SPONTANABORT

Spontanabort er et svangerskap som ender de første 23 ukene av svangerskapet, eller innen fosteret veier 500 gram.

Hovedsymptomet ved spontanabort er blødning fra skjeden med eller uten krampelignende smerter i nedre del av magen.

Dersom du opplever blødning under svangerskapet bør du kontakte lege eller jordmor for nærmere oppfølgning. Likevel er det lurt å være klar over at blødning i første trimester av svangerskapet, det vil si de første 12 ukene, er veldig vanlig og ofte ikke ender med abort.

Spontanabort symptomer - blødninger i svangerskapet

Det absolutt vanligste symptomet på spontanabort er blødning fra skjeden. Blødningen kan vise seg som små prikker av lyst blod, brun utflod eller litt større mengder friskt blod. 

Det er likevel slik at små mengder blødning fra skjeden i første trimester, altså de første 12 ukene av graviditeten, er relativt vanlig og trenger absolutt ikke bety at det er spontanabort på gang.

Andre symptomer på spontanabort enn blødning er

 • Smerter i nedre del av magen
 • Krampelignende plager i nedre del av magen
 • Tap av graviditetsfølelse eller graviditetssymptomer som kvalme og ømme bryst
 • Væske fra skjeden

Spontanabort inndeling

Spontanabort kan deles inn i tre forskjellige typer avhengig av hvordan den presenterer seg

Truende abort

Truende abort er når man opplever bldning fra skjeden i løpet av de første 23 svangerskapsukene. Truende abort er egentlig ikke en spontanabort siden mange tilfeller av mindre blødninger fra skjeden ikke ender med abort.

Uungåelig abort

Uungåelig abort er en spontanabort hvor det kommer betydelig med ferskt blod i fra skjeden. I noen tilfeller kan man også se vevsrester fra graviditetsproduktet.

Komplett abort

Ved komplett abort slutter blødningen raskt og kvinnen merker at graviditetsfølelsen forsvinner raskt.

Spontanabort årsaker

I de aller fleste tilfeller finner man ingen spesifikk forklaring på en spontanabort, men det er viktig å være klar over at spontanaborter i første trimester, innen uke 12 av svangerskapet, er vanlig og skyldes i de aller fleste tilfeller ikke noe moren har gjort eller ikke gjort under svangerskapet. Spontan abort etter uke 12 er mer sjelden.

Man antar at de aller fleste tilfeller av spontanabort i første trimester av graviditeten skyldes utviklingsfeil hos fosteret som følge av kromosomfeil. Kromosomene er byggeoppskriften til fosteret, dersom fosteret har for få eller for mange kromosomer vil det i de fleste tilfeller ikke kunne utvikle seg gjennom svangerskapet.

Andre årsaker og risikofaktorer for spontanabort de første 12 ukene av svangerskapet

 • Morkaken forbinder fosterets blodtilførsel til morens blodtilførsel og er essensiell for fosterets næringstilførsel, oksygentilførsel og vekst. Dersom det skulle oppstå utviklingsfeil ved morkaken vil det ofte medføre spontanabort.
 • Mors alder har betydning for risikoen for spontanabort. Hos kvinner under 30 år vil ca 1 av 10 svangerskap ende med spontanabort, mens kvinner mellom 35 og 39 år vil oppleve spontanabort hos ca 2 av 10 svangerskap.
 • Narkotikamisbruk øker risikoen for spontanabort
 • Røyking øker risikoen for spontanabort
 • Alkohol øker risikoen for spontanabort
 • Store mengder coffein kan øke risikoen for spontanabort

I andre trimester av svangerskapet er det oftere tilstander hos mor som er årsaken til spontanabort

 • Diabetes
 • Betydelig forhøyet blodtrykk
 • Nyresykdom
 • Stoffskiftesykdom
 • Infeksjoner (røde hunder, HIV, klamydia etc).
 • Enkelte medisiner øker også risikoen for spontanabort
 • Muskelknuter i livmoren kan i noen tilfeller øke risikoen for spontanabort
 • Svak livmorhals kan gi spontanabort eller for tidlig fødsel. Svakhet i livmorhalsen kan blant annet ses etter konisering av livmorhalsen etter behandling for celleforandringer

Spontanabort utredning og behandling

Dersom du opplever blødning vaginalt i første trimester kan det være lurt å kontakte lege eller jordmor. Dette gjelder spesielt dersom du har smerter i magen i tillegg. 

Små mengder blod kan være normalt i første trimester og i slike tilfeller, altså en såkalt truende abort, vil man ved blodprøver kunne se om svangerskapshormonet hCG er normalt eller er lavere enn normalt. Verdien av hCG faller derimot ikke umiddelbart og vil derfor ikke alltid være til nytte.

Ved gynekologisk undersøkelse kan legen eller jordmoren se om livmorhalsen har begynt å åpne seg, eller om den er lukket.

Ved tidlig ultralyd undersøkelse (hos gynekolog, jordmor eller røntgenlege) vil man kunne se om fosteret fremdeles ligger på plass i livmoren, eller om det er på vei ut av livmoren eller allerede ute. Dersom fosteret er i livmoren vil man også kunne påvise om hjertet til fosteret slår. Ved truende abort, men hvor man kan påvise normal hjerterytme hos fosteret ved ultralyd, vil de aller fleste svangerskapene forløpe videre som normalt. I enklelte tilfeller, som svært tidlig i svangerskapet, vil man ikke kunne påvise hjerteslag selv ved et normalt foster, dette gjelder spesielt før uke 5-6. 

Ved uungåelig abort har man i prinsippet tre behandlingsalternativer, avventende behandling, behandling med medisiner eller kirurgisk behandling

Avventende behandling ved spontanabort

Avventende behandling innebærer at man venter inntil 1-2 uker før graviditetsrestene passerer ut av livmoren av seg selv. Dersom blødning og smerter har gitt seg helt innen denne tiden vil det bety at spontanaborten er over. Det kan være lurt å ta en ny graviditetstest likevel etter noen uker.

Dersom smertene ikke gir seg, eller blødningen vedvarer eller øker på, bør man kontakte lege for å se om man fremdeles er gravid eller om det er andre årsaker til plagene.

Medisinsk behandling ved spontanabort

Medisinsk behandling ved spontanabort innebærer at man tar en stikkpille i skjeden (som inneholder misoprostol) som hjelper til slik at livmoren tømmer ut graviditetsrestene. 

Kirurgisk behandling (utskrapning) ved spontanabort

Utskrapning er generelt mest aktuelt dersom man ikke kommer til mål med avventende eller medisinsk behandling. Behandlingen kan gjøres i lokalbedøvelse eller med full narkose.

Hva skjer etter spontanabort - gravid etter spontanabort

Spontanabort kan være en belastning både fysisk og psykisk. Det er likevel viktig å være klar over at spontanaborter er svært vanlig og i de fleste tilfeller kan ses på som kroppens måte å rydde opp på dersom utviklingen av fosteret ikke har gått som den skulle.

De fleste som opplever spontanabort blir gravide igjen og har et normalt svangerskap. Man kan godt prøve å bli gravid igjen etter spontanaborten, men det kan være lurt å vente en menstruasjonssyklus først. 

Under en av hundre kvinner opplever tre eller flere spontanaborter etter hverandre. Dersom man har tre spontanaborter på rad vil man henvises til spesialist for videre utredning.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider