NETTHINNELØSNING

Netthinneløsning er en tilstand hvor det bakerste sanselaget i øyet, netthinnen, løsner fra blodårene som forsyner den med oksygen og næring.

Typiske symptomer er opplevelsen av en skygge i synsfeltet som brer seg over et stadig større område av synsfeltet på det affiserte øyne. Mange opplever "forvarsel" i form av flytende prikker og skygger i synsfeltet.

Netthinneløsning er relativt sjelden, men krever rask behandling for å ha størst mulighet til å bevare mest mulig av synet på øyet som rammes.

Behandlingen av netthinneløsning er gjerne enten laser for å feste netthinnen til baksiden av øyet, eller operasjon hvor man blant annet fjerner glasslegemet (vitrektomi).

Netthinneløsning symptomer

Netthinneløsning rammer bare det ene øyet av gangen. Det er hyppigst personer mellom 60-70 år som rammes.

Før netthinnen løsner fra bakre del av øyet vil de fleste oppleve forvarsel eller symptomer som indikerer at det er økt risiko for netthinneavløsning i nærmeste fremtid.

Typiske forvarsel symptomer på netthinneavløsning er

  • Svarte prikker som svever omkring i synsfeltet på det ene øyet.
  • Korte lysglimt eller blinkende lys
  • Synsforstyrrelser eller synssløring

Ved selve netthinneløsningen vil de fleste oppleve en skygge eller et svart teppe som brer seg og dekker over et stadig sgtørre område av synsfeltet på øyet som rammes.

Når bør du kontakte lege?

Ved mistanke om netthinneløsning bør du kontakte lege straks. Fastlege, allmennlege eller legevakt vil gjerne henvise deg videre til øyelege samme dag for å starte behandling så tidlig som mulig og slik redusere synsskaden.

Hva skyldes netthinneløsning?

Den aller vanligste årsaken til netthinneløsning er at det oppstår tynne sprekker eller rifter (netthinnerifter) på netthinnen. Disse netthinneriftene gjør at det kan komme væske mellom netthinnen og netthinnens underlag og slik separere netthinnen fra de underliggende blodårene som forsyner den med oksygen og næring.

Hovedårsakene til at det oppstår netthinnerift er

  • Glasslegemet i øyet trekkes gradvis fra retina i forbindelse med normal aldring, dette er den vanligste årsaken til netthinnerift og netthinneløsning
  • Fortynning av netthinnen disponererer for små rifter og netthinneløsning.

Personer som er veldig nærsynte har litt tynnere netthinne enn andre og er derfor mer utsatt for å utvikle netthinnerift og netthinneløsning.

Også de som har operert øyet, som behandling mot grå stær, har økt risiko for å utvikle tilstanden.

I sjeldne tilfeller kan netthinneløsning oppstå i forbindelse med skade mot øyet, som slag i ansiktet.

Diagnose

Diagnosen netthinneløsning stilles i hovedsak hos øyelege. Dersom fastlegen eller allmennlege mistenker at du har denne tilstanden vil legen henvise deg til øyespesialist, vanligvis samme dag.

Øyelegen stiller diagnosen ved hjelp av ulike undersøkelser. Ved hjelp av et oftalmoskop, et forstørrelsesglass med en lyskilde, kan øyelegen se bak mot netthinnen din og eventuelt påvise netthinneløsning.

I enkelte tilfeller vil øyelegen utføre ultralyd av øyet for å se etter løsning.

Behandling av netthinneløsning og netthinnerift

Jo raskere man ka behandle en rift eller løsning av netthinnen, jo større er sansynligheten for at man kan bevare synet eller hindre ytterligere synstap.

Dersom det kun foreligger en liten rift på netthinnen kan denne ofte behandles med laserterapi hvor riften tettes og risikoen for at den skal utvikle seg til videre til løsning reduseres.

Ved netthinneløsning vil man ofte behandles med operasjon hvor kirurgen fjerner glasslegemet og erstatter det med gass, en operasjon kalt vitrektomi. Riften i netthinnen kan tettes med små sting eller laser.

Symptomene ved netthinneavløsning er typisk at man merker en skygge i synsfeltet som etter hvert vil bre seg og dekke et stadig større område av synsfeltet. I tillegg opplever mange lysglimt eller prikker i synsfeltet på forhånd.

Diagnosen stilles ved undersøkelse hos spesialist i øyemedisin, altså øyelege.

Ved mindre rifter kan disse tettes igjen med laserbehandling, laser fotokoagulasjon. Ved større rifter og avløsning behandles dette ved operasjon kalt vitrektomi hvor man fjerner den geleaktige massen i glasslegemet og fyller denne med gass.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider