ANNONSE

Fallskjermattest

Fallskjermattest er en legeattest alle fallskjermhoppere må ta for å sikre at de er fysisk og psykisk egnet til å hoppe i fallskjerm.

Fallskjermattest
Illustrasjon: Fallskjermattest
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fallskjermattest»

Hva er fallskjermattest?

Som følge av de fysiske påvirkningene kroppen utsettes for ved fallskjermhopping, må alle som skal delta på fallskjermkurs i Norge gjennomgå en helseundersøkelse hos allmennelge og få utstedt en fallskjermattest.

Norges Luftsportsforbund har utarbeidet et skjema som viser hvilke aspekter som undersøkes og vektlegges ved fallskjermattest.

Fallskjermattest er en legeattest som baseres på en helseundersøkelse utformet for å vurdere om du er egnet til å gjennomgå fallskjermhopping.

Viktige momenter som vektlegges i fallskjermattesten inkluderer:

  • Ørene og spesielt trommehinnen utsettes for stor påkjenning under fallskjermhopping. Trommehinnen bør derfor være inntakt og uten arr eller skader. Det er viktig at hørselen er normal da hørselskade kan forverres som følge av fallskjermhopping.
  • Hjerte og karsykdom aksepteres ikke dersom du skal hoppe i fallskjerm. Alle over 45 år må i tillegg undersøkes med EKG.
  • Det er en forutsetning at du har god psykisk helse dersom man skal hoppe i fallskjerm. Bruk av narkotika og prestasjonsfremmende midler er forbudt. Eventuelle faste medisiner vurderes i hvert tilfelle.
  • Alder må være over 16 år.

Undersøkelser ved fallskjermattest

Blant undersøkelsene allmennlegen gjerne gjennomfører ved utsteding av fallskjermattest er

Se skjema fra Norsk Luftsportsforbund

ANNONSE