ANNONSE

Helseattest

Helseattest er en skriftlig attest fra lege om din helsetilstand.

Legen er forpliktet til å lage en nøyaktig og objektiv rapport om din helsetilstand. Hvilke aspekter ved din helse som vektlegges avhenger av formålet med helseattesten.

Helseattest
Illustrasjon: Helseattest
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Helseattest»

Hva vurderer legen ved utsteding av helseattest?

Hvilke aspekter ved din helse legen vurderer når han eller hun skal utstede helseattest avhenger av formålet med helseattesten. Viktige fokusområder for legen vil gjerne være være:

De fleste helseattester kan du få hos din fastlege eller hos privat allmennlege

De fleste helseattester kan du få hos din fastlege eller hos privat allmennlege, mens enkelte helseattester krever at du går til leger med spesiell kompetanse innen et spesifikt fagfelt. Eksempler på dette er godkjent flylege eller godkjent sjømannslege.

For helseattest - se også konsultasjon hos allmennlege!

ANNONSE