ANNONSE

Fritidsdykkerattest

Skader og ulykker ved fritidsdykking er sjelden, men for å unngå potensielt farlige situasjoner er det pålagt å gjennomgå en helseundersøkelse og få utstedt fritidsdykkerattest før man starter fritidsdykking.

Helseattesten kan utstedes av allmennlege og har fokus på ører, bihuler, luftveier, hjerte og karsystemet og psykisk helse.

Fritidsdykkerattest
Illustrasjon: Fritidsdykkerattest
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Fritidsdykkerattest»

Antall dødsfall ved fritidsdykking i Norge er lavt, ca 5-8 dødsfall per år eller 1 dødsfall per 30 000 dykk. Det er likevel viktig å kunne fange opp potensielle alvorlige predisponerende faktorer før oppstart av fritidsdykking for å unngå potensielt farlige situasjoner. Helseattesten kan utstedes av allmennlege. Ved tvilstilfeller vil man bli vurdert av godkjent dykkerlege.

Ved helseundersøkelse hos fritidsdykkere er undersøkelse spesielt organer som bihuler, ører og lunger viktige

Spesielt organer som ører, bihuler og lunger må undersøkes da kroppen under vann vil utsettes for økt trykk. Legen må avklare at det ikke foreligger alvorlig hjerte og karsykdom eller epilepsi. Alvorlige konsentrasjonsvansker som ved uttalt ADHD vil også kunne være en årsak som gjør at man ikke egner seg til fritidsdykking. Videre er det viktig at den psykiske helsen er god og at man ikke benytter seg av rusmidler.

Absolutte kontraindikasjoner for fritidsdykking

  • Aktiv asthma
  • Epilepsi
  • Insulinkrevende diabetes

Relative kontraindikasjoner for fritidsdykking

  • KOLS
  • Kroniske luftveisinfeksjoner
  • Tidligere brudd i ansikt eller ribbein
  • Høyt blodtrykk
ANNONSE