ANNONSE

Utstående ører

Utstående ører er ikke farlig, men kan oppleves som kosmetisk skjemmende. Operasjon av utstående ører er derfor en av de vanligste kosmetiske inngrepene både på barn og voksne.

Utstående ører
Illustrasjon: Utstående ører
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Utstående ører»

Hva skyldes utstående ører?

Det finnes ingen eksakt definisjon på hvor mye øret skal stå ut for at man kaller det utstående. En mye brukt definisjon for et utstående øre er at øret ligger minst 2 cm ut eller vinkler minst 25 grader ut fra hodet. Til syvende og sist er derimot avgjørelsen av om øret stikker ut en subjektiv vurdering.

Enkelte mener at utstående ører (auris alata) skyldes en feilutvikling i forbindelse med fosterutviklingen, mens andre mener at tilstanden er en normalvariant. Den eksakte årsaken til hvorfor noen har mer utstående ører enn andre er altså ikke godt klarlagt.

Strukturelt finnes det to hovedårsaker til at øret får en mer utstående vinkel ut fra hodet enn normalt:

 • Øreskålen (concha) er for stor. Stor øreskål gjør at spesielt den midtre delen av øret stikker ut.
 • Svak eller underutviklet antihelix fold (en fold i øvre del av øret) bidrar til at spesielt den øvre delen av øret stikker ut.

Ofte kan øret stikke ut som en kombinasjon av begge årsakene over.

Hvorfor behandle utstående ører?

Utstående ører er ingen sykdom og de fleste med utstående ører har helt normal hørsel. Ørene er derimot mer eller mindre kontinuerlig synlige for omverdenen, med mindre man dekker dem til med håret sitt eller hodeplagg. Dersom man er misfornøyd med ørets form eller fasong, eller opplever at ørene stikker ut fra hodet, kan derfor situasjonen oppleves som plagsom. Hos barn kan dessuten utstående ører resultere i mobbing, og i verste fall at barnet isolerer seg fra sosiale situasjoner.

Behandling av utstående ører med plastisk kirurgi er derfor et vanlig kosmetisk inngrep både hos voksne og hos barn. Hos barn er operasjon av utstående ører det aller vanligste kosmetiske inngrepet.

(Tjenester / behandlinger)

Før operasjonen

Før operasjonen er det viktig å ha en god dialog med plastikkirurgen som eventuelt skal operere deg. Kirurgen vil gjerne vite hvilke ønsker og forventinger du har. Ved å undersøke ørene dine vil kirurgen kunne avklare hvilke resultat du kan forvente å oppnå gjennom operasjon, hvilket inngrep han eller hun benytter og hvordan forløpet etter operasjonen vil bli.

Man ønsker vanligvis å utsette operasjon av barn til de er eldre enn 5 år, slik at ørene er fullt utviklet. Typisk kan det være lurt å gjennomføre operasjonen rett før barnet begynner på skolen, eller i overgangen til sommerferien dersom barnet allerede har begynt på skolen. Slik unngår man oppmerksomhet rundt inngrepet.

(Tjenester / behandlinger)

Operasjon av utstående ører

Operasjon av utstående ører er et lite inngrep. Både hos voksne og barn foretas operasjonen vanligvis i narkose, men voksne kan opereres i lokalbedøvelse dersom dette er ønskelig. Selve inngrepet tar vanligvis inntil 1 time.

Hvilke teknikk som benyttes er avhengig av årsaken til at ørene står ut.

 • Dersom de utstående ørene først og fremst skyldes en svak utviklining av bruskfolden (antihelix), gjøres inngrepet fra ørets bakside. Kirurgen fjerner da vev fra baksiden av ørene og gjenskaper en naturlig bruskfold. Dette er den vanligste operasjonsmetoden for utstående ører.
 • Dersom tilstanden skyldes at øreskålen (concha) er for stor, vil kirurgen redusere størrelsen på øreskålen ved å fjerne en båtformet hud og bruskbit.

I noen tilfeller benyttes en kombinasjon av de to metodene for å oppnå ønsket effekt.

Det er vanlig at du kan reise hjem allerede ca. 1 time etter operasjonen, når bedøvelsen er gått ut av kroppen.

(Tjenester / behandlinger)

Etter operasjon for utstående ører

For at operasjonsresultatet skal bli best mulig, og får å redusere risikoen for komplikasjoner, er det viktig at du følger rådene fra kirurgen som har operert deg. Under finner du informasjon om et vanlig forløp etter operasjon for utstående ører.

 • Mot slutten av inngrepet er det vanlig at kirurgen har pakket øret ditt inn i bandasje. Bandasjen beskytter øret mot infeksjon, hindrer unødig hevelse og holder øret på plass inn mot hodet. Det er vanlig at bandasjen skal ligge på i inntil 1 uke før den fjernes.
 • Det er vanlig å oppleve lett ømhet eller smerter i øret de første 1-2 dagene etter inngrepet. Vanligvis kan disse plagene behandles helt fint med lette smertestillende medisiner.
 • Etter ca. 5-10 dager er det vanlig at stingene fjernes og eventuell gjenværende bandasjer tas bort.
 • Etter 1-2 uker er det vanlig at barnet kan komme tilbake på skolen. Øret er vanligvis fremdeles litt blålig misfarget etter 1 uke, men dette forsvinner gjerne helt innen 2 uker etter operasjonen.
 • Etter 8 uker kan man vanligvis gjennoppta svømming.
 • Etter 12 uker er det normalt at man kan gjennoppta kontaktidrett.
(Tjenester / behandlinger)

Komplikasjoner til operasjonen

Operasjon av utstående ører anses som et trygt kosmetisk inngrep med lav risiko for alvorlige komplikasjoner. Ingen inngrep er derimot helt uten risiko. De vanligste komplikasjonene ved denne operasjonen inkluderer:

 • Stive ører. Ørene kan være litt stive etter operasjonen, i noen tilfeller kan det ta flere måneder før de blir normalt bøyelige igjen.
 • Sideforskjell. Kirurgen vil gjøre det han eller hun kan for at ørene skal bli symmetriske. I noen tilfeller kan det likevel forekomme at det oppstår en viss sideforskjell eller asymmetri etter operasjonen.
 • Manglende behandlingseffekt. I noen tilfeller kan det være at ørene fremdeles oppleves som utstående etter operasjonen, men dette er uvanlig.

I tillegg til komplikasjonene over, innebærer ethvert inngrep en viss risiko for infeksjon, blødning, allergisk reaksjon på bedøvelsen og blodpropp.

ANNONSE