Gynekolog

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

Gynekologi betyr opprinnelig «læren om kvinner». Gynekologer er leger som er spesialister i både fødselshjelp og kvinnesykdommer, og vil kunne være til hjelp ved kvinnesykdommer, ufrivillig barnløshet, prevensjon og prevensjonsveiledning og svangerskapskontroller.

Ved vanlig gynekologisk konsultasjon vil gynekologen ha en samtale med deg og avhengig av problemstilling eventuelt også foreta gynekologisk undersøkelse, innvendig ultralyd og eventuelt blodprøver.

Hva kan gynekologen hjelpe deg med?

Gynekologen er lege som har spesialisert seg innen utredning og behandling av kvinnesykdommer og fødselshjelp og har spesielt god kompetanse på disse områdene.

Vanlige problemstillinger som gynekologen kan hjelpe deg med er:

Celleprøve som screening mot livmorhalskreft

Det anbefales i Norge at alle kvinner mellom 25-69 år gjennomfører celleprøve hvert tredje år. Celleprøve kan gjøres hos gynekolog, jordmor, og allmennlege eller fastlege. Celleprøven kan oppdage celleforandringer i livmorhalsen før de rekker å utvikle seg til kreft og slik redusere risikoen for å få kreft i livmorhalsen (cervic cancer).

Blødningsforstyrrelser

Blødning fra livmoren utenom ved normal menstruasjonssyklus er en unormal blødning. Unormale blødninger er ikke uvanlige, men årsaken(e) er i stor grad avhengig av alderen hos kvinnen. Spesielt er det viktig at unormal blødning hos kvinner etter overgangsalderen utredes.

Gynekologen har spesialkompetanse på utredning av unormale blødninger, for oversikt over priser og ventetider se her!

Utredning av kjønnssykdommer

De vanligste seksuelt overførbare sykdommene er klamydia, gonore og HIV. HIV testes med blodprøver, klamydia vanligst med urinprøve. I tillegg kan det tas penselprøve for klamydia og gonore fra urinrøret, evt endetarmsåpningen. Syfilis er ganske sjelden, men testes med blodprøve.

Gynekologen har spesialkompetanse på utredning og behandling av kjønnssykdommer hos kvinner, for oversikt over priser og ventetider se her!

PCOS (policystisk ovariesyndrom)

Polycystisk ovariesyndrom, PCOS, er en hormonell forstyrrelse som kan gi ulike symptomer. PCOS kjennetegnes av økt antall små cyster i eggstokkene, sjelden eller ingen menstruasjon, nedsatt fruktbarhet og overvekt av mannlige kjønnshormoner.

Gynekologen har en viktig rolle i utredning og behandling av PCOS, for priser og ventetider se her!

Plager ved overgangsalderen

Overgangsalderen eller klimakteriet er perioden før og etter den siste menstruasjonsblødningen. Tiden etter overgangsalderen er menopausen og oppstår vanligvis mellom 45-55 års alder. Vanlige plager ved overgangsalderen er uregelmessige blødninger, hetetokter og humørsvingninger.

Gynekologen har spesialkompetanse på behandling av sterke plager ved overgangsalderen, for priser og ventetider se her!

Ufrivillig barnløshet

Ufrivillig barnløshet er ikke uvanlig, men for de fleste par er dette en midlertidig situasjon. Hos gynekolog kan man få utført undersøkelser og tester for å eventuelt kunne finne en årsak til vanskene med å bli gravid og mulig også gjøre noe med årsaken(e).

For mer informasjon om priser og ventetider se her!

Prevensjonsveiledning

Prevensjon er viktig som graviditetsforbyggende tiltak og smitteforebyggende tiltak. Det finnes i dag mange prevensjonsmuligheter, men det er bare kondom og femidom som beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer (kjønnssykdommer).

Blant de vanligste prevensjonsmetodene er p-piller, minipille, p-sprøyte, p-stav og hormonspiral.

Se her for oversikt over pris og ventetid over prevensjonsveiledning hos gynekolog, jordmor eller privat allmennlege.

Svangerskapskontroll

Alle norske kvinner tilbys minst totalt åtte svangerskapskontroller. Svangerskapskontrollene kan du få hos gynekolog, jordmor, fastlege og allmennlege.

