behandlinger)

Behandling av kronisk bihulebetennelse

Målet med behandlingen av kronisk bihulebetennelse er å:

 • Redusere betennelsen i bihulene
 • Sørge for at drenasjeveien fra bihulene til nesen er åpen
 • Fjerne eventuelle bakenforliggende årsaker
 • Redusere risikoen for tilbakevendende betennelser

De viktigste behandlingsmetodene ved kronisk bihulebetennelse inkluderer:

 • Skylling med saltvann. Regelmessig skylling av bihulene med saltvannsløsning kan bedre drenasjen fra bihulene og skylle ut overskudd av slim og eventuelle virus eller bakterier. Behandlingen er trygg og uten bivirkninger og kan derfor benyttes regelmessig.
 • Nesespray med kortison. Kortison har en kraftig betennelsesdempende effekt. Kortisonbehandlingen demper derfor hevelse og betennelse i slimhinnene i bihulene og bedrer slik drenasjen. Nesespray med kortison er en av de aller viktigste behandlingsmetodene ved kronisk bihulebetennelse.
 • Antibiotika. Antibiotikabehandling av kronisk bihulebetennelse er først og fremst nødvendig dersom man mistenker at betennelsen skyldes infeksjon med bakteirer. Vanligvis vil antibiotikakuren være kortvarig (1-3 uker).
 • Slimhinnesvellende nesespray. Slimhinneavsvellende nesespray reduserer hevelsen i bihuleslimhinnen og kan slik bedre både drenasjen fra bihulen, og samtidig gjøre det lettere å puste gjennom nesen. Ulempen med slik nesespray er at den bare kan benyttes i kortere perioder om gangen, det vil si maksimalt inntil 7-10 dager. Dersom du benytter nesesprayen lengre, risikerer du at det utvikler seg en betennelsesreaksjon og skade på slimhinnen.
 • Allergivaksine og annen allergibehandling. Dersom bihulebetennelsen helt eller delvis skyldes allergi som høysnue, er optimal allergibehandling viktig. I noen tilfeller kan det være nødvendig med allergivakinasjon for å bli kvitt allergien.
 • Bihuleoperasjon. Dersom du har vedvarende plager, og dersom undersøkelse hos spesialsit eller CT undersøkelse viser at det er anatomiske forhold i bihulene som er årsaken til betennelsen, kan det være nødvendig med bihuleoperasjon. Typiske tilstandre som behandles er skjev neseskillevegg og nesepolypper.

Langtidsutsikter ved kronisk bihulebetennelse

Kronisk bihulebetennelse vil i enkelte tilfeller ikke kunne kureres, men med korrekt behandling vil du kunne redusere plagene dine betydelig.

ANNONSE