Del dette!
◄  FYSIOTERAPEUT

Fysioterapi, videre behandlinger  

Videre behandlinger hos fysioterapeut er alle konsultasjoner etter første undersøkelse/behandling.

Ved alle påfølgende behandlinger har fysioterapeuten blitt kjent med deg og dine plager og fokuset er rettet mot selve behandlingen.

Hvilke behandling får du hos fysioterapeuten? 

Fysioterapeuten har inngående kjennskap til anatomi og sykdomsprosesser i muskel og skjelettsystemet i kroppen. Terapeuten kan derfor bidra i både diagnostikk, behandling og forebygging av en rekke sykdommer i kroppen.

Det er vanlig å benytte ulike behandlingsteknikker og metoder for å oppnå ønsket effekt, men sentralt i terapien er din egen aktive deltagelse. Fysioterapeuten har også fokus på å legge til rette i omgivelsene for best mulig funksjon hos den som behandles.

Under finner du vanlige behandlingsteknikker og metoder innen fysioterapi:

Under kan du lese mer om de vanligste behandlingsteknikkene hos fysioterapeut!

Les mer om fysioterapi her!


Les mer!