Hensikten med svangerskapskontrollene er å sikre mors og barnets helse gjennom å avdekke svangerskap som bør følges tettere så tidlig som mulig. De fleste gynekologer utfører ultralyd i forbindelse med svangerskapskontroller. Mange har egne priser for svangerskapskontroller.

Muskelknuter i livmoren

Muskelknuter i livmoren, også kalt myom, er en type godartede svulster eller knuter som oppstår i muskulaturen i livmorveggen. Muskelknuter er svært vanlig og de fleste kvinner merker ikke noe til at de har muskelknuter i livmoren.

Hos enkelte kan derimot muskelknutene gi symptomer eller plager som trykkfølelse eller ubehag i nedre del av magen, blødninger og nedsatt evne til å bli gravid.

Gynekologen vil avdekke eventuelle muskelknuter i livmoren ved ultralyd undersøkelse, og har spesielt god kunnskap om behandling av muskelknuter. I noen få tilfeller er det nødvendig med operasjon av muskelknutene eller hele livmoren for å fjerne plagene.

Sterilisering av kvinne

For kvinner som ikke ønsker flere barn er sterilisering en svært effektiv og trygg prevensjonsmetode.

Sterilisering av kvinner gjøres oftest med såkalt kikkhullskirurgi, steriliseringen foregår ved at gynekologen blokkerer passasjen mellom eggstokkene og livmoren.

For oversikt over priser og ventetider for sterilisering for kvinner se her!

Andre vanlige problemstillinger ved konsultasjon hos gynekolog

  • Infeksjoner i underlivet
  • Smerte i nedre del av magen
  • Kløe
  • Unormal utflod
  • Urininkontinens
  • Abort
  • Fremfall

Gynekolog konsultasjon - Hva undersøkes

Gynekologen vil snakke med deg for å kartlegge hvilke plager eller problemstillinger du ønsker å ta opp. Relevant familieanamnese, det vil si hvilke sykdommer som går igjen i familien, vil gjerne bli kartlagt. Avhengig av problemstilling vil det bli utført supplerende undersøkelser som gynekologisk undersøkelse, ultralyd, prøvetagning og blodprøver.

Hvordan utføres gynekologisk undersøkelse

Ved gynekologisk undersøkelse sitter pasienten gjerne i en gyn stol. Gynekologen vil først undersøke de yte kjønnsorganene ved inspeksjon.

Et spekulum er et verktøy som brukes innen medisin for å bedre oversikt over kroppsåpninger som skjeden eller neseåpningen. For undersøkelse av de intre kjønnsorganene vil gynekologen sette et spekulum inn i skjeden for å bedre kunne se slimhinnen i skjeden og livmorhalsen. Nå kan gynekologen også ta prøver fra livmorhalsen som celleprøve. Vanligvis vil gynekologen også undersøke de indre kjønnsorganene ved å sette to fingre inn i skjeden samtidig som man presser med den andre hånden over den nedre delen av magen.

Innvendig ultralyd

I tilfeller vil gynekologen også gjøre en innvendig eller transvaginal ultralyd undersøkelse. Innvendig ultralyd utføres ved at gynekologen plasserer en tynn ultralydprobe inn i skjeden. Ultralydproben kommer da nærme de indre kjønnsorganene som livmor og eggstokker og gir vanligvis god fremstilling av disse.

Supplerende blodprøver

Dersom det er indikasjon for dette vil gynekologen gjerne ta supplerende blodprøver, avhengig av problemstilling. Dette kan være for eksempel mål av blodprosent eller antistoffer mot virus.

Hvor lang tid tar en gynekologisk konsultasjon

Hvor lang tid en konsultasjon hos gynekolog tar avhenger av problemstillingen, men vanligvis tar hele konsultasjonen inntil 20-45 minutter.

Kan man gjennomføre gynekologisk undersøkelse under menstruasjonen

Det er generelt ikke noe problem å gjennomføre gynekologisk konsultasjon og gynekologisk undersøkelse med ultralyd selv om man har menstruasjonen. Dersom man skal ta celleprøve er det derimot en fordel om man utfører denne etter at blødningen er over.

Gynekolog konsultasjon, student Gynekolog, konsultasjon Gynekolog konsultasjon, kontrolltime Prevensjon, Gynekolog Supplerende tjenester, Gynekolog Svangerskapskontroll og gravid ultralyd, Gynekolog Ufrivillig barnløs

Relaterte tjenester

Privat allmennlege
Hjem