Fysioterapi

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

Fysioterapi egner seg til behandling av sykdommer og plager som påvirker muskel og skjelettsystemet i kroppen.

Fysioterapeuter er spesielt utdannet til utredning og behandling av sydkommer som påvirker bevegelsesapparatet i kroppen, men har også fokus på å se helheten ved enhver pasientsituasjon.

Blant vanlige problemstillinger som utredes og behandles hos fysioterapeuter er skuldersmerter, knesmerter, senebetennelser og opptrening etter skade eller operasjon. Aktiv deltagelse hos deg som behandles står sentralt innen fysioterapi.

Fysioterapeuter er autorisert, offentlig godkjent helsepersonell som har et selvstendig vurderingsansvar og behandlingsansvar i pasientsituasjoner.

Hvilke tilstander utreder og behandler fysioterapeuten?

Fysioterapeuter har spesialkompetanse til utredning og behandling av sykdommer og plager som først og fremst påvirker muskel og skjelettsystemet i kroppen. Fysioterapeuten vil derimot også ha fokus på å se helheten i enhver pasientsituasjon, dersom andre faktorer enn muskel og skjelettsystemet har medvirkende effekt til pasientens plager.

Under finner du vanlige tilstander og problemstillinger hvor utredning og behandling hos fysioterapeut kan hjelpe:

 • Opptrening etter operasjon som blant annet hofteoperasjon eller kneoperasjon
 • Skuldersmerter
 • Ryggsmerter
 • Nakkesmerter
 • Osteoporose (benskjørhet)
 • Idrettsskader
 • Senebetennelse som tennisalbure, og helsmerter
 • Hoftesmerter
 • Knesmerter
 • Frozen shoulder (frossen skulder)
 • Opptrening etter hjerte og lunge sykdom
 • Forbedre balanse og forebygge mot fall
 • Opptrening etter hjerneslag
 • Forebygge mot operasjon
 • Reduserte smerter ved kroniske smertetilstander

Hvilke behandling gis hos fysioterapeuten?

Fysioterapeuten har inngående kjennskap til muskel og skjelettsystemet i kroppen, kan bidra i diagnostikken av en rekke sykdommer i muskel og skjelettsystemet, og behandle og forebygge mot en rekke sykdommer og tilstander.

Fysioterapeuten vil benytte ulike behandlinger og metoder for å oppnå ønsket effekt, men sentralt i behandlingen er pasientens egne aktive deltagelse. Fysioterapeuten har også fokus på å legge til rette i omgivelsene for best mulig funksjon hos pasienten.

Under finner du vanlige behandlingsteknikker og metoder innen fysioterapi:

Hva skjer ved utredning og behandling hos fysioterapeut?

Samtale

Fysioteraputen vil ved første konsultasjon eller time gjøre seg kjent med pasienten sine plager gjennom samtale med pasienten. Dersom du har henvisning til utredning og behandling hos fysioterapeuten vil denne være sentral i den inledende samtalen.

Undersøkelse

Etter samtalen vil fysioterapeuten gjøre en fysisk undersøkelse av deg for å bedre kartlegge funksjonsnivået og tilstanden ved sykdommen eller skaden som skal behandles.

Behandling

Etter at fysioteraputen har gjort en vurdering av hva som er årsaken til dine plager vil han eller hun igangsette en målrettet behandlingsplan. Målsetningen med behandlingen er å bedre dine symptomer eller plager. I tillegg til ulike behandlingsteknikker er din aktive deltagelse i behandlingen alltid sentral i enhver behandling hos fysioterapeut.

Hvilken utdanning og bakgrunn har fysioterapeuten?

behandlingsansvar, og er underlagt underlagt helsepersonelloven.

Fysioterapi bygger på naturvitenskapelig kunnskap innen anatomi, fysiologi og patologi. Alle fysioterapeuter er autorisert helsepersonell som har et selvstendig vurderingsansvar i pasientsituasjoner. 

Selve fysioterapi utdanningen er et treårig bachelor studie. Etter endt studie gjennomgår fysioterapeuten 6 måneder turnustjeneste i spesialisthelsetjenesten og 6 måneder i kommunehelsetjenesten, totalt 1 år turnustjeneste.

Etter endt utdanning og turnustjeneste har også fysioterapeuten mulighet til videreutdanning innen følgende spesialistgrener:

 • Allmenn fysioterapi
 • Barne- og ungdomsfysioterapi
 • Geriatrisk fysioterapi
 • Helse- og miljøarbeid
 • Hjerte- og lungefysioterapi
 • Idrettsfysioterapi
 • Kvinnehelse
 • Manuellterapi
 • Nevrologisk fysioterapi
 • Onkologisk fysioterapi
 • Ortopedisk fysioterapi
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Reumatologisk fysioterapi

Hvor finner du fysioterapeuten?

Kommunehelsetjenesten

Fysioterapeuter arbeider i kommunehelsetjenesten, enten som private fysioterapeuter eller med avtale med kommunen. Fysioterapeuten behandler en rekke tilstander i kommunehelsetjenesten og har en rolle i alt fra opptrening etter operasjon til rehabilitering og behandling etter skader.

På sykehus

Fysioterapeuter har en viktig rolle også innen spesialisthelsetjenesten og på sykehus. Fysioterapeuter bidrar her til opptrening under eller etter behandling og kan gjøre selvstendige pasientvurderinger.

Barnehage, skolehelsetjeneste, sykehjem

Fysioterapeuter har også en rolle på behandlingsinstituasjoner som sykehjem og i stillinger som er tilknyttet barnehage og skolehelsetjeneste.

I arbeidslivet

Fysioterapeuter kan også bidra i arbeidslivet ved helsefremmende tiltak på arbeidsplassen, både på gruppenivå og for enkeltindivider.

Pris fysioterapi 

Ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut uten driftsavtale betaler man gjerne en fast pris for hver konsultasjon som helhet. Fysioterapeuten har gjerne en fast pris på konsultasjon og prisen avtales på forhånd. 

Ved fysioterapi hos fysioterapeut med driftsavtale betaler du egenandel etter gjeldende takster for 2016 og 2017. For første konsultasjon og behandling er denne prisen 170,- nok

Pris ved fysioterapi påfølgende behandling hos fysioterapeut med driftsavtale er blant annet avhengig av behandlingslengde:

Behandling hos fysioterapeut i 20 minutter 98,-
Behandling hos fysioterapeut i 30 minutter 154,-
Behandling hos fysioterapeut i 40 minutter 191,-
Behandling hos fysioterapeut i 60 minutter 242,-
Behandling hos fysioterapeut i 90 minutter 300,-

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapi påfølgende behandlinger Fysioterapi, første konsultasjon Manuellterapi Supplerende tjenester, Fysioterapi

Relaterte tjenester

Kiropraktor Privat allmennlege, konsultasjon MR albue MR kne MR rygg MR skulder
Hjem