ANNONSE

Offshoreattest

Alle som skal jobbe offshore må ha godkjent helseattest eller legeerklæring fra godkjent petroleumslege.

Offshoreattesten må i tillegg fornyes hvert andre år. Helseattesten for deg som skal jobbe offshore skal dokumentere at du er i normalt god form og at du ikke har sykdommer som gir økt risiko ved arbeid offshore.

Offshoreattest
Illustrasjon: Offshoreattest
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Offshoreattest»

Hvorfor offshoreattest?

Offshoreattest forsikrer at du trygt kan jobbe offshore og kan tolerere en eventuell evakuering.

Petroleumslegen vil vurdere din fysiske og psykiske helse med spesielt fokus på helsetilstander som vil kunne utgjøre en risko ved arbeid offshore. Spesielt vektlegges da at du må være i stand til å mestre oppholdet på arbeidsplassen og kunne tåle en evakueringssituasjon. Andre viktige krav er at du må være i stand til å registrere en eventuell varsling og at bortfall av eventuell medisinering ikke medfører alvorlig risiko for din egen eller andres helse og sikkerhet.

Petroleumslegen vil vektlegge vurdering av følgende funksjoner og momenter

  • Tilstrekkelig godt syn, også uten bruk av briller og linser
  • Du må ha tilstrekkelig hørsel til å oppfatte advarsler
  • Vurdering av hjerte og karsykdom
  • Lungefunksjon og lungesykdommer som KOLS
  • Du må ikke ha sykelig overvekt som utgjør en risiko ved eventuell evakueringssituasjon
(Tjenester / behandlinger)

Hvem må ha offshoreattest?

Alle som jobber offshore må ha godkjent helseattest som viser at de har tilstrekkelig god helse. Offshoreattesten må fornyes hvert 2. år.

Helseattest for å jobbe offshore utstedes kun av petroleumslege

Fra 2014 er det ikke lengre godkjent med helseattest utstedt fra sjømannslege, du får nå kun godkjent helseattest for arbeid offshore (offshoreattest) hos godkjente petroleumsleger.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE