Kiropraktor

Kiropraktor er autorisert, offentlig godkjent helsepersonell som er spesielt utdannet for behandling av sykdommer og plager i muskel og skjelettsystemet som blant annet ryggsmerter, nakkesmerter og senebetennelse. Kiropraktor behandler pasienter i alle aldersgrupper.

Kiropraktorer er primærkontakter i helsevesenet, det vil si at du kan gå til kiropraktor uten henvisning fra annet helsepersonell.

I tillegg til å forebygge, utrede og behandle sykdommer og plager i muskel og skjelettsystemet kan kiropraktoren henvise deg til bildediagnostiske undersøkelser som ultralyd, CT, MR og røntgen. Kiropraktor kan også sykemelde pasienter i en periode på inntil 12 uker.

Hvilke sykdommer og plager kan utredes og behandles hos kiropraktor?

Kiropraktorer er utdannet til å kunne forebygge, utrede og behandle tilstander som rammer muskel og skjelettsystemet, og til å vurdere effekten av sykdommer og plager i muskel og skjelettsystemet på den generelle helsetilstanden til pasienten. Blant de vanligste sykdommene som utredes og / eller behandles av kiropraktor er:

 • Isjas
 • Lumbago (ryggsmerter)
 • Senebetennelse
 • Hodepine
 • Migrene
 • Tennisalbue
 • Nakkesmerter
 • Brystsmerter
 • Skuldersmerter
 • Hoftesmerter
 • Bekken plager
 • Fot smerter
 • Whiplash
 • Stiv nakke og rygg
 • Kolikk

Hva skjer ved konsultasjon hos kiropraktor?

Samtale med kiropraktor

Kiropraktoren vil forsøke å finne ut årsaken til dine plager gjennom din sykehistorie, det vil si at kiropraktoren vil snakke med deg om dine plager. Hvor lenge du har hatt plager, hvordan plagene arter seg, samt faktorer som påvirker din generelle helse vil vektlegges.

Kiropraktorer er autorisert (offentlig godkjent) helsepersonell og har taushetsplikt. Helseinformasjon om deg er derfor taushetsbelagt, og lagres i din journal hos kiropraktoren.

Undersøkelse hos kiropraktor

Etter samtalen vil kiropraktoren foreta en undersøkelse av kroppen din for å best mulig kunne finne ut årsaken til dine plager, og hvordan man best mulig kan behandle disse. Kiropraktoren vil undersøke din generelle kroppsbygging og helse, samt utføre spesifikke undersøkelser og tester av delen av muskel og skjelettsystemet hvor plagene dine sitter, som ryggen ved ryggsmerter og kneet dersom du har knesmerter.

Kiropraktor kan henvise til MR, røntgen, CT og ultralyd

Dersom kiropraktoren mener at det er nyttig med videre utredning med bildediagnostiske undersøkelser vil han eller hun henvise deg videre til slike undersøkelser. Kiropraktor har henvisningsrett både til bildediagnostiske undersøkelser eller videre til lege.

Enkelte kiropraktorer har også kurs i ultralyd undersøkelse av muskel og skjelettsystemet, og kan supplere sin kliniske undersøkelse med diagnostisk ultralyd.

Behandling hos kiropraktor

Etter at kiropraktoren har gjort seg opp en mening om hva som er årsaken til dine plager vil kiropraktoren iverksette forebyggende behandling og individuell behandling for å gjøre deg bedre.

Treningsøvelser, rehabilitering og forebygging

Sentralt i behandlingen står informasjon og veiledning med treningsøvelser og forebyggende behandling. Treningsøvelser og informasjon om forebygging og rehabiligering er viktig for bedring på lengre sikt, og for å unngå tilbakefall av plagene.

Manipulasjonsbehandling

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling, også kalt å "knekke et ledd" er en målrettet behandlingsmetode som har som formål å bedre funksjonen i et spesifikt ledd i kroppen. I forbindelse med manipulasjonsbehandlingen er det vanlig å høre et "knekk" i det leddet påvirkes.

Manipulasjonsbehandling benyttes på ledd med nedsatt bevegelighet, noe kiropraktoren gjerne kaller en "låsning". Det karakteristiske knekket oppstår som følge av vakumdannelse i leddet som oppstår under manipulasjonsbehandlingen.

Manipulasjonsbehandling er benyttet ved mange muskel og skjelettplager, i tillegg til behandling av enkelte typer hodepine og visse typer svimmelhet. Behandlingen har en umiddelbar smertedempende effekt.

Bivirkninger ved manipulasjonsbehandling er uvanlig, men kan forekomme. Blant bivirkningene som kan forekomme er hodepine, smerte og kvalme.

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling er en behandlingsmetode hvor behandler påfører vevet i kroppen mekaniske trykkbølger gjennom en trykkhammer som behandler holder i hånden. Trykkbølgebehandling er først og fremst benyttet til behandling av senebetennelser som senebetennelse i skulderen, tennisalbue, jumpers knee (hoppekne) og tennisalbue.

Trykkbølgebehandling har vist effekt på behandling av flere typer senebetennelser som vanskelig lar seg behandle med andre metoder.

Graston

Graston er en behandling som benyttes ved senebetennelser som tennisalbue, helsmerter (akilles betennelse) og andre tendinopatier. Graston behandling er en form for "instrument assistert bløtvevsmobilisering" som tar sikte på å bryten ned kollagenpåleiringer i betente senefester, og slik fremskynde reparasjonsprosesser i kroppen.

Graston er en relativt mild behandlingsform uten alvorlige bivirkninger, men rødhet og ømhet i muskuatur og senefeste etter behandlingen er ikke uvanlig.

For mer informasjon om Graston behandling hos kiropraktor se her!

Nålebehandling

Flere kiropraktorer har etterutdanning innen nålebehandling eller "tærrnåling". Nålebehandling benyttes som en tilleggsbehandling hos kiropraktorer, en behandling som skiller seg fra klassisk akupunktur.

Nålebehandling hos kiropraktor benyttes for å løse opp stive eller uresponsiv muskulatur, såkalte triggerpunkter. Hensikten med nålebehandling er å behandle triggerpunkter i muskulaturen som ligger for dypt til for behandling med vanlig massasje.

Traksjonsbehandling

Traksjonsbehandling er en behandlingsmetode som benyttes av kiropraktorer ved behandling av plager i rygg og nakke. Traksjonsbehandlingen har til hensikt å mobilisere skive og ledd som ligger nedenfor leddet som stabiliseres av kiropraktoren.

Massasje

Ulike massasjeteknikker inngår også i behandlings repertoiret til kiropraktoren. Bindevevsmassasje, idrettsmasasje, muskulering og bløtvevsmobilisering vil kunne løse opp spenninger i muskulaturen, myke opp drag og bindevev og akselerere tilhelingsprosesser i kroppen.

Pris på behandling og utredning hos kiropraktor

Utredning og behandling hos kiropraktor gir rett til offentlig stønad via HELFO. Stønaden er nå 140,- nok ved første konsultasjon og 67,- nok ved påfølgende behandlinger, inntil 14 konsultasjoner per kalenderår.

Hver kiropraktor kan selve bestemme pris for utredning og behandling ved sin klinikk. Prisen for utredning og behandling er gjerne høyere enn hva som dekkes av HELFO, mellomlegget betales av pasienten.

Utgiftene ved kiropraktorbehandling gir ikke rett til opparbeiding av friskort.

Kiropraktor - historie og utdannelse

Kiropraktorer har drevet sitt virke i Norge siden 1922, men ble lenge sett på som en alternativ behandlingsform. I 1988 ble derimot kiropraktor yrket offentlig godkjent og i dag er kiropraktorer offentlig godkjente (autoriserte) helsepersonell.

Kiropraktorutdannelsen er et 5 årig univsersitetsstudium som etterfølges av en 1 årig turnus tjeneste.

Kiropraktor, første konsultasjon Kiropraktor, påfølgende konsultasjon Supplerende tjenester, Kiropraktor

Relaterte tjenester

Diagnostisk ultralyd, Kiropraktor Fysioterapi Privat allmennlege Trykkbølgebehandling, Kiropraktor MR bekken og hofter MR nakke MR rygg MR skulder Røntgen hofter Røntgen skulder
Hjem