ANNONSE

Sjømannsattest

Sjømannsattest er en obligatorisk helseattest dersom du skal jobbe på norsk skip eller flyttbare innretninger.

Hensikten med å påkreve helseattest for sjømenn er å unngå at man av helsemessige årsaker skal kunne utgjøre en risiko for egen eller andres helse og for selve driften.

Helseattesten må utstedes av sjømannslege.

Sjømannsattest
Illustrasjon: Sjømannsattest
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Sjømannsattest»

Hvem må ha sjømannsattest?

Alle som jobber på norske skip og såkalte flyttbare innretninger (med enkelte unntak som blant annet dersom du bare jobber på skipet i perioder da det ligger til kai), må ha godkjent helseattest fra sjømannslege, også kalt for sjømannsattest.

Sjømannsattesten dokumenterer at du har god helse som gjør deg egnet til å jobbe på skip. Helseattesten er gyldig i 2 år (med unntak av for personer under 18 år, hvor attesten er gyldig i 1 år).

(Tjenester / behandlinger)

Hvorfor må du ha sjømannsattest?

Hensikten med å gjennomgå helseundersøkelse hos sjømannslege er at man skal være sikker på at du har tilstrekkelig god helse til arbeid på norske skip og flyttbare innretninger. Slik kan man sikre seg mot at du utgjør en risiko for egen helse, andres helse eller for driften på skipet.

(Tjenester / behandlinger)

Hva undersøker legen før utsteding av sjømannsattest?

Sjømannslegen vil foreta en generell helseundersøkelse av deg for å sikre at du ikke har sykdommer eller tilstander som kan medføre en risiko når du jobber på norske skip eller flyttbare innretninger.

Spesielt vil sjømannslegen fokusere på følgende elementer:

  • Syn. Tilstrekkelig god syn er viktig for at du ikke skal utgjøre en sikkerhetsrisiko til sjøs. Legen vil vurdere skarpsynet, fargesynet og synsfeltet. Dersom du har vært til optiker de siste 6 månedene bør du ta med resultatet av synstesten.
  • Hørsel. Det er viktig at du har tilstrekkelig god hørsel, slik at du kan oppfatte og reagere på varsler og faresignaler. Legen vil derfor utføre en hørselstest som en del av helseattesten.
  • Førlighet. Normal førlighet, inkludert balanse, kraft og koordinasjon, er en forutsetning for å unngå ulykker.
  • Hjerte og karsykdom. Legen vil vurdere om du har risiko for hjerte og karsykdom som kan føre til plutselig besvimelse.
  • Lungefunksjon. Legen vil vurdere lungefunksjonen din. Spesielt vil han eller hun be deg utføre en lungetest som kalles for spirometri.
  • Undersøke magen og lysker. Magen vil undersøkes med vanlig klinisk undersøkelse. I tillegg vil legen se om du har brokk i lysken.
  • Urinprøve. Urinprøve tas som en del av helseundersøkelsen.
  • Vurdere medisinbruken din. Sjømannslegen vil vurdere om medisinbruken din kan utgjøre en risiko.

I noen tilfeller vil legen foreta tilleggsundersøkelser

Hva må du huske før helseattesten hos sjømannslege?

Det er viktig at du tar med gyldig identifikasjon som pass eller førerkort når du skal til sjømannslegen. Det kan også være en fordel om du har med siste utstedte helseattest eller relevante papirer fra andre leger eller i fra arbeidsgiver.

ANNONSE