ANNONSE

Legeattest

Legeattest kan være nyttig eller pålagt ved utøvelse av enkelte yrker eller spesielt krevende fritidsaktiviteter. I tillegg er det nødvendig med attest ved fornying av førerkort.

Legeattest
Illustrasjon: Legeattest
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Legeattest»

Hva er legeattest?

Legeattest er en attest utstedt av lege. Legeattesten har ofte som formål å vise at du er medisinsk skikket til å utføre et spesifikt yrke eller en fritidsaktivitet. I noen tilfeller kan attesten dokumentere at du har en spesifikk sykdom eller helseplage som gjør deg uegnet til å utføre visse aktiviteter.

Mange yrker og fritidsaktiviteter krever at spesifikke deler av helsen din er tilstrekkelig god for at du ikke skal utgjøre en risiko for deg selv eller for andre. Typiske yrker og aktiviteter hvor det er viktig med tilstrekkelig god helse er arbeid offshore, arbeid på skip, fritidsdykking og føring av motorvogn klasse 2 og 3 (tunge kjøretøy).

Ved å utføre spesifikke tester av for eksempel hørsel, syn, førlighet eller lungefunksjon, kan legen avgjøre om du er skikket til den aktiviteten du søker helseattest for.

(Tjenester / behandlinger)
ANNONSE