ANNONSE

Flygerattest

Alle personer som skal utføre tjeneste ombord i luftfartøy i Norge skal på forhånd ha gjennomgått legeundersøkelse for å få en helseattest.

Hvilke type helseattest som er påkrevd avhenger av hvilke type flysertifikat man har. Det skilles mellom flygere med privatflysertifikat, flygere med flyserifikat for lette småfly og flygere med flybevis for seilfly, friballong og mikrofly.

Flygerattest
Illustrasjon: Flygerattest
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Flygerattest»

Helseattest for flygere

Hvilken helseattest eller flygeattest som er nødvendig, er avhengig av hvilket type fly du søker utsteding av attest for

Flygere med privatflysertifikat (PPL = Private Pilot License) trenger helseattest / flygerattest fra godkjent flylege

PPL gjelder flygning av større flyfartøy, det vil si startvekt over 2 000 kg og fly med flere enn fire personer ombord. For l utstedning av flygerattest / helseerklæring ved PPL skal man undersøkes av godkjent flylege.

Oversikt over godkjente flyleger.

Flygere med flysertifikat for lette småfly (LAPL = Light Aircraft Pilot License) trenger helseattest / flygerattest fra flylege eller fastlege

LAPL gjelder luftfartøy under 2 000 kg og maksimalt inntil fire personer ombord. Ved utsteding av flygerattest ved LAPL kan man velge om man ønsker å bli undesøkt av flylege eller egen fastlege.

Flygere med flygebevis utstedt av Norges Luftsportforbund (NLF) for seilfly, friballong og mikrofly kan undersøkes av allmennlege

Se link til Norges Luftsportsforbunds sine sider her for nærmere informasjon om hva som vektlegges ved de ulike helseundersøkelsene vennligst se Norges Luftsportsforbunds sider.

ANNONSE