ANNONSE

Legeerklæring politihøyskolen

For opptak til politihøyskolen i Norge kreves vedlagt legeerklæring eller helseattest.

Legeerklæringen som kreves for opptak til politihøyskolen kan gjøres av din fastlege eller annen allmennlege. Legeerklæringen må ikke være eldre enn 6 måneder.

Legeerklæring politihøyskolen
Illustrasjon: Legeerklæring politihøyskolen
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Legeerklæring politihøyskolen»

For helseattest kan du også se her!

Hvorfor helseattest for politihøyskolen?

Om du ønsker å melde deg til opptak på politihøyskolen i Norge kreves det at du legger ved en legeerklæring utstedt av din fastlege eller annen allmennlege som har godkjent autorisasjon for praksis i Norge. I tillegg til denne legeerklæringen kreves det at du leverer resultatet av tester på lungefunksjon og hørseltest kalt spirometri og audiometri.

(Tjenester / behandlinger)

Hva vurderer legen ved helseattest for politihøyskolen?

Legeerklæring for opptak til politihøyskolen har fokus på syn, hørsel, psykisk helse og kroniske sykdommer

Legen vil gjennomføre en generell helseundersøkelse av deg hvor han eller hun blant annet undersøker:

 • Høyde og vekt
 • Ører
 • Rygg
 • Hjerte
 • Lunger
 • Mage
 • Blodtrykk
 • Puls
 • Urinprøve
 • Blodprøve inkludert blodsukker
 • Synsstyrke
 • Fargesyn

I tillegg kreves det at du får gjennomført undersøkelse av lungefunksjonen (spirometri) og hørselen (audiometri).

Hvilke sykdommer kan gjøre en uegnet til opptak ved politihøyskolen?

Det stilles strenge krav til god helse for opptak i politihøyskolen og enkelte sykdommer og tilstander er ikke forenlig med godkjent helseundersøkelse. Noen av disse tilstandene er

 • Diabetes type 1
 • Fargebilnd
 • Asthma som krever regelmessig medisinbruk
 • Alvorlige allergier
 • Kroniske sykdommer i mage og tarmsystemet (Crohns sykdom)
 • Alvorlig psykisk sykdom
ANNONSE