ANNONSE

Helseattest røykdykker

Helseattest for røykdykker kreves dersom du skal jobbe med røykdykking og kjemikaliedykking.

Hensikten med helseattest for røykdykkere er å unngå unødvendig risiko tilknyttet røykdykking som følge av sykdom eller tilstand hos røykdykkeren.

Helseattest røykdykker
Illustrasjon: Helseattest røykdykker
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Helseattest røykdykker»

Se også her for helseattest

Hvem kan utstede helseattest for røykdykker (røykdykkerattest)?

Helseattest for røykdykkere (røykdykkerattest) kan utstedes hos allmennlege

Arbeid med røykdykking innebærer at man jobber i farlige omgivelser som man selvstendig må kunne komme seg ut av. Man bærer dessuten til dels tungutrustning noe som stiller krav til god fysisk og psykisk helse. Helseattest for røykdykker kan utstedes av din fastlege eller annen privat allmennlege. I mange tilfeller kan du få helseattest hos bedriftens bedriftslege da han eller hun gjerne kjenner de spesifikke arbeidsforholdene på denne bedriften.

(Tjenester / behandlinger)

Hva vurderer legen ved utsteding av helseattest for røykdykkere?

Røykdykking er krevende for fysisk og mental helse og krever derfor grundig helsevurdering / røykdykkerattest

Røykdykking og kjemikaliedykking kan være mentalt krevende og stiller samtidig krav til god fysisk helse. Viktige deler av helseundersøkelsen inkluderer

 • Blodtrykk
 • Høyde og vekt
 • Lungefunksjonstest
 • Kondisjonstest
 • Vurdering av risiko for hjerte og karsykdom
 • Måle kolesterolverdien
 • Psykisk helse
 • Vurdere rusmissbruk
 • Hørsel
 • Ballanse
 • Syn
 • Varmeintoleranse
ANNONSE